Profesoriaus Sauliaus Pivoro viešoji paskaita „Šiuolaikinis viešasis administravimas ir klasikinė bendro gėrio (bonum commune) samprata“

(V. Putvinskio g. 23 -312)

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas 20121 09 16 (18:00-19:30 V. Putvinskio g. 23 – 312) kviečia į Viešojo administravimo profesoriaus dr. Sauliaus Pivoro viešąją paskaitą Šiuolaikinis viešasis administravimas ir klasikinė bendro gėrio (bonum commune) samprata

Paskaitoje keliamas klausimas, ką šiuolaikinis viešasis administravimas galėtų perimti iš klasikinės (antikinės) politinės minties tradicijos ir praktinės patirties. Siekiama apibūdinti, kokie yra viešojo administravimo, kuris rūpinasi ne vien tik  trumpalaikiais rezultatais ir tik gerovės paslaugomis, sampratos ir veikiančios praktikos. Viešojo administravimo tikslas negali būti tik instrumentinis, ekonominis efektyvumas. Bendro gėrio, kaip jis bebūtų suprantamas, orientyras tebėra aktualus. Ne tik valdymo tikslai, o viso politinio-administracinio proceso bruožai yra svarbūs. Ekonomistinio neoliberalizmo ir verslininkiškumo ideologija buvo politinio valdymo kone visiško sunaikinimo ir ekonomistinio politikos sferos uzurpavimo pastanga. Alternatyva jai yra. Tokie svarbūs viešojo valdymo ir viešosios politikos sprendimų priėmimo principai, kaip viešas atviras svarstymas, reprezentatyvumas ir rėmimasis svarstymuose išsakytais argumentais priimant sprendimus nėra nauji, visi jie buvo žinomi senovės Atėnų demokratijoje.