Daktaro diplomų, PMDF Absolventų stipendijos įteikimas

VDU Didžioji Aula (Gimnazijos g. 7, Kaunas)

Vasario 15 d., penktadienį,  14 val. VDU Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7) vyks iškilmingas Senato posėdis. Jo metu bus minimas 97-asis universiteto gimtadienis ir 101-oji Lietuvos valstybės atkūrimo sukaktis.

Iškilmingame VDU Senato posėdyje vyks vardinių stipendijų, daktaro diplomų, docento ir profesoriaus atestatų įteikimas, renginyje bus apdovanoti doktorantų bei jaunųjų mokslininkų konkurso laureatai. Iškilmingo posėdžio metu daktaro diplomai bus įteikti šiems jauniesiems PMDF daktarams: Danguolei Bardauskaitei, Ievai Gajauskaitei, Arnoldui Stramskui.

Taip pat posėdžio metu bus įteikiamos net trys stipendijos: Vytauto Didžiojo universiteto vardo garbės stipendija, Jono Smilgevičiaus ir Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto absolventų stipendija. Stipendiją įteiks PMDF absolventas, Lietuvos Respublikos ambasados Latvijos Respublikoje pirmasis sekretorius dr. Donatas Vainalavičius.

2009-aisiais VDU atkūrimo 20-ies metų jubiliejaus proga universiteto Senatas įsteigė Vytauto Didžiojo universiteto vardo garbės stipendiją, kuri kasmet skiriama geriausiems VDU studentams, ypač pasižymėjusiems mokslinėje, meninėje, kūrybinėje, sporto ir (ar) visuomeninėje veikloje reprezentuojant gimtąją alma mater Lietuvai ir pasauliui.

Šių metų balandį VDU minės 30-ies metų atkūrimo sukaktį. Daugiau informacijos – artimiausiu metu.

Šį iškilmingą posėdį surengs naujai išrinkta Senato pirmininkė – docentė Vilma Bijeikienė – ir atsinaujinęs Senatas, prie kurio prisijungė VDU Žemės ūkio akademijos ir VDU Švietimo akademijos atstovai.