Mokslas

Mokslo tyrimai yra viena svarbiausių Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto veiklos sričių. Fakulteto mokslininkai atlieka aktualius ir kokybiškus tyrimus, greitai reaguoja į naujus pasaulyje ir Lietuvoje iškylančius iššūkius, formuoja naujus ir inovatyvius tyrimų prioritetus. Mokslo tyrimai yra atliekami katedrose, centruose bei mokslo klasteriuose.

Klasteriai

Mokslo tyrimus fakultete daugiausiai vykdo mokslo klasteriai. Jų yra įsteigta trys:

  • Europos viešoji erdvė: politika, komunikacija, diskursas
  • Tarptautinių santykių ir saugumo procesai: Lietuva globalioje erdvėje
  • Tarpdiscipliniai regionų tyrimai

Mokslo leidiniai

Fakultete yra leidžiami 5 mokslo periodiniai žurnalai:

  • Agora: politinių komunikacijų studijos
  • Baltic Journal of Law & Politics
  • International Journal of Area Studies
  • Media Transformations
  • Politikos mokslų almanachas

Kiti leidiniai:

  • Lietuva globalioje erdvėje

Doktorantūra

Politikos mokslų doktorantūros studijos yra vykdomos nuo 2003 m. Nuo 2011 m. jos pradėtos organizuoti kartu su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Klaipėdos universitetu ir Kauno technologijos universitetu. Politikos mokslų doktorantūros stiprybė – keturių aukštojo mokslo institucijų pajėgumų apjungimas.