Doktorantūros studijos

Politikos mokslų doktorantūros studijos fakultete yra vykdomos nuo 2003 m. Nuo 2011 m. jos pradėtos organizuoti kartu su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Klaipėdos universitetu ir Kauno technologijos universitetu. Politikos mokslų doktorantūros stiprybė – keturių aukštojo mokslo institucijų pajėgumų apjungimas.

Fakultete doktorantams sudaromos palankios sąlygos ne tik studijuoti, gilinti konkrečios mokslų krypties teorines bei metodologines žinias įvairiuose seminaruose ir doktorantūros mokyklose, atlikti savarankiškus mokslinius tyrimus, bet ir dalyvauti tarptautinės reikšmės moksliniuose projektuose, stažuotėse užsienyje, dėstyti paskaitas bei vesti seminarus VDU bei partneriniuose universitetuose.

Priklausomai nuo pasirinktos doktorantūros studijų formos, studijos trunka ketverius (nuolatinės studijos) arba šešerius (ištęstinės studijos) metus. Taip pat yra galimybė mokslo daktaro laipsnį įgyti eksternu – savarankiškai parengus daktaro disertaciją arba pateikus publikuotą mokslinę monografiją bei išlaikius doktorantūros egzaminus. Smulkesnę informaciją apie doktorantūros studijų organizavimą, jų trukmę, eigą ir keliamus reikalavimus galima rasti politikos mokslų krypties doktorantūros reglamente.

Priėmimo sąlygos ir tvarka

Į politikos mokslų krypties doktorantūrą asmenys priimami atviro konkurso būdu, atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios partnerinės institucijos doktorantūrą pagal pasirinktą tematiką.

Svarbiausi doktorantūros dokumentai

Daugiau informacijos teikia

Mokslo ir inovacijų departamentas