Viešasis sektorius: nuo miesto įvaizdžio iki alkoholio

dsc_0012-700x433Lapkričio 24 dieną, ketvirtadienį, nuo 13 val. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešojo administravimo katedra organizuoja ketvirtąją nacionalinę mokslinę-praktinę konferenciją „Viešojo sektoriaus strateginis valdymas ir veiklos vertinimas“. Konferencija vyks VDU Mažjoje salėje (S.Daukanto g. 28, II a). Konferencijoje pranešimus skaitys mokslininkai, doktorantūros  ir magistrantūros studijų studentai, nevyriausybinių organizacijų bei viešųjų institucijų atstovai.

Konferencijoje didelis dėmesys bus skirtas dalyvaujančio valdymo Lietuvoje vertinimui. Kauno arkivyskupijos „Caritas“ direktorius Arūnas Kučikas, ne vienerius metus dirbęs Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, įvertins viešojo sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą bendruomenių politikos vystyme.

Šiaulių universiteto doktorantė Kristina Kuprytė aptars bendradarbiaujantį kultūros valdymą  miesto įvaizdžio formavimo procese. Strateginis planavimas bei dalyvaujančio valdymo vertinimas  bus atskleistas per nevyriausybinių organizacijų patirtis, dalyvaujant  skurdo mažinimo programų kūrime, vietos veiklos grupių strategijos rengime ir įgyvendinime,  Kauno rajono savivaldybės strateginio planavimo  probleminių aspektų sprendimo būdų paieškoje.

Kauno technologijos universiteto Viešosios politikos ir administravimo instituto vyresnioji mokslo darbuotoja Ligita Šarkutė palies įrodymais grįstų viešojo valdymo sprendimų svarbą, akcentuodama Europos socialinio tyrimo atvejį.

Nemažas dėmesys bus skirtas alkoholio žalos valdymo vertinimui. Prof. Ilona Tamutienė atskleis alkoholio žalos vaikams, augantiems rizikos grupės šeimose, mastus bei institucinį atsaką, pateikdama rekomendacijas, kaip vaikų apsaugą padaryti veiksmingesnę. Valstybės institucijų administravimo studijų programos magistrantės pristatys alkoholio žalos koncepciją, išskirdamos žalą geriančiojo aplinkiniams, ir įvertins, kaip šios žalos  valdymas  integruotas alkoholio kontrolės tiksluose ir strateginiuose dokumentuose, ar numatytos valdymo priemonės yra veiksmingos. Doktorantė Birutė Jogaitė  išryškins pagrindines Anglijos, Australijos, Kanados ir Europos alkoholio žalos mažinimo politines kryptis, kurios orientuotos į tris pagrindinius pamatus: psichoaktyvių medžiagų pasiūlos, paklausos bei žalos mažinimą.

Konferencijos programa

Konferencijoje diskutuos viešojo sektoriaus klausimais

dsc_9003Kviečiame į ketvirtąją kasmetinę tarpdisciplininę studentų, dėstytojų ir praktikų „Viešojo sektoriaus strateginis valdymas ir veiklos vertinimas” konferenciją, skirtą pasidalinti tyrimais, praktine patirtimi, susijusia su viešojo sektoriaus organizacijų procesais, pokyčiais ir vertinimu. Konferencija vyks VDU Mažojoje salėje (S. Daukanto g. 28) lapkričio 24 dieną 13-17 val.

Lietuvos universitetų viešosios politikos ir administravimo dėstytojus ir studentus, viešųjų institucijų praktikus kviečiame teikti pranešimų tezes pagal tokias preliminarias temas:

 • Viešojo sektoriaus paslaugų strateginis valdymas
 • Viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių valdymas
 • Viešųjų paslaugų veiksmingumo vertinimas
 • Prieinamumo prie socialinių paslaugų vertinimas
 • Kita (siūlyti)

Pranešimų temų ir jų santraukų laukiame iki 2016 m. lapkričio 7 d.

Reikalavimai:

 • iki 250 žodžių, kurie apimtų pranešimo pavadinimą, pagrindinę pranešimo idėją ir argumentus, 3–5 raktinius žodžius;
 • formatas.doc arba .docx.
 • Papildomai nurodyti pranešėjo/ų pavardę/es, vardą/us, pareigas, instituciją, kontaktinę informaciją (el. pašto adresą);
 • pageidaujamą pranešimo formą (žodinis pranešimas / stendinis pranešimas. Pirmuoju atveju nurodyti temą, kuriai skirtas pranešimas).
 • Prašome atsiųsti ir dėl informacijos kreiptis šiuo el. paštu: konferencija2016vdu@gmail.com
 • Pranešimų trukmė neturėtų viršyti 15 min.

Planuojantiems karjerą viešajame sektoriuje

Vilnius_presidential_palace1-300x200Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešojo administravimo katedra sėkmingai vykdo Valstybės institucijų administravimo magistro studijų programą. Ši programa skirta asmenims, turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti ekspertinių-analitinių kompetencijų, reikalingų darbui politiką formuojančiose ir įgyvendinančiose valstybės institucijose. Baigusiems valstybės institucijų magistro studijų programą atsiveria galimybės siekti aukštos kvalifikacijos reikalaujančių pozicijų, vadovaujančio darbo karjeros viešajame sektoriuje.

Teoriniai ir raktiniai įgūdžiai viešojo sektoriaus veiklai tobulinti

Ši programa yra puikus pasirinkimas siekiantiems įgyti teorinių ir praktinių įgūdžių viešojo sektoriaus veiklai tobulinti. Studijuodami viešosios politikos formavimą, magistrantai įsigilins į priemones, per kurias socialinės problemos įtraukiamos į politikos darbotvarkę, kaip planuojamas jų sprendimas, ar jis efektyvus. Studentams atsivers galimybė pažinti, tirti, vertinti viešojo sektoriaus, valstybės tarnybos sistemą, valstybės tarnautojų karjeros planavimą, personalo valdymą ir veiklos vertinimą. Pasirenkamųjų dalykų įvairovė atvers galimybę studentams gilintis į jų interesams artimą sritį – švietimo, sveikatos, statutinių ir nevyriausybinių organizacijų veiklos organizavimą, migracijos valdymo ir kitas problemas. Todėl kryptingai organizuojantiems savo individualius studijų planus tiek paskaitų, tiek tiriamųjų bei baigiamojo darbo, Erasmus studijų perspektyvoje atsivers galimybė įgyti aukštą kvalifikaciją. Šalia teorinių įgūdžių, mes skatiname ir praktinius. Juos iniciatyvūs magistrantai įgyja dalyvaudami savanoriškoje praktikoje VDU socialinių partnerių institucijose (ministerijos, savivaldybės, įvairūs departamentai ir viešosios institucijos, NVO), dalyvaudami kitoje viešojo sektoriaus savanoriškoje veikloje, derindami apmokamą darbą ir studijas. Pasirinkę šią studijų programą įgysite įgūdžių tobulinti savo asmeninį, bendruomenės ir valstybės gyvenimą.

Valstybės institucijų administravimo studijų dalykus dėstys akademikai ir praktikai. Sėkmingai studijas baigę absolventai įgis reikalingų žinių tolesnei sėkmingai karjerai ne tik Lietuvos viešojo valdymo, bet ir tarptautinėse organizacijose.

Iššūkiai viešajai politikai ir viešajam administravimui

Per Lietuvą ir pasaulį slenkanti neoliberalizmo banga meta didelį iššūkį viešosios politikos formuotojams ir įgyvendintojams. Kaip pasiekti geriausių rezultatų mažiausiomis finansinėmis sąnaudomis? Naujoji viešoji vadyba siūlo perimti verslo sektoriaus idėjas. Valdysenos perspektyvoje į valstybės valdymą siekiama įtraukti bendruomenes, piliečius, kurie yra žmogaus teisių turėtojai , pilni lūkesčių ir reikalavimų sąlygotų gerovės visuomenės idėjos. Kaip užtikrinti sveikatos ir socialines paslaugas senstančiai visuomenei? Ką daryti, kad vaikai augtų šeimose, o ne vaikų globos namuose? Kaip valdyti žalą, kylančią dėl besaikio alkoholio vartojimo? Kaip mažinti savižudybes, patyčias mokyklose, migracijos srautus? Gal šioms ir kitoms gerbūvio problemomis spręsti reikia valstybinių programų? Jų rengėjų ir įgyvendintojų? Tam reikia geros valios, kryptingų studijų, ekspertinės-analitinės kompetencijos ir efektyvaus darbo viešajame sektoriuje. Jūs galite būti tie, kurie įprasmins savo gyvenimą siekdami ne tik savo, bet ir valstybės institucijų, valstybės geresnio funkcionavimo.

Valstybės institucijų administravimo magistro studijų programa skirta socialinių mokslų (viešasis administravimas, sociologija, socialinė politika, socialinis darbas, ekonomika, pedagogika, politikos mokslai, viešoji komunikacija, visuomeninė geografija ir kt.), humanitarinių mokslų (istorija, filosofija, filologija, etnologija) ir biomedicinos mokslų (visuomenės sveikata) bakalaurams, taip pat ir dirbantiems specialistams. Kilus klausimams, kreiptis Valstybės institucijų administravimo studijų komiteto vadovę (ilona.tamutiene@vdu.lt ).

Teksto autorė – Ilona Tamutienė VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto viešojo administravimo katedros docentė, Valstybės institucijų administravimo studijų programos komiteto vadovė.