Tarpdisciplininiai regionų tyrimai

Tyrimų kryptys

Tyrimų tikslas – vykdyti procesų regionuose ir tarp regionų tyrimus politiniu, ekonominiu, socialiniu, kultūriniu, istoriniu, tarpkultūriniu, antropologiniu ir kt. aspektais.

Klasterio tyrimų šakos yra šios:

  • Bendrosios šakos – Orientalistikos istorija, regionų istorija, regionų studijų teorijos ir tyrimų metodologijos, lyginamieji regionų tyrimai;
  • Specialiosios šakos –Rytų Azijos studijos, Pietryčių Azijos studijos, Pietų Azijos studijos, Centrinės Azijos studijos, Afrikos studijos, Lotynų Amerikos studijos, Okeanijos studijos, Vidurio Rytų studijos, Arabų šalių studijos, Japonijos studijos, Kinijos studijos, Korėjos studijos, Indijos studijos, Irano studijos, Turkijos studijos;
  • Tarpdisciplininės šakos – regionų filosofija, regionų politika, regionų sociologija, regionų antropologija, regionų teisė, regioninė tapatybė, modernizacijos teorijos, globalizacijos tyrimai, daugiakultūriškumo tyrimai, daugiaetniškumo tyrimai, religinio pliuralizmo tyrimai, migracijos tyrimai, pokolonijinių visuomenių, demografiniai tyrimai.

Klasterio nariai

  • Mokslininkų grupės vadovas prof. dr.Mindaugas Jurkynas (VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)
  • Klasterio tarybos pirmininkas dr. Aurelijus Zykas (VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)
  • Klasterio tarybos narė dr. Gintarė Žukaitė  (VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)
  • prof. dr. Mindaugas Jurkynas (VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)
  • dr. Ieva Karpavičiūtė (VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)

Doktorantai