Viešosios komunikacijos katedra

VDU Viešosios komunikacijos katedra – tai dinamiškas žurnalistikos, medijų ir komunikacijos veiklų centras, gerai žinomas ne tik Lietuvoje ar Baltijos jūros šalių regione, bet ir plačiau Europoje.

Šiuo metu čia vykdomos tokios studijų programos: Viešoji komunikacija (nuo 2010 m., bakalauro studijos), Ateities medijos ir žurnalistika (nuo 1998 m., magistrantūros studijos tik anglų kalba), Integruota komunikacija (nuo 2006m., magistrantūros studijos), Komunikacijos studijos (doktorantūros programą planuojama pradėti 2021 m.).

Šiuo metu katedroje mokosi per 300 studentų ne tik iš Lietuvos, bet ir viso pasaulio. Viešosios komunikacijos programa yra viena populiariausių bakalauro studijų programų visame universitete. Tokias studijas kasmet renkasi beveik šimtas pirmakursių: jie susipažįsta su žurnalistikos, komunikacijos, marketingo, reklamos, socialinių tinklų specifikos dalykais. Ateities medijų ir žurnalistikos magistrantūros programa yra viena ambicingiausių visame VDU. Joje studijuojantys siekia spręsti sudėtingiausius šiuolaikinės profesijos klausimus: išlaikyti klasikinės žurnalistikos siekius ir viešinti skaitmenizuotos medijų aplinkos problemas. Integruotos komunikacijos studijas renkasi įvairių profesinių patirčių atstovai. Taip mokydamiesi jie ieško komunikacinių sprendimų aktualiausioms šiuolaikinės visuomenės politikos, sveikatos, meno, verslo, sporto, kultūros problemoms.

Katedroje dirba daugiau nei 30 profesionalų iš Lietuvos, Estijos, Suomijos, Vokietijos, Olandijos, JAV.

Moksliniai tyrimai ir ekspertinė veikla vykdomi tokiose temose: medijų politika/regulavimas ir valdysena, viešosios komunikacijos teisės ir laisvės, medijų transformacijos, piliečių dalyvavimas, politinė komunikacija, viešieji diskursai, žurnalistikos ir žiniasklaidos procesai, propagandos analizė, informaciniai karai, krizių valdymas, medijų politika ir visuomenės švietimo klausimai, platformizacijos/algoritmizacijos taikymai ir socialinės pasekmės. Mokslinėje veikloje aktyviai dalyvauja ir katedros magistrantūros bei doktorantūros studentai.

Katedra aktyviai palaiko ryšius su socialiniais partneriais – viešosiomis įstaigomis, žiniasklaidos ir komunikacijos bendrovėmis, profesinėmis asociacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, ugdymo įstaigomis, kultūros ir meno organizacijomis, verslo įmonėmis, įvairiomis institucijomis tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje (UNESCO, IREX, Media4Change, JAV Medijų raštingumo centru, Lietuvos žurnalistų sąjunga, Vilniaus politikos analizės centru ir kt.).

Bendradarbiaujant su UNESCO, Vytauto Didžiojo universitete 2019 m. buvo įkurtas UNESCO-UNITWIN Medijų ir informacinio raštingumo tyrimų centras, kurio pagrindinis tikslas – vykdyti medijų ir informacinio raštingumo mokslinius tyrimus, mokymus, ekspertinių žinių sklaidą. Centrui vadovauja katedros profesorės Auksė Balčytienė ir Kristina Juraitė.

Katedroje veikia Romo Sakadolskio medijų laboratorija su profesionalia įranga aprūpintomis radijo ir vaizdo įrašų studijomis, kūrybinių projektų erdvėmis. Čia Viešiosios komunikacijos katedros studentai semiasi praktinių žurnalistinio darbo, medijų naudojimo, komunikacijos ir žurnalistikos žinių bei įgūdžių. Studentų iniciatyva veikia „VDU radijas“, kur save išbandyti gali kiekvienas VDU studentas.

Dabartinė Viešosios komunikacijos katedra įkurta 1998 m., tačiau žurnalistikos mokslo ir studijų veiklose ji tęsia 1941–1943 m. VDU veikusios Sociologijos ir žurnalistikos katedros

Bakalauro studijų programa

Magistrantūros studijų programos

Kontaktai

  • V. Putvinskio g. 23-603, LT-44243 Kaunas, Lietuva
  • Tel. (8 37) 327891
  • Faks. (8 37) 206709
  • El. p. vkk@pmdf.vdu.lt

Prof. dr. Kristina Juraitė

Profesorė / Viešosios komunikacijos katedros vedėja


Mokslinių interesų kryptys

Posovietinės visuomenės ir žiniasklaidos transformacijos, medijų raštingumas, socialinės atsakomybės komunikacija, viešosios erdvės diskursai, kultūros ir visuomenės mediatizacijos procesai, vizualinė komunikacija/medijos/kultūra

CRIS

El. paštas: kristina.juraite@vdu.lt

 

Rūta Vainauskaitė

Studijų koordinatorė, asistentė


Mokslinių interesų kryptys

Žiniasklaida, sporto žurnalistika

CRIS

El. paštas: ruta.vainauskaite@vdu.lt

Prof. dr. Auksė Balčytienė

Profesorė


Mokslinių interesų kryptys

Žurnalistikos/komunikacijos transformacijos, socialiniai procesai ir jų mediatizacija, žurnalistikos/komunikacijos/medijų kultūros, politinė komunikacija, (Europos) viešoji erdvė ir jos transformacijos, medijos ir demokratija, medijų profesionalumas, medijų kokybė.

CRIS

El. paštas: aukse.balcytiene@vdu.lt

 

Rimvydas Valatka

Docentas


Mokslinių interesų kryptys

 

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: rimvydas.valatka@vdu.lt

Prof. dr. Audronė Nugaraitė

Profesorė


Mokslinių interesų kryptys

Integruota komunikacija, strateginė ir lyderystės  komunikacija, ryšiai su visuomene, žurnalistikos transformacijos, socialinės medijos, profesine etika

CRIS

El. paštas: audrone.nugaraite@vdu.lt

Dr. Inesa Bunevičienė

Lektorė


Mokslinių interesų kyptys

CRIS

El. paštas: inesa.buneviciene@vdu.lt

Doc. dr. Ignas Kalpokas

Docentas


Mokslinių interesų kryptys

Informacinis saugumas ir hibridiniai konfliktai; kibernetinis saugumas; medijų, kultūros ir tapatumo sankirtos; politinė teorija

CRIS

El. paštas: ignas.kalpokas@vdu.lt

Edita Masiulė

Asistentė


Mokslinių interesų kryptys

Mokslo įstaigų komunikacijos ypatumai, jaunimo organizacijų komunikacija, regioninės žiniasklaidos problemos ir iššūkiai

El. paštas: edita.buskeviciute@vdu.lt

Kristijonas Jakubsonas

Lektorius


Mokslinių interesų kryptys

CRIS

El. paštas: kristijonas.jakubsonas@vdu.lt

Rytis Zemkauskas

Docentas


Mokslinių interesų kryptys

Žurnalistika, interviu praktika ir teorija, naratyvo konstrukcija

El. paštas: rytis.zemkauskas@vdu.lt

 

Jaq Greenspon

Docentas


Mokslinių interesų kryptys

CRIS

El. paštas: jaq.greenspon@vdu.lt

Algirdas Davidavičius

Lektorius


Mokslinių interesų kryptys

CRIS

El. paštas: algirdas.davidavicius@vdu.lt

Lina Auškalnienė

Doktorantė


Mokslinių interesų kryptys

CRIS

El. paštas: lina.auskalniene@vdu.lt

Prof. dr. Lauras Bielinis

Profesorius


Mokslinių interesų kryptys

Politinės komunikacijos reiškinio tyrimai, politinių procesų kaitos tyrimai informacinėje visuomenėje, rinkimų technologijos.

CRIS

El. paštas: lauras.bielinis@vdu.lt

DONATA BOCULLO

Doktorantė


Mokslinių interesų kryptys

Turizmas, vietos marketingas, šalies įvaizdžio formavimas ir komunikacija, kultūros politika, Europos Sąjungos kultūros politika, Europinės tapatybės formavimas ir komunikavimas, kūrybinės industrijos, kino industrija, vizualinė komunikacija.

CRIS

El. paštas: donata.bocullo@vdu.lt

Vigilija Žiūraitė

Doktorantė


Mokslinių interesų kryptys

Politinė komunikacija, politikos feminizacija, socialiniai judėjimai

CRIS

El. paštas: vigilija.ziuraite@vdu.lt

Austė Aleksandravičiūtė-Šviažienė

Doktorantė


Mokslinių interesų kryptys

Politinė komunikacija, sveikatos komunikacija, šiuolaikinių rizikų valdymas ir krizių komunikacija, strateginė organizacijų komunikacija

CRIS

El. paštas: auste.aleksandraviciute-sviaziene@vdu.lt