Frankofonijos šalių centras

Vytauto Didžiojo universitetas ir Prancūzijos ambasada Lietuvoje 2017 m. pasirašė Sutartį, kuria VDU įkuriamas Frankofonijos šalių centras. Šio Centro pagrindinis tikslas – universitetiniu lygmeniu koordinuoti Frankofonijos valstybių politikos, kultūros, ekonomikos, socialinių sistemų studijas ir mokslinius tyrimus bei diegti ekspertinius gebėjimus nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste, skatinti Lietuvos ir Frankofonijos šalimių politinius, ekonominius ir kultūrinius ryšius per akademinį- universitetinį bendradarbiavimo formatą, skatinant prancūzų kalbos vartojimą visose akademinio gyvenimo lygiuose.

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas ir Humanitarinių mokslų fakultetas, kurie yra Frankofonijos universitetinio Centro iniciatoriai, kartu su Prancūzijos ambasados Lietuvoje Prancūzijos Institutu, glaudžiai bendradrabiaujant su Kanados ambasada.

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, būdamas šio Centro bendrakūrėju, su jau vykdomais akademiniais projektais ir numatomomis akademinėmis programomis bei formatais, sąlygoja prancūzų kalbos, kaip akademinės ir politinės komunikacijos įrankio langue d’usage (darbo kalbos) diegimu akademinėje kultūroje ir elgsenoje.