Filosofijos ir socialinės kritikos katedra

Filosfijos ir socialinės kritikos katedra fakultete buvo įsteigta 2016 m., reorganizavus Socialinės ir politinės teorijos bei Filosofijos katedras. Katedrai vadovauja prof. dr. Gintautas Mažeikis.

Katedroje plėtojamos filosofinės, socialinės ir politinės kritikos teorijos, analizuojamos šiuolaikinės socialinės ir politinės filosofijos teorijos, plėtojami tarpdisciplininiai politinės antropologijos ir politinės sociologijos tyrimai, politikos estetikos ir propagandos tyrimai, analizuojami atminties naratyvai ir ekologinės sąmonės veikla. Katedra daug dėmesio skiria ir kitamanystės istorijai ir jos formų analizei, disidentų ir egzilio Vidurio ir Centrinėje Europoje patirties studijoms, idėjų istorijai, filosofinei ir sociologinei literatūros ir kino kritikai.

Bakalauro studijų programos

Magistrantūros studijų programos

Doktorantūros studijų programa

Kontaktai

  • V. Putvinskio g. 23-604, LT-44243 Kaunas, Lietuva
  • Tel. (8 37) 209961
  • Faks. (8 37) 206709
  • El. p. sptk@pmdf.vdu.lt

Prof. dr. Gintautas Mažeikis

Katedros vedėjas, profesorius


Mokslinių interesų kryptys:

Šiuolaikinių socialinės ir politinės filosofijos teorijų analizė, postmoderni politinė antropologija, propagandos ir simbolinio mąstymo tyrimai ir analizė.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: gintautas.mazeikis@vdu.lt

Dr. Bronė Gudaitytė

Lektorė


Mokslinių interesų kryptys:

Religijos filosofija, meno filosofija, Rytų filosofija, kultūros filosofija, ugdymo filosofija, fenomenologija

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: brone.gudaityte@vdu.lt

Prof. Dalius Jonkus

Profesorius


Mokslinių interesų kryptys:

Fenomenologija, filosofinė antropologija, kultūros filosofija.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: dalius.jonkus@vdu.lt

 

Prof. dr. Jay Daniel Mininger

Profesorius


Mokslinių interesų kryptys

Politinė filosofija, Europos moderniosios literatūros komparatyvistinės studijos, estetikos teorija, psichoanalizė, lyrinė poezija.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: jay.mininger@vdu.lt

Doc. dr. Tomas Kavaliauskas

Docentas, rašytojas


Mokslinių interesų kryptys:

Socialinė politinė kritika, verslo etika, kūrybinis/grožinės literatūros rašymas, kultūros politika, Europos tapatybė, transkultūrinė ir nacionalinė Europos atmintis, politinė filosofija.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: tomas.kavaliauskas@vdu.lt

Prof. Robert van Voren

Profesorius


Mokslinių interesų kryptys:

Žmogaus teisės, psichologinė sveikata, sovietinio laikotarpio, postkomunizmo studijos.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: johannes.baks@vdu.lt

 

Prof. John Stewart Gordon

Profesorius


Mokslinių interesų kryptys

Antikinė praktinė filosofija, Etika (teorinė ir pritaikomoji ), Bioetika, Socialinė ir politinė filosofija, Žmogaus teisių filosofija, Filosofinė antropologija, Technologijų filosofija

jostgo76@gmail.com

Tomas Marcinkevičius

Doktorantas


Mokslinių interesų kryptys:

Erdvės politika ir kūrimo praktikos, autonominės ir besipriešinančios erdvės, socialiniai ir darbuotojų judėjimai.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: tomas.marcinkevicius@vdu.lt

Mantas Antanas Davidavičius

Doktorantas


Mokslinių interesų kryptys:

Ekosofija, mokslo filosofija, postmoderni filosofija

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: mantas.davidavicius@vdu.lt

Tomas Šinkūnas

Doktorantas


Mokslinių interesų kryptys:

Fenomenologija, ankstyvoji fenomenologija, emocijų fenomenologija, psichoanalizė

El. paštas: tomas.sinkunas@vdu.lt

Kęstutis Mosakas

Doktorantas


Mokslinių interesų kryptys:

Teorinė ir pritaikomoji etika, technologijų filosofija, analitinė religijos filosofija

El. paštas: kestutis.mosakas@vdu.lt

Aistė Žemaitytė

Studijų koordinatorė


El. paštas: aiste.zemaityte@vdu.lt