Dekanatas

Dekanas

Nuo 2010 m. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetui vadovauja prof. dr. Šarūnas Liekis.

1993 m. baigė Vilniaus universitetą; 1991–1992 m. studijavo diplomo studijose Oksfordo universitete; 1995–1996 m. buvo vizituojantis tyrėjas Hebrajų universitete Izraelyje. 1993–1998 m. mokėsi doktorantūroje Brandeis universitete JAV, kur 1997 m. apgynė socialinių mokslų srities mokslo darbą ir gavo filosofijos daktaro laipsnį (Ph.D.). 2005 m. Vilniaus universitete įvykdė habilitacijos procedūrą.

1992–1993 m. buvo LR Užsienio reikalų ministerijos atašė; 1993–1998 m. Brandeis universitete – tyrimų ir dėstymo asistentas; 1997–2001 m. Atviros Lietuvos fondo programų direktorius, 1998–2000 m. VU Istorijos fakulteto vyr. asistentas. Nuo 2001 m. Mykolo Romerio universiteto docentas, nuo 2006 m. – profesorius. 2002 m. MRU Senatas suteikė docento pedagoginį mokslo vardą. Profesoriaus vardas suteiktas 2008 m. Nuo 2009 m. vizituojantis profesorius Univerzita Sv.Cyrila a Metoda v Trnave Slovakijoje.

Mokslinių interesų kryptys – istorija, politologija, mažumų problematika, religijos politika, egodokumentacija.

  • V. Putvinskio g. 23-605, LT-44243 Kaunas, Lietuva
  • Tel. / Faks. (8 37) 206709
  • El. p. sarunas.liekis@vdu.lt
Prodekanė

Nuo 2019m. vasario mėn. prodekanė – Aistė Žemaitytė.

2004 m. baigė Politikos mokslų bakalauro studijas, 2006 m. Baltijos regiono magistro studijas VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete. 2007 m. stažavosi Estijoje Johan Skytte Tartu universiteto Politikos studijų institute. Nuo 2017 m. studijuoja Politikos mokslų doktorantūroje Vytauto Didžiojo universitete.

Nuo 2008 m. VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto asistentė, nuo 2009 m. PMDF Studijų ir tarptautinių ryšių koordinatorė, nuo 2013 m Junginės magistro programos MIREES administratorė, projekto Rethinking Regional Studies: the Baltic-Black Sea Connection (BBSR) mokslo darbuotoja.

Mokslinių interesų kryptys – pilietybė ir migracijos politika, etninės/tautinės mažumos, diasporos, Baltijos regionas.

Prodekanas

Nuo 2019m. vasario mėn. prodekanas – prof. dr. Artūras Grebliauskas

1990 m. baigė Vilniaus universiteto Pramonės ekonomikos fakultetą, 1991–1993 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultete. 1997 m. socialinių mokslų daktaras.

1990–1994 m. dirbo bendrovėje „Achema“, 1995–1996 m. Vakarų banko Jonavos skyriuje. 1996–1997 m. Lietuvos taupomojo banko Kauno rajono filialo Įmonių ir organizacijų aptarnavimo skyriaus viršininkas, 1997–1998 m. Vilniaus banko Kauno filialo vadybininkas, 1998–2003 m. Lietuvos Respublikos Prezidento referentas ekonomikai, patarėjas investicijų klausimais. Nuo 2000 m. Vytauto Didžiojo universiteto, nuo 2005 m. ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytojas, 2005–2007 m. bakalauro studijų dekanas; nuo 2008 m. profesorius. 2003 m. bendrovės „Klaipėdos mediena“ ekonomikos direktorius. 2005–2008 m. Seimo pirmininko patarėjas ekonomikos klausimais.

Mokslinių interesų kryptys – makroekonomika, valstybės ekonominė politika, tarptautinė ekonomija, strateginis valdymas

Studijų koordinatorė

Nuo 2019 m. fakulteto studijų koordinatorė – Milena Antanavičienė.

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas