Kvietimas teikti paraiškas absolventų įsteigtai stipendijai

Kviečiame teikti paraiškas VDU politikos mokslų absolventų Stipendijai, skirtai iš dalies finansuoti praktiką vienoje iš šių Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių:

(1) LR nuolatinėje atstovybėje prie tarptautinių organizacijų Vienoje;

(2) LR ambasadoje Estijos Respublikoje;

(3) LR ambasadoje Ukrainoje.

Stipendijos laimėtojas (-a) pats galės pasirinkti, kurioje iš šių trijų diplomatinių atstovybių atliks praktiką. Numatoma praktikos data- 2017 m. birželio-liepos mėn.

Stipendijos tikslas – skatinti VDU politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto studentus plėsti akiratį aktualiais tarptautinių santykių klausimais, Lietuvos vaidmeniu tarptautinėje politikoje, diplomatijos teorijos ir diplomatijos praktikos tarpusavio ryšiu, o taip pat skatinti akademinį bei visuomeninį studentų aktyvumą.

Stipendijos suma- 2000 EUR (du tūkstančiai eurų). Stipendijos laimėtojas yra pats atsakingas už gyvenamosios vietos susiradimą, sveikatos draudimą praktikos metu, o taip pat sveikatos draudimą nuvykimo į praktikos atlikimo vietą ir grįžimą iš jos metu, bei su tuo patirtas finansines išlaidas.

Prašymų pateikimas:

Paraiškas gali teikti VDU PMDF 2-4 kurso bakalaurantai, magistrantai, doktorantai, kurie yra LR piliečiai.

Paraiška susideda iš:

  • paraiškos anketos (ANKETA absolventu stipendijai);
  • motyvacinio laiško (laisva forma, iki 2 psl.). Laiškas, be kita ko, turėtų atsakyti ir į šiuos klausimus: (a) kodėl norėtumėte stažuotis LR diplomatinėje atstovybėje; (b) kokios patirties ir įgūdžių tikitės įgyti stažuotės/praktikos metu; (c) kaip ketinate panaudoti įgytą patirtį savo būsimoje karjeroje/gyvenime?
  • Kandidatai Stipendijai gauti taip pat bus vertinami ir interviu su atrankos Komisija metu.

Paraiškos priimamos iki 2017 m. vasario mėn. 6 d. adresu:  pk@pmdf.vdu.lt

 

Konkurso Stipendijai laimėti rezultatai bus paskelbti ne vėliau 2017 m. vasario mėn. 14 d.