Studijų programų komitetai

Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto vykdomų bakalauro programų studijų komitetai:

Politikos mokslų bakalauro studijų programos komitetas, patvirtintas 2018 01 15, dekano potvarkiu PMDF-18-01

 1. dr. Gerda Jakštaitė (pirmininkė)
 2. doc. dr. Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė
 3. doc. dr. Andžej Pukšto
 4. Justinas Juozaitis (doktorantų atstovas)
 5. Mindaugas Norkevičius (doktorantų atstovas)
 6. Saulius Gabrulevičius (studentų atstovas)
 7. Mantas Visockas (Kauno m. savivaldybės taryba, absolventų atstovas)

Pasaulio politikos ir ekonomikos bakalauro studijų programos komitetas, patvirtintas 2018 01 15, dekano potvarkiu PMDF-18-01

 1. dr. Gintaras Šumskas (pirmininkas)
 2. prof. dr. Violeta Pukelienė
 3. doc. dr. Andžej Pukšto
 4. dr. Gintarė Žukaitė
 5. Justinas Juozaitis (doktorantų atstovas)
 6. Daumantas Narsutis (studentų atstovas)
 7. dr. Antanas Venckus (URM, socialinis partneris)

Viešojo administravimo bakalauro studijų programos komitetas, patvirtintas 2019 10 11 dekano potvarkiu PMD-19-09

 1. dr. Arvydas Mikalauskas (pirmininkas)
 2. doc. dr. Remigijus Civinskas
 3. prof. dr. Saulius Pivoras
 4. doc. dr. Aistė Lazauskienė
 5. prof. dr. Ilona Tamutienė
 6. doc. dr. Ligita Šarkutė
 7. Augustas Valius (studentų atstovas)
 8. Matas Martinaitis (socialinis partneris)

Tarptautinės politikos ir vystymosi studijų bakalauro studijų programos komitetas, patvirtintas 2019 10 11, dekano potvarkiu PMD-19-10

 1. doc. dr . Sima Rakutienė (programos vadovė)
 2. prof. dr. Egdūnas Račius
 3. dr. Rytis Bulota
 4. Aistė Žemaitytė (doktorantų atstovė)
 5. Neringa Gališanskytė (studentų atstovė)
 6. dr. Antanas Venckus (socialinis partneris, LR ŽŪM tarptautinių reikalų ir eksporto skatinimo skyriaus vedėjas)

Viešosios komunikacijos bakalauro studijų programos komitetas, 2019 02 06 patvirtintas dekano potvarkiu PMD-19-01

 1. prof. dr. Kristina Juraitė (pirmininkė)
 2. prof. dr. Auksė Balčytienė
 3. Edita Masiulė
 4. Rūta Vainauskaitė
 5. Ignas Lokcikas (studentas)
 6. Patricija Zarankaitė (absolventas)

 

Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto vykdomų magistrantūros programų studijų komitetai:

Diplomatijos ir tarptautinių santykių magistrantūros studijų programos komitetas, patvirtintas 2018 01 15, dekano potvarkiu PMDF-18-01

 1. doc. dr. Andžej Pukšto (pirmininkas)
 2. prof. dr. Arūnas Molis
 3. dr. Gerda Jakštaitė
 4. Justinas Juozaitis (doktorantų atstovas)
 5. Lukas Fabijonavičius (studentų atstovas)
 6. dr. Ieva Karpavičiūtė (NATO centrinė būstinė, socialinė partnerė)

Šiuolaikinės Europos politikos magistrantūros studijų programos komitetas, patvirtintas 2018 01 15, dekano potvarkiu PMDF-18-01

 1. doc. dr. Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė (pirmininkė)
 2. doc. dr. Andžej Pukšto
 3. prof. dr. A. Krupavičius
 4. Mindaugas Norkevičius (doktorantų atstovas)
 5. Ingrida Ivinskaitė (studentų atstovas)
 6. dr. Kęstutis Vaškelevičius (URM, socialinis partneris)

Diplomatijos (Vilniuje) magistrantūros studijų programos komitetas, patvirtintas 2019 07 08, dekano potvarkiu PMDF-19-08

 1. prof. dr. Mindaugas Jurkynas (pirmininkas)
 2. prof. dr. Šarūnas Liekis
 3. prof. dr. Charles Szymanski
 4. doc. dr. Andžej Pukšto
 5. dr. Ieva Karpavičiūtė
 6. dokt. AistėŽemaitytė
 7. Darius Degutis (soc. partneris

Valstybės institucijų administravimo magistrantūros studijų programos komitetas, patvirtintas 2019 10 11 dekano potvarkiu PMD-19-09

 1. prof. dr. Ilona Tamutienė (pirmininkė)
 2. prof. dr. Saulius Pivoras
 3. doc. dr. Remigijus Civinskas
 4. doc. dr. Kastytis Antanaitis
 5. doc. dr. Ligita Šarkutė
 6. doc. dr. Aistė Lazauskienė
 7. Inga Matulevičiūtė (studentų atstovė)
 8. dr. Daiva Kristina Kuzmickaitė (socialinė partnerė)
 9. dr. Ernesta Buckienė (socialinė partnerė)

 Europos Sąjungos ir viešosios politikos administravimo magistrantūros studijų programos komitetas, patvirtintas 2019 10 11 dekano potvarkiu PMD-19-09

 1. doc. dr. Remigijus Civinskas (pirmininkas)
 2. prof. dr. Saulius Pivoras
 3. dr. Kastytis Antanaitis
 4. doc. dr. Aistė Lazauskienė
 5. doc. dr. Ligita Šarkutė
 6. prof. dr. Ilona Tamutienė
 7. dr. Arvydas Mikalauskas
 8. dr. Živilė Šukytė-Kraskauskienė (socialinė partnerė)

Žurnalistikos ir medijų analizės magistrantūros studijų programos komitetas, patvirtintas 2019 02 06  dekano potvarkiu PMD-19-01

 1. prof. dr. Auksė Balčytienė (pirmininkė)
 2. prof. dr. Kristina Juraitė
 3. prof. dr. Natalija Mažeikienė
 4. dr. Ignas Kalpokas
 5. prof. dr. Robert Van Voren
 6. Rūta Beinoriūtė (absolventė)

Integruotos komunikacijos magistrantūros studijų programos komitetas, patvirtintas 2019 02 06  dekano potvarkiu PMD-19-01

 1. prof. dr. Nina Klebanskaja (pirmininkė)
 2. prof. dr. Audronė Nugaraitė
 3. prof. dr. Natalija Mažeikienė
 4. prof. dr. Kristina Juraitė
 5. Lina Auškalnienė
 6. Marius Gurskas (absolventė, socialinė partnerė)

Skandinavijos ir Baltijos šalių magistrantūros studijų programos komitetas, patvirtintas 2016 02 03, dekano potvarkiu nr PMD-16-02

 1. prof. dr. Mindaugas Jurkynas (pirmininkas)
 2. dr. Sima Rakutienė
 3. doc. dr. Rytis Bulota
 4. doc. dr. Giedrius Janauskas
 5. Vaida Morkūnaitė (studentų atstovė)
 6. Mindaugas Butkus (URM, socialinis partneris)

Socialinės ir politinės kritikos magistrantūros studijų programos komitetas, patvirtintas 2018 06 15, dekano potvarkiu nr PMDF-18-04

 1. prof. dr. Gintautas Mažeikis (pirmininkas)
 2. prof. dr. Jay Daniel Mininger
 3. doc. dr. Tomas Kavaliauskas
 4. Mantas Antanas Davidavičius (doktorantų atstovas)
 5. dr. Arnoldas Stramskas (absolventų atstovas)
 6. Tomas Marcinkevičius (socialinis partneris)