Apgintos daktaro disertacijos

Fakulteto doktorantų parengtos ir apgintos disertacijos yra aukščiausios kokybės ir buvo įvertintos Lietuvos mokslų akademijos apdovanojimais. Fakultete yra apginta per 30 politikos mokslų krypties daktaro disertacijų.

2020 m.

  • Jogaitė Birutė. Alkoholio žalos valdymo efektyvumas Lietuvoje. Mokslinė vadovė – prof. dr. Ilona Tamutienė
  • Mantas Antanas Davidavičius. Ekosofinė pareiga ir laisvė šiuolaikinių ideologinių diskursų sąlygomis. Mokslinis vadovas – prof. dr. Gintautas Mažeikis.
  • Justinas Juozaitis. Lietuvos energetinio saugumo tikslai tarptautinėse organizacijose ir jų įgyvendinimą lemiantys veiksniai. Mokslinis vadovas – doc. dr. Arūnas Molis.

2019 m.

  • Mindaugas Norkevičius. Regioninio bendradarbiavimo dimensija Lenkijos užsienio politikoje. Mokslinis vadovas – doc. dr. Andžej Pukšto.

2018 m.

  • Arnoldas Stramskas. Mikropolitinės formacijos viešumo ideologijos sąlygomis: „mažųjų erdvių“ potencialas. Mokslinė vadovė – doc. dr. Jurga Jonutytė.
  • Danguolė Bardauskaitė. Vidurio Rytų kaip „Kito” konstravimas ir perkonstravimas JAV užsienio politikoje po rugsėjo 11-osios. Mokslinis vadovas – prof. dr. Egdūnas Račius.
  • Ieva Gajauskaitė. Strateginių partnerysčių samprata kalbos aktų teorijos kontekste: Lenkijos ir Ukrainos atvejų analizė. Mokslinis vadovas – prof. dr.  Šarūnas Liekis.
  • Karolina Presniakovaitė. Viešoji politika religinių bendruomenių atžvilgiu Lietuvoje ir Latvijoje. Mokslinis vadovas – prof. dr. Saulius Pivoras.

2017 m.

2016 m.

2015 m.

2014 m.

2013 m.

2012 m.

2011 m.

2010 m.

2009 m.

2008 m.