Atranka į LR nuolatinės atstovybės biurą Ženevoje

Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje skelbia atranką į sekretoriaus(-ės), dirbančio(-ios) pagal terminuotą darbo sutartį, pareigybę.

Numatoma darbo pradžia – ne vėliau 2017 m. rugsėjo mėn.

Reikalavimai pretendentui:

– turėti aukštąjį išsilavinimą arba ne mažiau kaip trejų metų administracinio darbo patirties;

– būti susipažinusiam su Ženevoje veikiančių tarptautinių organizacijų institucine sąranga;

– mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis MS Office programiniu paketu, duomenų bazėmis, biuro technika;

– mokėti anglų ir prancūzų kalbas: bent vieną jų – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo (C1) lygiu, kitą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo (B1) lygiu,

– gebėti dirbti komandoje, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją, būti organizuotam, punktualiam, darbščiam, deramai atlikti savo pareigas, būti nepriekaištingos reputacijos;

– išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų ir kitų tvarkomųjų organizacinių dokumentų rengimo taisykles, informacijos sisteminimą, kalbos kultūros taisykles;

– išmanyti ir laikytis diplomatinio protokolo bei profesinės etikos reikalavimų;

– saugoti valstybės ir tarnybos paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

– atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Funkcijos:

– tvarkyti Atstovybės vadovo darbotvarkę;

– tvarkyti, sisteminti ir archyvuoti gaunamą ir siunčiamą dokumentaciją;

– formuoti atstovybės dokumentų bylas, rengti dokumentacijos planą, vadovo įsakymų dokumentų tvarkymo ir apskaitos klausimais projektus, tvarkyti archyvą, kontroliuoti bylų perdavimo į ministerijos archyvą procesą;

– rengti protokolinę korespondenciją (notas, sveikinimus, kvietimus) Ženevoje veikiančioms tarptautinėms organizacijoms ir užsienio valstybių nuolatinėms atstovybėms;

– teikti informaciją atstovybės veiklos klausimais telefonu, faksu ir elektroniniu paštu;

– organizuoti protokolinius renginius, susitikimus;

– tarpininkauti užsakant nuolatinius ir vienkartinius leidimus į Ženevoje veikiančias tarptautines organizacijas ir institucijas;

– padėti organizuoti LR valstybės pareigūnų vizitus ir susitikimus, užsakyti oro uosto paslaugas, rezervuoti vietas viešbučiuose, maitinimo įstaigose;

– rengti atsakymus į informacinio pobūdžio paklausimus;

– savo kompetencijos ribose rengti lydraščių projektus;

– vykdyti kitus tarnybinius atstovybės vadovo pavedimus.

Susidomėjusius prašome siųsti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką iki š. m. birželio 9 d. darbo dienos pabaigos elektroniniu paštu adresu rimante.daunyte@urm.lt.