Erasmus+ mainai

Erasmus+ studijos

Fakultetas yra pasirašęs daugiau kaip 100 Erasmus+ sutarčių su skirtingais universitetais 23 valstybėse. Studentai pagal Erasmus+ programą turi galimybę išvykti studijuoti į tokių valstybių, kaip D. Britanija, Airija, Italija, Ispanija, Portugalija,  Prancūzija, Belgija, Vokietija, Danija, Norvegija, Suomija, Vengrija, Slovakija, Čekija, Slovėnija, Kroatija, Makedonija, Bulgarija, Rumunija, Turkija, Estija, Latvija, Lenkija ir kt. universitetus. Kiekvienais metais apie 60 fakulteto studentų išvyksta Erasmus+ studijoms. Erasmus+ studijų mainų dėka studentai gauna kalbinių ir švietėjiškų žinių, pažįsta kultūrą, sužino Europos šalių patirtis jų studijuojamų disciplinų srityje.

Erasmus+ atranka studijoms skelbiama du kartus per metus:

  • pagrindinė atranka rudens ir pavasario semestrų studijoms – vasario mėn.;
  • papildoma atranka pavasario semestro studijoms – rugsėjo mėn.

Pagrindinėje atrankoje gali dalyvauti nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai:

  • I–III kursų bakalauro;
  • I kurso magistrantūros;
  • I–III kursų doktorantūros.

Papildomoje atrankoje dalyvauti gali visų pakopų ir kursų studentai.

Dalyvauti gali ir tie studentai, kurie jau studijavo pagal Erasmus+ programą. Studentai vienos studijų pakopos metu gali gauti Erasmus+ stipendiją studijoms ar praktikai kelis kartus, tačiau bendra mobilumo trukmė negali viršyti 12 mėn. laikotarpio. Vientisųjų studijų programų studentų atitinkamai 24 mėn. laikotarpio.

Plačiau apie Erasmus+ studijas skaitykite čia.

Erasmus+ praktika

Nuo 2008 m. pagal Erasmus+ mainų programą studentai taip pat gali ne tik išvykti studijoms, bet ir atlikti praktiką įvairiose užsienio organizacijose bei įmonėse. Pagrindinis šios praktikos tikslas – padėti studentui prisitaikyti prie Europos Bendrijos darbo rinkos reikalavimų, sustiprinti profesinius įgūdžius, susipažinti ir išplėsti supratimą apie konkrečios šalies ekonomiką, socialinę sistemą bei kultūrą. Į 3 mėnesių profesinę praktiką bet kurioje iš 27 ES šalių bei Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Turkijoje, Šveicarijoje, Kroatijoje ar Makedonijoje išvyksta konkurso būdu atrinkti studentai, kurių kelionės ir pragyvenimo svečioje šalyje išlaidas padengia skirta stipendija.

Atrankose gali dalyvauti nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, kurie esamoje studijų pakopoje (kurioje dabar mokosi ir kurioje studijuodami planuoja vykti į praktiką) nėra išnaudoję daugiau kaip 10 mėn. (vientisųjų studijų studentai – 22 mėn.) Erasmus+ studijų/praktikos laikotarpio. Ne ES piliečiai prieš vykdami Erasmus mainams (studijų ar praktikos) privalo turėti laikiną ar nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje.

Plačiau apie Erasmus+ praktiką skaitykite čia.