PMDF dienos. Prof. Daliaus Jonkaus vieša paskaita

VDU Mažoji salė (S. Daukanto g. 28)

PMDF Filosofijos ir socialinės kritikos katedros profesorius Dalius Jonkus 2018 04 16 d skaitys viešą paskaitą tema Filosofinė Europos idėja

Socialinių mokslų atstovai dažnai Europą kaltina rasizmu ir siekiu užvaldyti pasaulį. Europa yra tapatinama su tam tikra geografine vietove, etninėmis tradicijomis, rase  ar religija. Tačiau ar tikrai Europos tapatybė gali būti siejama su etniškumu? Profesoriaus Daliaus Jonkaus nuomone, Europos tapatybė yra filosofinė. Filosofijos atsiradimas sutampa su viešos politinės erdvės atsiradimu. Kiekvienas bendruomenės narys gali viešai pasisakyti ir argumentuotai ginti savo nuomonę neapeliuodamas į religinę ar etninę tradiciją. Europa – tai naujas civilizacinis darinys, kuris atsiranda kaip kritiškai mąstančių žmonių bendruomenė. Paskaitoje aptarsiu Europos žmonijos krizę, Europos santykį su Kitybe ir Europos idėją kaip pliuralaus kolektyvumo galimybę.