I. Unikaitė Jakuntavičienė :svarbu iš studijų pasiimti viską, ką galima

Savo mintimis apie Politikos mokslų bakalauro studijas dalinasi Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto prodekanė doc. dr. Ingrida Unikaitė – Jakuntavičienė

Kiekvieno būsimo studento galvos skausmu tampa ne tik specialybės, bet ir mokymosi institucijos pasirinkimas. Kokius Vytauto Didžiojo Universiteto pranašumus Politikos mokslų studijų programoje išskirtumėte, lyginant su kitų universitetų siūlomomis panašiomis ar tokiomis pačiomis studijų programomis?

VDU Politikos mokslų programa daugiausiai panašumo turi su Vilniaus universiteto siūloma politikos mokslų programa. Abu universitetai ir yra politikos mokslų kompetencijos centrai, kuriuose dirba daug šios srities profesionalų. Vytauto Didžiojo universitetas siūlo klasikinę politikos mokslų programą, kurioje dera tiek vidaus politikos, lyginamosios politikos studijos, tiek tarptautinių santykių, užsienio politikos studijos. Studentai turi puikias galimybes bendrai susipažinti su įvairiomis politikos mokslų sritimis ir gali patys pasirinkdami dalykus 3 ir 4 kurse formuoti tam tikrą specializaciją. Kadangi mūsų universitetas yra liberaliųjų menų universitetas, tai būsimieji politologai turi itin geras sąlygas ugdyti savo asmenybes ir stiprinti bendruosius gebėjimus, kurių prireikia bet kuriame šiuolaikiniame darbe, t.y. mokytis daugiau įvairių užsienio kalbų, kalbėjimo ir diskusijų meno, analitinio rašymo, informacinių technologijų ir pan. Kiek tenka girdėti iš buvusių absolventų atsiliepimų patirčių, perėjusių studijuoti magistro programų į kitus universitetus, tai vienas iš pagrindinių pranašumų pas mus yra dėmesys studentui ir nuoširdus bei kolegiškas dėstytojų ir studentų bendravimas, pasirinkimų laisvė, galimybė pačiam rinktis ir formuoti savo studijas pagal poreikius ir pomėgius. VDU siūlo galimybę gretinti studijų programas su kitomis studijomis pasirenkant gretutinę studijų kryptį. Taigi politologai gali įgyti kitos specialybės, pavyzdžiui, viešosios komunikacijos, teisės, marketingo ar viešojo administravimo, pagrindus ir vėliau sėkmingai studijuoti kitos krypties magistrantūroje ar pritaikyti darbo praktikoje įgytas gretutines žinias

Vytauto Didžiojo universitetas suteikia galimybę pasirinkti gretutines studijas ir dažnas studentas šia galimybe susigundo. Kokios gretutinių studijų kryptys padėtų politikos mokslų studentui ir suteiktų jam pranašumą?

Kartu su gretutinėmis studijomis studentas turi galimybę susikurti labai patrauklų diplomą. Politikos mokslai glaudžiai dera su teisės, viešosios komunikacijos, viešojo administravimo, ekonomikos kryptimis, tad šių krypčių studijos labai praturtina studento žinių bagažą. Politikos mokslų specialybė yra labai plati ir turinti sąsajų su kitomis sritimis, tad papildomai giliau susipažinti su kitais mokslais iš tikrųjų naudinga tiek planuojant dirbti politologo darbą, tiek siekiant karjeros viešajame ar privačiame, nevyriausybiniame sektoriuje.

 Kiekvienai specialybei ar profesijai reikalingos tam tikros asmens savybės. Kokios asmens savybės reikalingos ar gal net būtinos politikos mokslų studentui, kurios padės jam ne tik studijų metu, bet ir siekiant karjeros šioje srityje?

 Kalbant apie asmens savybes, tai labai svarbu nuolat vystyti retorikos, kalbėjimo meno įgūdžius, nuo pat pradžių stengtis išdrįsti kalbėti viešai. Jei pritrūksta drąsos, reikėtų stengtis nugalėti viešojo kalbėjimo baimes, išmokti efektingai, argumentuotai pristatyti savo nuomonę ar įžvalgas ir nuolatos dalyvauti diskusijose. Taip pat svarbu analitiškumas ir kritiškas požiūris, kuomet stengiamasi ne tik perpasakoti tai, ką jau išgirdome, bet vertinti informaciją įvairiuose kontekstuose, mokėti palyginti, sugretinti, ieškoti kitokių paaiškinimų, tikrinti šaltinius ir informaciją ir mokėti išskirti esmę, apibendrinti.

Svarbu ir smalsumas, žingeidumas, nuolatinis domėjimasis, todėl, kad politika yra toks reiškinys, kuris nuolat kinta. Tai, ką tu žinojai pieš 10 metų, nebūtinai bus aktualu dabar, net jeigu ir prieš dieną gauta informacija, šiandien jau gali būti pakitusi. Politikos mokslai yra kartu ir plati disciplina, kurioje siejasi tokios sferos kaip politika ir sportas, politika ir ekonomika, politika ir komunikacija, politika ir literatūra, todėl labai svarbu domėtis ne tik viena konkrečia sritimi, o visa visuma. Politika šiuo metu siejasi su beveik visomis mūsų gyvenimo sritimis.

Gebėjimas dėstyti mintis raštu taip pat labai svarbu, tai įgūdis, kurį reikia nuolatos lavinti. Politologas yra ne tik tas žmogus, kuris kalba ir komentuoja, bet ir tas, kuris rašo. Jis turi gebėti atlikti įvairias analizes, teikti pasiūlymus, rekomendacijas, apžvalgas raštu, tad geri rašymo įgūdžiai itin svarbūs. Žmonės, kurie yra stipresni šioje srityje ir geba susikurti savo rašymo stilių, gerai geba raštu dėstyti mintis, gali tapti apžvalgininkais, dirbti analizės centruose.

Politikos mokslus besirenkantis ar jau studijuojantis studentas, dažnai išgirsta kritiką, kad neva politikos mokslus baigęs studentas neįgis jokios profesijos, o karjeros galimybės yra tarsi „sėkmės reikalas“. Kokias konkrečias karjeros galimybes išskirtumėte? Gal galėtumėte patarti kokių visuomeninių veiklų ar kitų veiksmų patarina imtis dar studijų metais, kurios turėtų tiesioginės įtakos karjeros galimybėms?

Daug kalbama dabar apie tai, ar universitetai ruošia asmenybes ar specialistus, ar šių dviejų aspektų mišinį. Svarbu išskirti, kad mūsų universiteto paskirtis ugdyti kūrybišką asmenybę su tam tikrais pagrindais tam tikroje srityje, tačiau tai negali būti kažkokių išmoktų funkcijų atlikėjas. Tokius atlikėjus ruošia profesinės mokyklos. Jie moko kaip konkrečiai atlikti tam tikras užduotis. Politologo specialybė reikalauja kūrybiškos asmenybės, nes politologas visada privalo matyti platesnius kontekstus. Politologo negalima paruošti konkrečiam darbui, jis turi mokytis, kaip ir kur pritaikyti savo žinias ir įgūdžius. Pasiruošti karjerai (tiek viešajame sektoriuje, tiek politinėse institucijose, partijose, tiek tarptautinėse organizacijose ir įmonėse, nevyriausybiniame sektoriuje) yra puikios galimybės, bet reikia jas išnaudoti studijų metu.

Pirmaisiais studijų metais siūlyčiau išsigryninti tai, kas tikrai studentui įdomu, o vėliau pradėti gilintis į tam tikrą sritį. Pavyzdžiui, jeigu žmogus linksta  į darbą, susijusį su tartautine veikla, galbūt verta labiau gilintis į tarptautinius santykius ir apsvarstyti diplomato karjerą, o tada pasidaro aiškiau, kokių veiksmų imtis norint dirbti tokioje srityje. Jeigu žmogui patinka rašyti, analizuoti, tuomet reikėtų ir galvoti apie analitiko darbą, mokslinį tiriamąjį darbą, darbą medijose ir siekti įgyti reikiamų žinių ir įgūdžių bei lavinti save šiose srityse.

Politologai dažnai nueina ir į verslo sferą. Universitete įgyjami bendrieji gebėjimai, užsienio kalbos, įvairių sričių žinios, kurios pasitarnauja visose sferose. Studijų metu susipažįstama su įvairiomis valstybės institucijomis, su kuriomis susiduriama versle, todėl dirbantiems versle daug lengviau suprasti jų veikimo principus, funkcijas.

Kalbų mokymąsis itin reikalingas. Kalbos reikalingos visur, todėl privalu mokytis užsienio kalbų, nesvarbu kuriose srityse žmogus save mato.

Norint pasiekti rezultatą, karjerą,  neužtenka įsirašyti į programą ir „gauti diplomą“, svarbu nuolatos domėtis, būti aktyviam ir paskaitose, ir įvairių organizacijų ar klubų veikloje. Reikia suvokti tai, kad norint kokybiškų studijų ir pasirengimo darbui, tarp studento ir universiteto turi būti abipusė sinergija. Studentas privalo imtis iniciatyvos ir aktyviai dalyvauti studijų procese, perimti žinias ir patirtis, kuriomis dalinasi dėstytojai. Tuomet ir dėstytojai bus aktyvesni siūlydami įvairesnių užduočių. Juk dėstytojui didžiausia paskata – tai studentų susidomėjimas ir įsitraukimas į jo siūlomas veiklas.

Kokius patarimus duotumėte būsimiems Politikos mokslų programos studentams?

 Nuolat sakau pirmo kurso studentams, kad pirmus metus neskubėtų įsidarbinti nuolatiniam darbui. Nieko blogo dirbti kelias valandas per dieną, tačiau svarbu, kad bakalauro studijų metu mokslai būtų prioritetas. Dirbti suspėsite vėlesniuose kursuose.

Svarbu iš studijų pasiimti viską, ką galima, nes net ir geriausiam studentui visada yra kur tobulėti. Prašykite dėstytojų rekomendacijų, ką skaityti, kuo domėtis- taip praturtinsite savo žinių bagažą ir įgysite pranašumą.

Domėkitės viskuo, kas vyksta aplinkui, ne vienu šaltiniu, ne viena sritimi, stenkitės analitiškai ir kritiškai vertinti gautą informaciją.

Stenkitės įsitraukti įvairias veiklas, organizacijas, klubus, savanorystę. Nebijokite išbandyti kelių organizacijų ar sferų. Taip pat naudokitės puikia galimybe išvažiuoti pagal „Erasmus+“ programas ir pabandykite įvertinti, kuo skiriasi gaunamos žinios svetur ir Lietuvoje, bandykite atlikti praktikas įvairiose institucijose, ambasadose.

Bakalauro studijos yra bandymas atrasti, kas tau įdomiausia ir nuolatinis bandymas ir mėginimas surasti savo sferą, todėl svarbu nebijoti išeiti iš savo komforto zonos, bandyti daugelį dalykų ir atrasti sau tinkamus kelius. Tada puikiai pasirengsite savo būsimai karjerai.

 

Prodekanę Ingridą Unikaitę Jakuntavičienę kalbino PMDF Politikos mokslų 4 kurso studentė Gabrielė Laurušonytė.