Magistrantūros studijų programos anglų kalba

Diplomatija ir tarptautiniai santykiai

Diplomatijos ir tarptautinių santykių programos paskirtis – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus analitikus, kurie geba analizuoti bei vertinti tarptautinių santykių raidą, pokyčius, tarptautinių įvykių priežastis, gali lanksčiai prisitaikyti prie nuolat kintančių tarptautinių santykių normų, rolių ir diplomatijos praktikos. Studijų metu ugdomi gebėjimai, pasiremiant naujausiais moksliniais pasiekimais, nuolatos kaupti ir atnaujinti savo žinias. Baigus studijų programą suteikiamas politikos mokslų magistro laipsnis.

Programa vykdoma anglų kalba. Programos trukmė – 2 metai. Programos vadovas – doc. dr. Andžej Pukšto.

Plačiau apie programą skaitykite VDU tinklalapyje.

Diplomatija

Diplomatijos programos tikslas – ruošti tarptautinę politiką ir jos procesus gerai išmanančius profesionalus, turinčius analitinių, kritinio, kūrybinio mąstymo gebėjimų ir konkrečių, diplomatams reikalingų užsienio politikos formavimo ir įgyvendinimo įgūdžių, tokių kaip strateginis planavimas, programų ir projektų įgyvendinimas, komunikacija, derybų menas, gebėjimas nepriklausomai analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti tekstus, ruošti ir daryti įtaigius viešus pristatymus, kritiškai vertinti globalaus masto įvykius ir greitai prisitaikyti prie kintančių sąlygų.

Programa vykdoma anglų kalba Vilniuje. Programos trukmė – 1,5 metai. Programos vadovas – prof. dr. Mindaugas Jurkynas

ŽURNALISTIKA IR MEDIJŲ INDUSTRIJOS

Žurnalistikos ir medijų industrijų magistrantūros studijų programos tikslas – rengti kompetentingus ir atsakingus visuomenės informavimo profesionalus, turinčius profesinių įgūdžių ne tik kurti informacinį turinį, bet ir kritiškai bei analitiškai vertinti komunikacinius reiškinius kintančių medijų ir sociokultūrinės aplinkos kontekste.

Programa vykdoma anglų kalba. Programos trukmė – 2 metai. Programos vadovė – prof. dr. Auksė Balčytienė.

Plačiau apie programą skaitykite VDU tinklalapyje.

 Socialinė ir politinė kritika

Socialinės ir politinės kritikos magistro studijų programos tikslas – rengti socialinės ir politinės kritikos atstovus, gebančius ne tik giliai ir pagrįstai analizuoti europinius ir globalinius procesus, bet taip pat tirti ir rūpintis žmonių egzistencine politine saviraiška bei jų socialiai reikšmingu dialogu ir bendradarbiavimu. Socialinės ir politinės kritikos magistro studijų programa suteiks absolventams gebėjimus dirbti Rytų-Vidurio Europoje, organizuojant bendrus projektus, rašant politinę, socialinę, kultūrinę kritiką, dirbant žiniasklaidoje, dėstant šio regiono universitetuose ir kolegijose, viešosiose įstaigose, susijusiose su viešojo intereso formavimu ir atstovavimu, patarėjais įvairiose politinėse partijose, šalių ir ES parlamentarų patarėjais, Rytų-Vidurio Europos šalių valstybės valdymo sektoriaus institucijose, Užsienio reikalų ministerijų skyriuose, pvz., Baltijos regiono skyriuje ar kt.; Lietuvos diplomatinėse struktūrose: ambasadose, prekybos, kultūros ir kitose atstovybėse, veikiančiose užsienio šalyse; atstovybėse prie tarptautinių organizacijų.

Programa yra plečiančioji, todėl sieks suteikti daugiau galimybių, nei jau turimas filosofinis, politinis ar socialinis bakalaurinis išsilavinimas. Ši programa ne tik suteiks studentams specifinių žinių, gebėjimų, nuostatų, bet ir užtikrins didesnę mobilumo, jų bendradarbiavimo galimybę, suteiks sėkmingai baigusiems šią programą magistrams didesnes konkurencines galimybes. Suteikiama kvalifikacija – politikos mokslų magistras.

Programa vykdoma lietuvių arba anglų kalba. Programos trukmė – 2 metai. Programos vadovas – prof. dr. Gintautas Mažeikis.

Plačiau apie programą skaitykite VDU tinklalapyje.

Rytų Europos studijos ir tyrimai (jungtinė studijų programa MIREES)

Jungtinė studijų programa MIREES yra įgyvendinama keturių Europos universitetų: Bolonijos (Italija); Vytauto Didžiojo (Lietuva), Budapešto (Vengrija) ir Sankt Peterburgo (Rusija) universitetais.

Programa dėstoma anglų kalba (suteikiama 120 ECTS kreditų). Programos studentai įgyja specializuotų, išsamių žinių apie post-socialistines, pereinamąjį laikotarpį išgyvenančias valstybes, naująsias ES nares bei naująsias kaimynes Rytų Europoje.

MIREES studijos skiria daug dėmesio kalbų mokymuisi: siūlomi bosnių, kroatų, serbų, bulgarų, rusų, slovakų, lietuvių, vengrų (antrasiais metais) ir italų k. kursai. Programoje dėmesys sutelktas į Vidurio ir Rytų Europos bei Balkanų regionus: čia siūlomos tarpdisciplininės studijos, apimančios ekonomiką, istoriją, medijas, tarptautinius ryšius, politiką ir sociologiją. Programos tarptautinę dimensiją sustiprina studijos užsienyje, marga užsienio studentų bendruomenė ir paskaitos, kurias veda tarptautiniu mastu žinomi specialistai, dėstytojai.

Pirmuosius metus MIREES studentai praleidžia Forli studentų miestelyje (Bolonijos universitetas). Antraisiais metais studentai bent 6 mėnesius praleidžia viename iš partnerinių universitetų (įskaitant Liublijaną ir Belgradą) bei, atskirais atvejais, kituose MIREES universitetuose Balkanuose. Visiems įstojusiems studentams siūloma mobilumo stipendija.

Programa ypač rekomenduojama ketinantiems studijuoti doktorantūroje. MIREES absolventai daktaro laipsnio siekia Harvardo, Oksfordo, Kento ir kituose prestižiniuose universitetuose. MIREES programa paruošia analitikus, regionų ekspertus, konsultantus ir tarpininkus, kurie atitinka mokslinių institutų, Europos Komisijos, tarptautinių agentūrų, nevalstybinių ir savanorių organizacijų, viešojo administravimo, bankų ir kt. įmonių, institucijų poreikius Vidurio ir Rytų Europoje bei Balkanuose. Jie taip pat skatina investicijas šiuose regionuose. Dauguma MIREES absolventų susiranda darbą anksčiau išvardintose srityse.

Daugiau informacijos skelbiama programos tinklalapyje. Ją taip pat teikia programos akademinis vadovas (dora.komnenovic@unibo.it) ir MIREES sekretoriatas (elisa.landi3@unibo.it, tel. +39 0543 374149).