Viešojo administravimo katedra

Viešojo administravimo katedra VDU, tuometiniame Tarptautinės teisės ir politikos mokslų institute buvo įkurta 1999 m. Tačiau iki 2002 metų katedroje buvo tik du nuolatiniai darbuotojai, dėstytojai buvo kviečiami iš kitų fakulteto ir universiteto katedrų. Viešojo administravimo studijų įgyvendinimas prasidėjo nuo bakalauro programos, kuri pradėta vykdyti nuo 1998/1999 mokslo metų, taigi netgi kiek anksčiau nei sukurtas kuruojantis akademinis padalinys. Tuo metu programos pavadinimas buvo “Valstybės institucijų administravimas”. Programa buvo sukurta ir imta vykdyti, tačiau pirmoji studentų grupė nebuvo priimama konkrečiai į viešąjį administravimą, iš į ekonomikos ir vadybos studijas priimtų studentų buvo studentų sutikimu ir pageidavimu atrinkta viešojo administravimo studijas nuo antro kurso pradėjusių studijuoti studentų grupė. Pirmieji viešojo administravimo bakalauro programos absolventai, baigę studijas 2001 metais, kurių buvo 26, kartu su viešojo administravimo bakalauro diplomu taipogi visi įgijo ir verslo administravimo gretutinių studijų sertifikatus. Studentų skaičius greitai augo ir 2002 metais per visus keturis bakalauro studijų kursus buvo daugiau kaip 300 studijuojančių viešąjį administravimą (skaičiuojant kiek sąlyginai nes pirmas – antras kursas tuo metu dar galutinai nebuvo paskirstytas į dvi specializacijas/kryptis, kurias galėjo rinktis, t. y. politikos mokslus ir viešąjį administravimą). 1999 metais buvo vykdytas pirmas atskiras priėmimas į bakalauro programą, tačiau irgi ne grynai į viešąjį administravimą, o bendrai į politikos mokslų ir viešojo administravimo studijas. Tai buvo įmanoma pirmiausia dėl vadinamosios liberaliųjų studijų (artes liberales) sistemos, kur pirmais dviem studijų metais grynai specialybinių dalykų buvo mažai, buvo studijuojami bendrieji universitetiniai ir atskirų studijų sričių, pradedant nuo gamtos mokslų ir baigiant humanitariniais, pasirenkami dalykai. Bet netgi vadinamieji specialybiniai dalykai pirmais – antrais studijų metais buvo bendri įstojusiems į politikos mokslus ir į viešąjį administravimą. Paskirstymas į politikos mokslų ir viešojo administravimo studijas vykdavo po dviejų kursų, daugiausia remiantis studentų apsisprendimu, jų pageidavimais. Nuo 2020 metų „Viešojo administravimo“ bakalauro studijų programa pradėta vykdyti kaip dviejų studijų krypčių programa, suteikiant lygiavertį viešojo administravimo ir politikos krypties išsilavinimą bei tą patvirtinantį dviejų krypčių bakalauro diplomą. Viešojo administravimo glaudų integravimą su politikos mokslais nulėmė keli dalykai. Buvo remiamasi viena iš Vakarų šalyse susiklosčiusių tradicijų, prie viešojo administravimo bakalauro studijų programos kūrimo ženkliai prisidėjo Bergeno universitete viešąjį administravimą studijavę ir į VDU grįžę dirbti jauni mokslininkai, taipogi palaipsniui nuo 2002 metų gausėjant nuolatinių katedros darbuotojų klostėsi situacija, kad daugelis jų savo mokslinius tyrimus vykdė politikos mokslų (02S), o ne vadybos ir administravimo (03S) kryptyje. Socialiniais – akademiniais partneriais pirmiausia taipogi buvo Europos šalių (Suomijos, Švedijos, Vokietijos, Lenkijos) universitetų viešojo administravimo mokslininkai, o tose šalyse viešasis administravimas dažnai traktuojamas kaip politikos mokslų dalis.
2001 metais pradėta vykdyti viešojo administravimo magistro studijų programa, nes nemaža dalis kaip tik tais metais baigusių viešojo administravimo bakalauro studijas (pirmoji bakalauro absolventų laida) tikėjosi ir ketino toliau tęsti būtent šios krypties magistro studijas. Moksliniai tyrimai kaip minėta nuo pat pradžios buvo traktuojami kaip politikos mokslų tyrimai, jiems reikšminga postūmį suteikė be kita ko ir tai, kad 1999 m sukurtas Politikos mokslų ir diplomatijos institutas, kurio sudėtine dalimi liko Viešojo administravimo katedra, gavo politikos mokslų doktorantūros teisę, kur dalis doktorantų pradėti priimti pagal viešojo administravimo tematikas, tyrė viešojo administravimo problemas. Pirmoji pagal tematinę specializaciją iš viešojo administravimo politikos mokslų krypties disertacija buvo apginta 2009 metais. Moksliniai ir moksliniai taikomieji tyrimai VDU Viešojo administravimo katedroje vykdomi pakankamai intensyviai, išryškėjo tokios tyrimų tematikos kaip viešosios politikos (ypač Europos Sąjungos) įgyvendinimas, viešojo administravimo ir valstybės tarnybos reformos, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir piliečių kaip klientų aptarnavimas.

Bakalauro studijų programa

Magistrantūros studijų programos

Kontaktai

  • V. Putvinskio g. 23-602, LT-44243 Kaunas, Lietuva
  • Tel. (8 37) 327871
  • Faks. (8 37) 206709
  • El. p. vak@pmdf.vdu.lt

Prof. dr. Saulius Pivoras

Katedros vedėjas, profesorius


Mokslinių interesų kryptys

Žmogiškųjų išteklių viešajame sektoriuje valdymas, lyginamoji viešoji politika, Skandinavijos šalys

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: saulius.pivoras@vdu.lt

Rūta Bulotė

Studijų koordinatorė


El. paštas: ruta.bulote@vdu.lt

Prof. dr. Ilona Tamutienė

Profesorė


Mokslinių interesų kryptys

Sveikatos politika, alkoholio kontrolės politika, žmogaus raida, vaikų socialinė rūpyba ir teisės

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: ilona.tamutiene@vdu.lt

Doc. dr. Remigijus Civinskas

Docentas


Mokslinių interesų kryptys

Viešųjų organizacijų pokyčiai, viešasis sektorius, NVO veiklos.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: remigijus.civinskas@vdu.lt

 

Doc. dr. Kastytis Antanaitis

Docentas


Mokslinių interesų kryptys

Baltijos valstybių istorija, sovietologijos studijos, viešoji politika

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: kastytis.antanaitis@vdu.lt

Doc. dr. Aistė Lazauskienė

Docentė


Mokslinių interesų kryptys

Vietinės valdžios institucijos, nacionalinės mažumos, kultūros politika

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: aiste.lazauskiene@vdu.lt

Dr. Arvydas Mikalauskas

Lektorius


Mokslinių interesų kryptys

Viešasis administravimas

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: arvydas.mikalauskas@vdu.lt

Dr. Ernesta Buckienė

Lektorė


Mokslinių interesų kryptys

Viešojo valdymo, valstybės tarnybos sistema, pertvarkų procesai, strateginis valdymas, ES struktūrinių fondų investicijų planavimas ir įgyvendinimas;  procesų viešajame sektoriuje tobulinimas

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: ernesta.buckiene@vdu.lt

Doc. dr. Ligita Šarkutė

Docentė


Mokslinių interesų kryptys

Politikos sociologija, viešosios politikos sprendimų priėmimas, vykdomoji valdžia, politinių partijų programinės nuostatos, tekstų analizė

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: ligita.sarkute@vdu.lt

Rasa Zozaitė

Doktorantė


Mokslinių interesų kryptys

Lyginamoji viešoji politika, Lietuvos užsienio politika, vizuali politinė komunikacija.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: rasa.zozaite@vdu.lt

Vytautas Kirka

Doktorantas


Mokslinių interesų kryptys

Vaiko gerovės politika, vaiko teisių apsauga, šeimos politika, vaiko dalyvavimas, artimieji biurokratai ir jų diskrecija.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: vytautas.kirka@vdu.lt

Valerij Špak

Doktorantas


Mokslinių interesų kryptys

Tarptautiniai santykiai, visuomenės ir kariuomenės santykiai, kariuomenės pozicija valstybėje,  Turkijos, Vidurio Rytų politika

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: valerij.spak@vdu.lt

Birutė Peištarė

Lektorė


Mokslinių interesų kryptys

Vaiko apsaugos politika, alkoholio žala kitiems nei geriantysis, alkoholio kontrolės politika, šeimos politika, viešasis administravimas

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: birute.jogaite@vdu.lt

Irmina Beneševičiūtė

Doktorantė


Mokslinių interesų kryptys

Socialinės jungties, institucinio tvarumo, negalios politika, NVO tyrimai

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: irmina.beneseviciute@vdu.lt

Vaida Auglytė

Doktorantė


Mokslinių interesų kryptys

Socialinė politika, ankstyvosios vaikystės politika, šeimos politika, vaiko apsaugos politika, viešasis administravimas

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: vaida.auglyte@vdu.lt