Studentų klubai ir organizacijos

Akademinis politologų klubas

12439548_1215705338442975_7355123865129861977_nAkademinis politologų klubas įkurtas 1995 m. Vytauto Didžiojo universiteto studentų iniciatyva (tuo metu jis vadinosi Jaunųjų politologų klubu). Į klubą renkasi ne tik politologai – ekonomikos, informatikos, menotyros ir kitų mokslo krypčių studentai, dėstytojai bei absolventai čia diskutuoja apie politinio gyvenimo realijas, socialines problemas, organizuoja seminarus aktualiais visuomenės gyvenimo klausimais.

Klubas savo veikla siekia skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi Lietuvoje, kelti akademinio jaunimo politinę kultūrą, skatinti aktyvesnį jaunimo visuomeninį gyvenimą. Klubas propaguoja politinių mokslų studijas akademinėje bendruomenėje, sudaro galimybę klubo nariams betarpiškai susipažinti su žymiais politikais, politologais, visuomenės veikėjais, skatina politikos tiriamųjų darbų rašymą.

Pagrindinis metų projektas – studentų politologijos olimpiada. Rengiamos diskusijos, seminarai su politikais ir įžymiais visuomenės veikėjais. Diskutuojama su dėstytojais arba tarpusavyje politine tematika. Taip pat kartu su kitomis organizacijomis rengiama moksleivių pilietiškumo olimpiada.

10801957_1557762814455813_6731105551219291653_n1

Jungtinių Tautų studentų klubas įkurtas 2014 m.  Klubas siekia didinti studentų domėjimąsi ir dalyvavimą politiniame gyvenime, ugdyti jų galimybes priimti tinkamus sprendimus kuriant aktyvią pilietinę visuomenę. Klubo nariai siekia puoselėti toleranciją ir žmogaus teisių laikymąsi. Stengiasi gerinti mokymo(si) procesą ir studentų intelektualines galimybes.

Vienas iš klubo tikslų – sukurti platesnes galimybes studentams tobulintis užsienyje. Taip pat skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą organizacijoje ir už jos ribų. Skatinti rūpinimąsi ir domėjimąsi įvairiais tarptautinės svarbos įvykiais organizuojant diskusijas, debatus, seminarus, paskaitas, tarptautinius susitikimus ir panašaus pobūdžio renginius. Plėtoti ir išlaikyti ryšius su Lietuvos ir užsienio organizacijomis. Skleisti prigimtines žmogaus teises ir demokratiją.