Gretutinės studijos

Vytauto Didžiojo universitete studentai, be savo specialybės studijų (pavyzdžiui, Viešosios komunikacijos, Politikos mokslų), gali nemokamai rinktis ir kitos studijų programos (pavyzdžiui, Teisės, Ekonomikos ir kt.) gretutines studijas, kurių metu papildomai studijuojami specialybiniai kitos studijų programos dalykai. Pabaigus gretutines įteikiamas pažymėjimas, išplečiantis studento kompetenciją ir įsidarbinimo galimybes.

Kodėl verta rinktis gretutines studijas?

  • Studijos yra nemokamos
  • Įgysite platesnį išsilavinimą – baigę studijas tapsite dviejų sričių specialistu
  • Praplėsite savo įsidarbinimo galimybes, nes su įvairesniu ir didesniu kompetencijų „bagažu“ gebėsite geriau prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių
  • Galėsite iškart stoti į gretutinių studijų krypties magistrantūrą – Jums nereikės studijuoti išlyginamųjų dalykų

Kuriame kurse galima pradėti gretutines studijas?

Pradėti studijuoti gretutinę studijų programą studentai gali iškart po įstojimo į VDU, nuo pirmojo semestro, pasirinkdami vieną iš gretutinių studijų programų. Gretutinių studijų programos organizuojamos vadovaujantis rektoriaus patvirtinta Gretutinių studijų organizavimo tvarka.

Kaip užsirašyti į gretutines studijas?

Studentai, norintys studijuoti gretutinę studijų programą, pateikia savo fakulteto dekanui prašymą ir registruojasi bendra VDU tvarka prisijungus prie universiteto vidinio tinklo (intraneto) sistemos „FirstClass“.

Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto gretutinių studijų programos

Daugiau informacijos teikia