Geriausiai įvertinti dėstytojai 2020-2021 m. m. rudens semestre

Remiantis dėstymo įvertinimo vidurkiais ir studentų dalyvavimo aktyvumu, 2020 – 2021 m. m. rudens semestre geriausiai įvertinti dėstytojai Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete (pateikiama abėcėlės tvarka):

 • Arūnas Molis,
 • Aušra Rimaitė,
 • Gerda Jakštaitė,
 • Gintarė Žukaitė,
 • Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė,
 • Justinas Juozaitis,
 • Ligita Šarkutė,
 • Mindaugas Norkevičius,
 • Rytis Zemkauskas.

Geriausiai įvertinti dėstytojai įvardinti atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

 • Studijų dalykuose bendras dėstymo įverčio vidurkis – 9 ir daugiau;
 • Studentų aktyvumas apklausoje – 30 % ir daugiau, 10 asmenų ir daugiau; arba 25 % ir daugiau, kai studentų skaičius semestre 100 ir daugiau.

Rudens semestro geriausiai studentų įvertintiems dėstytojams VDU Moodle aplinkoje suteikti skaitmeniniai ženkleliai „Dėstymo kokybė 2020 ruduo“.

Fakultete nebuvo nepalankiai įvertintų dėstytojų, remiantis šiais kriterijais: bendras dėstymo įverčio vidurkis – 6 ir mažiau; studentų aktyvumas apklausoje – 5 studentai ir daugiau.