Stasio Lozoraičio vardinė stipendija

Lietuvių Fonde 2010 m. buvo įsteigta Stasio Lozoraičio vardinė stipendija, kurios dėka Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto „Diplomatijos ir tarptautinių santykių“ programos magistrantai gali atlikti stažuotę Lietuvos Respublikos ambasadoje Romoje. Premiją įsteigusio projekto tikslas – puoselėti iškilių visuomenės veikėjų, S. Lozoraičio ir jo žmonos Danielos D‘Ercole Lozoraitis, atminimą. Projektas vykdomas Lozoraičių … Tęskite Stasio Lozoraičio vardinė stipendija skaitymą