Rengiamos daktaro disertacijos

Fakultete šiuo metu studijuojantys doktorantai, kurie rengia disertacijas tarptautinių santykių, energetinio saugumo, Europos sąjungos, viešojo administravimo, politinės filosofijos ir kt. temomis:

2020 m. stojimo doktorantai

 • Murad Asgarov. Challenges to factuality in today’s political communication (propaganda and soft power). Mokslinis vadovas prof. Gintautas Mažeikis
 • Mantas Macikas. Aštrioji galia ir valstybės įvaizdžio strategija Kinijos užsienio politikoje. Mokslinis vadovas doc. dr. Ignas Kalpokas
 • Vytautas Kirka. Vaiko gerovės politikos įgyvendinimo problematika Lietuvoje: socialinės teisės tarp visuotinės deklaracijos ir artimų biurokratų diskrecijos. Mokslinis vadovas prof. Ilona Tamutienė

2019 m. stojimo doktorantai

 • Austė Aleksandravičiūtė Šviažienė. Politinių sprendimų komunikavimas socialiai jautriose srityse: sveikatos apsaugos sektoriaus iššūkiai. Mokslinis vadovas prof. Kristina Juraitė
 • Irmina Beneševičiūtė. Nuo išlikimo link organizacinio tvarumo: nevyriausybinių organizacijų, vietos valdžios ir fizinę negalią turinčiųjų socialinė jungtis. Mokslinis vadovas prof. Ilona Tamutienė
 • Linas Kontrimas. Demokratija ir ryšių su visuomene agentūros: rinkimų kampanijų į LR Seimą 2012 ir 2016 metais atvejai. Mokslinis vadovas prof. Algis Krupavičius
 • Mindaugas Kavaliauskas. Aviacijos diplomatija: patirtis, strategijos, perspektyvos Lietuvos atveju. Mokslinis vadovas prof. Mindaugas Jurkynas

2018 m. stojimo doktorantai

 • Azer Binatli. Propaganda and Manufacturin of Consen in the Caspian Sea’s Region. Mokslinis vadovas prof. Gintautas Mažeikis
 • Rasa Zozaitė. Moderniosios demokratijos iššūkiai suvereniteto galiai ir autoritetui. Sąvokos transformacija: Lietuvos atvejis. Mokslinis vadovas prof. Šarūnas Liekis

2017 m. stojimo doktorantai

 • Aistė Deimantaitė. Moderniosios demokratijos iššūkiai suvereniteto galiai ir autoritetui. Sąvokos transformacija: Lietuvos atvejis. Mokslinis vadovas – prof. dr. Šarūnas Liekis
 • Aistė Žemaitytė. Etninių mažumų sugrėsminimas valstybių politikoje: Lietuvos, Latvijos, Estijos atvejų tyrimas. Mokslinis vadovas – prof. Šarūnas Liekis
 • Natalja Gončiarova. Valstybės tarnautojų administracinės bei profesinės diskrecijos naudojimas įgyvendinant užimtumo politiką Lietuvoje. Mokslinis vadovas – prof. dr. Saulius Pivoras
 • Rūta Sutkutė. Humanitarinė krizė Europoje: socialiniai, politiniai ir komunikaciniai veiksniai pabėgėlių integracijos procese. Mokslinė vadovė – prof. dr. Kristina Juraitė
 • Valerij Špak. Tarp pretorionizmo ir profesionalumo: kariuomenės vaidmuo Turkijos vidaus ir užsienio politikoje. Mokslinis vadovas – prof. Gediminas Vitkus

2016 m. stojimo doktorantai

 • Donata Bocullo. Europinė tapatybė ir kultūrinis nacionalizmas Europos sąjungos kultūros programose: Europos kultūros sostinės atvejis/ai. Mokslinė vadovė – prof. dr. Auksė Balčytienė.
 • Sergej Kozlov. Kibernetinio saugumo užtikrinimas Baltijos šalyse: institucijų bendradarbiavimas ir diskursas viešojoje erdvėje. Mokslinis vadovas – prof. dr. Arūnas Molis
 • Vigilija Žiūraitė. Permainų politikos konceptas ir jo bruožai: lyginamoji Pietų Europos valstybių politinės komunikacijos analizė. Mokslinė vadovė – prof. dr. Auksė Balčytienė

2015 m. stojimo doktorantai

 • Tomas Marcinkevičius. Erdvės gamyba ir politika suprekinimui besipriešinančiose autonominėse erdvėse. Mokslinis vadovas – prof. dr. Gintautas Mažeikis.
 • Marta Čubajevaitė. Vystomojo bendradarbiavimo politika Lietuvoje. Mokslinis vadovas – prof. dr. Egdūnas Račius.
 • Saulius Mykoliūnas. Pokolonijinių visuomenių politinio vystymosi palyginamoji analizė: Vakarų Afrikos ir Baltijos šalys. Mokslinis vadovas – prof. dr.  Šarūnas Liekis.

2013 m. stojimo doktorantai

 • Benas Brunalas. Suvereniteto klausimas ir Lietuvos užsienio politikos formavimas gilesnės ES integracijos procese. Mokslinis vadovas – doc. dr. Andžej Pukšto.

2010 m. stojimo doktorantai 

 • Bertas Venckaitis. The Global Knigths: the Role of Diaspora Networks in the Development of Lithuania. Mokslinis vadovas – prof. dr. Šarūnas Liekis.