Viešosios komunikacijos katedra

Viešosios komunikacijos katedra – ilgametę žurnalistikos bei komunikacijos studijų organizavimo patirtį turinti mokykla bei tarptautiniu mastu pripažintas šios srities mokslinių tyrimų centras Rytų ir Vidurio Europos regione.

Katedra savo veiklą pradėjo 1998 m., kai tuometiniame Tarptautinės teisės ir politikos institute buvo įkurta Žurnalistikos katedra, nors jos tikrosios ištakos siekia dar tarpukario Lietuvoje įkurto universiteto laikus (1941–1943 m. veikusią Sociologijos ir žurnalistikos katedrą). 2000 m. perorganizavus institutą ir susikūrus atskirai teisės mokyklai (dabartiniam Teisės fakultetui), tuo metu vykdytos politikos mokslų, viešojo administravimo bei žurnalistikos krypčių studijų programos liko dabartiniame Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete.

Katedra per šį laikotarpį išaugo į brandžią žurnalistikos bei komunikacijos studijų organizavimo patirtį turinčią mokyklą su labai stipriomis bakalauro ir magistrantūros studijų programomis, didele  virš 500 studentų ir 600 absolventų bendruomene bei tapo tarptautiniu mastu pripažintu šios srities mokslinių tyrimų centru Rytų ir Vidurio Europos regione, kuriame dirba bei dėsto profesoriai, docentai, profesinio darbo patirties turintys lektoriai bei kviestiniai profesoriai iš Lietuvos, Estijos, Suomijos, Vokietijos, D. Britanijos ir JAV.

Katedros dėstytojai yra įvairių tarptautinių akademinių asociacijų, pasaulio ir Lietuvos profesinių sąjungų bei tyrėjų tinklų nariai. Katedros dėstytojai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, organizuoja mokslinius seminarus ir konferencijas, rengia bei skelbia mokslines publikacijas tarptautiniuose akademiniuose leidiniuose, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio žurnalistikos mokyklomis ir žiniasklaidos tyrimų organizacijomis. Katedros mokslinėje veikloje dalyvauja ir magistrantūros bei doktorantūros studentai.

Per penkiolika savo gyvavimo metų katedra yra užmezgusi ir palaiko ryšius su įvairiais partneriais – kitomis žurnalistikos ir komunikacijos mokyklomis, įvairiomis verslo, nevyriausybinėmis organizacijomis, profesinėmis asociacijomis, įvairiomis institucijomis tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Viešosios komunikacijos katedros studentai yra įsitraukę į Studentų atstovybės, Akademinio politologų klubo bei kitų studentiškų organizacijų veiklas. Jie taip pat yra pagrindiniai „VDU radijo“ komandos nariai, savanoriauja bei dirba Viešosios komunikacijos, Studijų marketingo ir komunikacijos bei Tarptautinių ryšių tarnybose, inicijuoja savarankiškus žurnalistinius projektus (pvz., tinklaraščiai http://www.Jauti.lt  http://www.Komunikatoriai.lt,  kt.), kuria NVO (pvz., „SIMIC – Studentų iniciatyvų ir medijų inovacijų centras“), prisideda prie katedros bei fakulteto veiklų.

Bakalauro studijų programa

Magistrantūros studijų programos

Kontaktai

  • V. Putvinskio g. 23-603, LT-44243 Kaunas, Lietuva
  • Tel. (8 37) 327891
  • Faks. (8 37) 206709
  • El. p. vkk@pmdf.vdu.lt

Prof. dr. Kristina Juraitė

Profesorė / Viešosios komunikacijos katedros vedėja


Mokslinių interesų kryptys

Posovietinės visuomenės ir žiniasklaidos transformacijos, medijų raštingumas, socialinės atsakomybės komunikacija, viešosios erdvės diskursai, kultūros ir visuomenės mediatizacijos procesai, vizualinė komunikacija/medijos/kultūra

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: kristina.juraite@vdu.lt

 

Rūta Vainauskaitė

Studijų koordinatorė, asistentė


Mokslinių interesų kryptys

Žiniasklaida, sporto žurnalistika

El. paštas: ruta.vainauskaite@vdu.lt

Prof. dr. Auksė Balčytienė

Profesorė


Mokslinių interesų kryptys

Žurnalistikos/komunikacijos transformacijos, socialiniai procesai ir jų mediatizacija, žurnalistikos/komunikacijos/medijų kultūros, politinė komunikacija, (Europos) viešoji erdvė ir jos transformacijos, medijos ir demokratija, medijų profesionalumas, medijų kokybė.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: aukse.balcytiene@vdu.lt

 

Rimvydas Valatka

Docentas


Mokslinių interesų kryptys

 

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: rimvydas.valatka@vdu.lt

Prof. dr. Audronė Nugaraitė

Profesorė


Mokslinių interesų kryptys

Integruota komunikacija, strateginė ir lyderystės  komunikacija, ryšiai su visuomene, žurnalistikos transformacijos, socialinės medijos, profesine etika

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: audrone.nugaraite@vdu.lt

Dr. Inesa Bunevičienė

Lektorė


Mokslinių interesų kyptys

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: inesa.buneviciene@vdu.lt

Doc. dr. Ignas Kalpokas

Lektorius


Mokslinių interesų kryptys

Informacinis saugumas ir hibridiniai konfliktai; kibernetinis saugumas; medijų, kultūros ir tapatumo sankirtos; politinė teorija

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: ignas.kalpokas@vdu.lt

Edita Masiulė

Asistentė


Mokslinių interesų kryptys

Mokslo įstaigų komunikacijos ypatumai, jaunimo organizacijų komunikacija, regioninės žiniasklaidos problemos ir iššūkiai

El. paštas: edita.buskeviciute@vdu.lt

Kristijonas Jakubsonas

Lektorius


Mokslinių interesų kryptys

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: kristijonas.jakubsonas@vdu.lt

Rytis Zemkauskas

Docentas


Mokslinių interesų kryptys

Žurnalistika, interviu praktika ir teorija, naratyvo konstrukcija

El. paštas: rytis.zemkauskas@vdu.lt

 

Jaq Greenspon

Docentas


Mokslinių interesų kryptys

El. paštas: jaq.greenspon@vdu.lt

Algirdas Davidavičius

Lektorius


Mokslinių interesų kryptys

El. paštas: algirdas.davidavicius@vdu.lt

Lina Auškalnienė

Doktorantė


Mokslinių interesų kryptys

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: lina.auskalniene@vdu.lt

Prof. dr. Lauras Bielinis

Profesorius


Mokslinių interesų kryptys

Politinės komunikacijos reiškinio tyrimai, politinių procesų kaitos tyrimai informacinėje visuomenėje, rinkimų technologijos.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: lauras.bielinis@vdu.lt

DONATA BOCULLO

Doktorantė


Mokslinių interesų kryptys

Turizmas, vietos marketingas, šalies įvaizdžio formavimas ir komunikacija, kultūros politika, Europos Sąjungos kultūros politika, Europinės tapatybės formavimas ir komunikavimas, kūrybinės industrijos, kino industrija, vizualinė komunikacija.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: donata.bocullo@vdu.lt

Vigilija Žiūraitė

Doktorantė


Mokslinių interesų kryptys

Politinė komunikacija, politikos feminizacija, socialiniai judėjimai

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: vigilija.ziuraite@vdu.lt

Rūta Sutkutė

Doktorantė


Mokslinių interesų kryptys: Pabėgėlių integracija, reprezentacijos, žiniasklaidos diskursas, socialinės medijos.

E-mail: ruta.sutkute@vdu.lt

Austė Aleksandravičiūtė Šviažienė

Doktorantė


Mokslinių interesų kryptys

Žiniasklaidos vaidmuo politinės komunikacijos kontekste, sveikatos komunikacija, šiuolaikinė rizikos ir krizių komunikacija, strateginė organizacijų komunikacija

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: auste.aleksandraviciute-sviaziene@vdu.lt