Socialinės ir politinės kritikos centras

Centro misija ir tikslas

Centro darbuotojų tikslas – plėtoti kritinę teoriją, politinę filosofiją, tirti aktyvią viešųjų intelektualų veiklą, nagrinėti šiuolaikinio socialinio politinio, kultūrinio mąstymo raidą, reflektuoti ir kritiškai analizuoti visuomenėje vykstančius pokyčius, susijusius su istorine atmintimi, socialine nelygybe, lyčių lygybe, žmogaus teisėmis, regionine tapatybe bei geopolitine strategija, dalintis atliktos analizės rezultatais moksliniuose straipsniuose ir kitaip juos viešinti.

Centro veiklos:

 • atlieka kritinės teorijos, politinės filosofijos, propagandos ir dezinformacijos tyrimus;
 • vadovauja doktorantų moksliniams tyrimams;
 • publikuoja politinės filosofijos, kritinės teorijos ir politikos mokslų krypties monografijas bei straipsnius;
 • rengia tarptautines bei respublikines konferencijas ir jose dalyvauja;
 • dalijasi žiniomis ir komentuoja naujausius įvykius per viešosios žiniasklaidos priemones, analizuoja politinius, geopolitinius ir socioekonominius procesus;
 • YouTube kanale viešina pokalbių laidą ,,Laisvai ir kritiškai“ anglų, rusų ir lietuvių kalbomis, kviečia diskutuoti viešuosius intelektualus, autoritarinio režimo disidentus, tarptautinio lygio profesūrą tiek iš VDU, tiek iš Europos universitetų, tokius kaip J. Rupnik (Sorbonos univ. Paryžius), Attila Pok (Vengrijos mokslų akademija), N. Bernsand (Lundo univ., Švedija), V. Volkov (Rygos univ.), D. Leinartė (VDU) M. Jurkynas (VDU), L. Bielinis (VDU), M. Ališauskienė (VDU), V. Valentinavičius (Seimo Žmogaus teisių biuras), Olga Sparaga (Baltarusijos disidentė, Berlyno univ.), Virginija Vitkiene (Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 vadovė).

Svarbiausios centro darbuotojų publikacijos:

 • Mažeikis. The Rise of the Public Relations Man and the Decline of Soviet Intelligentsia after 1989. In: T. Kavaliauskas (ed.) Europe Thirty Years after 1989: Transformations of Values, Memory, and Identity. Leiden: Brill, 2021.
 • Mažeikis. Dvasios niekšybė: moralinės vaizduotės tyrimai. VDU leidykla, 2018.
 • Mažeikis. Įsikitinimai: sąmoningumo metamorfozės. Kitos knygos, 2013.
 • Mažeikis. Po pono ir tarno: liderystės ir meistrystės dialektika. Kitos knygos, 2012.
 • Mažeikis. Propaganda ir simbolinis mąstymas. VDU leidykla, 2010.
 • Kavaliauskas (ed.) Europe Thirty Years after 1989: Transformations of Values, Memory, and Identity. Leiden: Brill, 2021.
 • Kavaliauskas. Thirty Years in Search for Identity in Central Eurpe. In: T. Kavaliauskas (ed.) Europe Thirty Years after 1989: Transformations of Values, Memory, and Identity. Leiden: Brill, 2021.
 • Kavaliauskas. Permaininga Europa: politinės moralės, geopolitikos ir tapatybės permainos nuo Sovietų Sąjungos žlugimo iki 2020-ųjų COVID-19 pandemijos. Kaunas: 2020.
 • Kavaliauskas. Transformations in Central Europe between 1989 and 2012: Geopolitical, Cultural and Socioeconomic Shifts. Lexington Books, 2012.
 • Kavaliauskas (ed.). Conversations about Transcultural European Memory. Vilnius: Publishing House of Lithuanian University of Educational Science, 2014.
 • Kavaliauskas (sudarytojas). Europos tapatybė: Rusijos, Katalonijos, Škotijos, Bulgarijos atvejai. Kaunas: 2020.

 Laidos „Laisvai ir kritiškai“ įrašai lietuvių kalba:

 

Laidos „Laisvai ir kritiškai“ įrašai anglų ir rusų kalbomis

 

KONTAKTAI

Putvinskio g. 23-610, LT-44243 Kaunas, Lietuva

Vadovas ir vyriausiasis mokslo darbuotojas prof. habil. dr. Gintautas Mažeikis El. p. gintautas.mazeikis@vdu.lt
Vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Tomas Kavaliauskas El. p. tomas.kavaliauskas@vdu.lt
Doktorantas Azer Binnatli El. p. azer.binnatli@vdu.lt
Doktorantas Murad Asgarov El. p. murad.asgarov@vdu.lt