Bakalauro studijos

Kiekvienais metais fakulteto siūlomas studijų programas pasirenka gabiausi Lietuvos viduriniųjų mokyklų bei gimnazijų abiturientai, kurie greitai tampa aktyviais universiteto bendruomenės nariais, įsijungia į Studentų atstovybės, Akademinio politologų klubo, Jungtinių tautų studentų klubo bei kitų organizacijų ir klubų veiklas.

Kodėl verta rinktis studijas šiame fakultete?

Tai įdomios ir uždegančios studijos, galimybė tobulintis kituose Europos ir pasaulio universitetuose, atvira, kolegiška ir daugiakultūrinė aplinka, abipusė dėstytojų ir studentų pagarba, nekomercinio kino ir geros muzikos vakarai, karštos diskusijos ir didelės ateities galimybės. Visa tai suteikia puikių galimybių tapti ne tik gerais savo srities ekspertais, bet ir kritiškai mąstančiais, tolerantiškais visuomenės nariais. Studijuojantiems siūloma lanksti studijų sistema, galima rinktis dalykus pagal poreikius ir pomėgius.

  • Artes Liberales studijos

Fakultete, kaip ir visame universitete, puoselėjama vakarietiškų artes liberales studijų tradicija. Ugdant intelektualų, kritiškai mąstantį, moraliai atsakingą studentą pirmuosius dvejus bakalauro studijų metus daug dėmesio skiriama fundamentiniams kursams, tokiems kaip „Šiuolaikinės Lietuvos tapsmas“, „Gamtamokslinė pasaulio samprata“, „Filosofija“ bei įvadiniams įvairių mokslo krypčių ir sričių dalykams: ekonomikos ir vadybos, humanitarinių ir socialinių, biomedicinos ir fizinių mokslų, menų dalykams bei studijų pagrindų dalykams.

  • Galimybė pačiam susidaryti studijų tvarkaraštį

Vadovaudamiesi konkrečiomis studijų programomis, Studijų reguliamino reikalavimais bei kiekvieną semestrą skelbiamu dėstomų studjjų dalykų tvarkaraščiu, studentai susidaro individualius studijų planus, kurių laikydamiesi studijuoja universitete.

  • Galimybė išvykti studijuoti į kitus Europos ir pasaulio universitetus

Fakultetas yra pasirašęs daugiau kaip 100 bendradarbiavimo sutarčių.  Studentai pagal Erasmus+, dvišalių studijų ir praktikų mainų programas gali išvykti į JAV, Argentiną, Pietų Korėją, Japoniją, Kiniją, Turkiją, D. Britaniją, Prancūziją, Ispaniją ir daugelį kitų Europos valstybių. Bendradarbiavimo sutartys yra nuolat atnaujinamos, todėl mainų galimybės kiekvienais metais auga.

  • Liberali ir įvairi fakulteto bendruomenė

Fakulteto studentų ir dėstytojų bendruomenė labai įvairi. Tai būsimieji politologai, diplomatai, viešojo administravimo, regionų politikos ir ekonomikos, vystomojo bendradarbiavimo, komunikacijos specialistai bei žurnalistai. Fakultete studijuoja daug užsienio studentų iš įvairių Europos ir Azijos valstybių, dirba aukščiausios kvalifikacijos dėstytojai iš Lietuvos bei užsienio. Fakultetas yra puikiai įvertintas pagal visus tarptautiškumo kriterijus.

  • Galimybė rinktis gretutines studijas

Be pagrindinių studijų studentas gali pasirinkti gretutinių studijų programą ir gauti gretutinės studijų programos pažymėjimą. Gretutinės studijų programos studijos leidžia ne tik įgyti žinių pasirinktoje srityje, bet ir be išlyginamųjų studijų stoti į kitos studijų krypties magistrantūrą.

Bakalauro studijų programos