Dekanatas

Dekanas

Nu33480-226x400o 2010 m. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetui vadovauja prof. dr. Šarūnas Liekis.

1993 m. baigė Vilniaus universitetą; 1991–1992 m. studijavo diplomo studijose Oksfordo universitete; 1995–1996 m. buvo vizituojantis tyrėjas Hebrajų universitete Izraelyje. 1993–1998 m. mokėsi doktorantūroje Brandeis universitete JAV, kur 1997 m. apgynė socialinių mokslų srities mokslo darbą ir gavo filosofijos daktaro laipsnį (Ph.D.). 2005 m. Vilniaus universitete įvykdė habilitacijos procedūrą.

1992–1993 m. buvo LR Užsienio reikalų ministerijos atašė; 1993–1998 m. Brandeis universitete – tyrimų ir dėstymo asistentas; 1997–2001 m. Atviros Lietuvos fondo programų direktorius, 1998–2000 m. VU Istorijos fakulteto vyr. asistentas. Nuo 2001 m. Mykolo Romerio universiteto docentas, nuo 2006 m. – profesorius. 2002 m. MRU Senatas suteikė docento pedagoginį mokslo vardą. Profesoriaus vardas suteiktas 2008 m. Nuo 2009 m. vizituojantis profesorius Univerzita Sv.Cyrila a Metoda v Trnave Slovakijoje.

Mokslinių interesų kryptys – istorija, politologija, mažumų problematika, religijos politika, egodokumentacija.

  • V. Putvinskio g. 23-605, LT-44243 Kaunas, Lietuva
  • Tel. / Faks. (8 37) 206709
  • El. p. sarunas.liekis@vdu.lt

Prodekanė

dsc_4256Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. prodekanė  – doc. dr. Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė.

1999 m. baigė bakalauro studijas Humanitarinių mokslų fakultete, 2001 m. Lyginamosios politikos magistro studijas Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete. 2003-2007 m. studijavo politikos mokslų doktorantūroje Vytauto Didžiojo universitete, kur 2007 m. apgynė daktaro disertaciją politikos mokslų kryptyje. 2008 m. dalyvavo JAV  Valstybės departamento finansuojamoje stažuotėje Massachusetts universitete Donahue institute, 2012 m. stažavosi Norvegijoje Oslo universitete Socialinių mokslų fakultete.

Nuo 2001 m. VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto asistentė, nuo 2007 m. PMDF lektorė, nuo 2012 m. docentė. 2014-15 m. dirbo Viešosios komunikacijos katedros vedėja.

Mokslinių interesų kryptys – politinė komunikacija, rinkimų kampanijos ir rinkiminis elgesys, politinis finansavimas, JAV vidaus politika, pilietybė ir migracijos politika.

Studijų ir tarptautinių ryšių koordinatorė

DSC_4382Nuo 2013 m. Fakulteto koordinatorė – Aistė Žemaitytė. A. Žemaitytė yra Fakulteto absolventė, 2004 m. baigusi Politikos mokslų bakalauro studijų programą, o 2006 m. – Baltijos regiono magistrantūros studijų programą. Fakultete dirba nuo 2007 m.

 El. paštas: aiste.zemaityte@vdu.lt

Tel. / Faks. (8 37) 206709