UNESCO-UNITWIN Medijų ir informacinio raštingumo tyrimų centras

UNESCO-UNITWIN Medijų ir informacinio raštingumo tyrimų centras įkurtas 2019 m. Vytauto Didžiojo universitete, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete po to, kai 2018 m. buvo pasirašyta dvišalio bendradarbiavimo sutartis tarp UNESCO ir VDU.

UNESCO-UNITWIN Centro veikla remiasi UNESCO strateginiais tikslais švietimo, mokslo, kultūros, komunikacijos ir informacijos srityse. Pagrindinis Centro tikslas – vykdyti medijų ir informacinio raštingumo mokslinius tyrimus, mokymus, ekspertinių žinių sklaidą. Tarpuniversitetinis bendradarbiavimas, tarptautinė projektinė veikla, partnerysčių kūrimas, moksliniais tyrimais pagrįstų žinių sklaida, jų populiarinimas ir visuomenės informavimas yra svarbūs šio Centro įsipareigojimai.

Inicijuotas VDU Viešosios komunikacijos katedros mokslininkų pastangomis UNESCO-UNITWIN Medijų ir informacinio raštingumo tyrimų centre vykdomi moksliniai tyrimai, mokymai ir ekspertinė veikla tokiose temose, kaip: viešosios komunikacijos teisės ir laisvės, medijų transformacijos, piliečių dalyvavimas, viešieji diskursai, žurnalistikos ir žiniasklaidos procesai, medijų politika ir visuomenės švietimo klausimai.

Kontaktai

  • Adresas V. Putvinskio g. 23-109, LT-44243 Kaunas, Lietuva
  • Tel. (8 37) 327869

Prof. dr. Kristina Juraitė

Profesorė / Viešosios komunikacijos katedros vedėja


Mokslinių interesų kryptys

Posovietinės visuomenės ir žiniasklaidos transformacijos, medijų raštingumas, socialinės atsakomybės komunikacija, viešosios erdvės diskursai, kultūros ir visuomenės mediatizacijos procesai, vizualinė komunikacija/medijos/kultūra

CRIS

El. paštas: kristina.juraite@vdu.lt

 

Prof. dr. Auksė Balčytienė

Profesorė


Mokslinių interesų kryptys

Žurnalistikos/komunikacijos transformacijos, socialiniai procesai ir jų mediatizacija, žurnalistikos/komunikacijos/medijų kultūros, politinė komunikacija, (Europos) viešoji erdvė ir jos transformacijos, medijos ir demokratija, medijų profesionalumas, medijų kokybė.

CRIS

El. paštas: aukse.balcytiene@vdu.lt