Apie fakultetą

Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas – modernus ir tarptautiškas politikos mokslų, viešojo administravimo, viešosios komunikacijos tyrimų bei studijų centras. Fakultetas, kaip atskiras universiteto padalinys, pradėjo veikti 2000 m. Jis atsiskyrė nuo iki tol buvusio Tarptautinės teisės ir politikos mokslų instituto.

Strateginiai tikslai

Fakulteto misija – plėtoti tarptautinio lygio mokslo tyrimus ir, remiantis jais, ugdyti nepriklausomus, kompetentingus ir daugiakalbius politikos, viešojo administravimo ir komunikacijos profesionalus, visuomenės lyderius.

Fakulteto siekis – suteikti aukščiausios kokybės universitetinį išsilavinimą, gerinant studijų kokybę ir konkurencingumą politinių ir socialinių mokslų kryptyse. Plėtoti tarptautinio lygio mokslo tyrimus ir tapti kompetencijos centru viešosios ir lyginamosios politikos, diplomatijos bei komunikacijos srityse. Palaikyti aktyvius išorinius ir vidinius ryšius.

Fakultete puoselėjama akademinė laisvė, tarptautiškumas ir tarpdalykiškumas, skatinamas visuomeniškumas ir atvirumas.

Studijos

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas yra didžiausias studentų skaičiumi fakultetas Vytauto Didžiojo universitete. Žurnalo „Veidas“ paskelbtame politikos mokslų studijų programų reitinge politikos mokslų studijų programos užėmė pirmąją vietą tarp Lietuvoje vertintų politikos mokslų studijų programų.

Fakultetas pasižymi itin aukštu tarptautiškumu, užsienio studentų gausa. Fakulteto studentai sėkmingai įsidarbina tarptautinėse organizacijose, valstybės administravimo institucijose, privačiame versle ir žiniasklaidoje, nevyriausybinėse organizacijose, yra žinomų politikų ir savivaldybių tarybų narių. Fakultete vyksta aktyvus socialinis gyvenimas, organizuojama daug paskaitų ir renginių visuomenei.

 Akademinis personalas

Fakultete dirba aukščiausios kvalifikacijos, Europos ir pasaulio mastu pripažinti dėstytojai prof. dr. Algis Krupavičius, prof. dr. Auksė Balčytienė, prof. dr. Egdūnas Račius, prof. dr. Šarūnas Liekis. Studentams paskaitas taip pat skaito buvę ir esami Lietuvos Respublikos  Prezidento ir Ministro pirmininko patarėjai –  doc. dr. Arūnas Molis, prof. dr. Audronė Nugaraitė, prof. dr.  Mindaugas Jurkynas, prof. dr. Lauras Bielinis. Aktyviai fakulteto veiklose dalyvauja ir ekspertai, dirbantys tarptautinėse organizacijose ir Lietuvos diplomatinėje tarnyboje – dr. Ieva Karpavičiūtė, dr. Donatas Vainalavičius, dr. Antanas Venckus. Taip pat nuolat dėsto dėstytojai iš užsienio – prof. dr. Robert van Voren, doc. dr. J. D. Mininger, prof. E. Lauk, prof. P. Gross ir kiti.

Fakulteto struktūra

Fakultete veikia 4 katedros ir 1 tyrimų centras: