Mokslo klasteriai

Fakultete veikia trys mokslo klasteriai.

Europos viešoji erdvė: politika, komunikacija, diskursas

Į mokslinių tyrimų klasterį „Europos viešoji erdvė: politika, komunikacija, diskursas“ susibūrusių VDU mokslininkų ir jaunųjų tyrėjų darbuose apsijungia įvairūs šio mokslinio objekto – Europos viešosios erdvės – tyrimo požiūriai: politologinis, sociologinis, kultūrologinis, diskursyvinis, žurnalistinis, regionistinis, tranzitologinis, socio-ekonominis, filosofinis. Atliekamų tyrimų bei mokslinės veiklos centre – Europos demokratijos problemų tyrimai, žiniasklaidos vaidmens demokratizacijos procesuose studijos, Europinė tapatybės formavimosi bei jos transformacijų vertinimai, skirtingų Rytų ir Vidurio Europos valstybių politinių bei sociokultūrinių kontekstų analizė, naujų pilietinio bei politinio dalyvavimo galimybių paieškos. Daugiau informacijos.

Tarptautinių santykių ir saugumo procesai: Lietuva globalioje erdvėje

Klasterio misija yra rengti mokslinius tyrimus apie Lietuvos užsienio ir saugumo politiką, Lietuvos vaidmenį tarptautiniuose procesuose, su jų rezultatais supažindinti institucijas ir visuomenę ir pritaikyti tyrimų rezultatus praktinėje dimensijoje. Daugiau informacijos.

Tarpdiscipliniai regionų tyrimai

Šiame klasteryje atliekamų tyrimų tikslas – vykdyti procesų regionuose ir tarp regionų tyrimus politiniu, ekonominiu, socialiniu, kultūriniu, istoriniu, tarpkultūriniu, antropologiniu ir kt. aspektais. Daugiau informacijos.