Įteikta Vytauto Čekanausko vardo stipendija

Politikos mokslų  bakalauro studijų programos antro kurso studentei Gretai Giedraitytei už gerus mokymosi rezultatus bei aktyvią veiklą buvo įteikta vardinė Vytauto Čekanausko stipendija. Stipendiją įteikė V. Čekanausko dukra Daiva Čekanauskas Navarrette.. Stipendija skiriama už studijas mokantiems, tačiau labai gerai besimokantiems studentams.

Vytautas Čekanauskas 32 metus buvo LR garbės konsulas Los Andžele. Už nuopelnus vystant gerus santykius tarp JAV ir Lietuvos bei nuopelnus Lietuvos valstybei jis buvo apdovanotas Lietuvos išeivijos kariniu medaliu ir Žvaigždės ordinu, o 1999 m. – ir Gedimino ordinu. Po jo mirties 2009 m. garbės konsulo pareigas perėmė jo dukra Daiva Čekanauskas Navarrette.

2016 metais V. Čekanausko fondo stipendija buvo skirta Pasaulio politikos ir ekonomikos studijų studentui Vyliui Juozui Vrubliauskui.

Foto: Jonas Petronis