Mokslo leidiniai

POLITIKOS MOKSLŲ ALMANACHAS

Leidykla: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla


Tai recenzuojamas tarptautinėse duomenų bazėse referuojamas žurnalas, skirtas įvairiems politikos reiškinio aspektams analizuoti. Leidinyje publikuojami įvairias daugiaplanio politikos fenomeno analizės sritis bei lygmenis apimantys moksliniai straipsniai, spausdinamos reikšmingų politikos mokslo darbų recenzijos ir mokslinių renginių apžvalgos. Žurnale skelbiami straipsniai, recenzuojami politikos mokslų srities darbai, apžvelgiami įvairūs renginiai (konferencijos, seminarai, diskusijos), skirti politinio gyvenimo problemoms aptarti. „Politikos mokslų almanacho“ leidėjų tikslas – skleisti aktualius ir originalius politikos mokslų srities tyrimus Lietuvos bei tarptautiniu mastu.

Žurnalas leidžiamas lietuvių kalba du kartus per metus.

Leidinio vyr. redaktorius doc. dr. Andžej Pukšto.

 

Prieiga per internetą

AGORA: POLITINIŲ KOMUNIKACIJŲ STUDIJOS

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas


Tai tęstinis recenzuojamas mokslo leidinys, leidžiamas nuo 2012 m., kuriame sutelkti Lietuvoje dirbantys tyrėjai, suinteresuoti giliau pažinti politinės komunikacijos fenomeną, ištirti ir suprasti šiandien vykstančius dinamiškus šio reiškinio pokyčius ir raidos tendencijas. Siekiama, kad leidinys netaptų tik formalia akademinio darbo ataskaitų forma, bet būtų kūrybiška, provokuojanti ir laisva nuomonių bei pozicijų dialogo vieta – moderni ir dinamiška akademinio pasaulio agora.

Leidinyje nagrinėjamas informacinis ir susijęs nacionalinis saugumas, propaganda ir kontrpropaganda, valstybinių ir korporacinių komunikacijos institucijų veiklos, viešoji diplomatija, informaciniai konfliktai, rinkimų technologijos, politiniai debatai, mediakratija, politinis įvaizdis ir lyderystės formavimo būdai, komunikacinė socialinė inžineriją ir socialinė-politinė reklama.

Žurnalas leidžiamas lietuvių kalba kartą per metus.

Leidinio vyr. redaktorius prof. dr. Lauras Bielinis.

Prieiga per internetą

Lithuanian Foreign Policy review

Leidykla: De Gruyter


Tai recenzuojamas, tarptautinėse duomenų bazėse referuojamas žurnalas, skirtas mažų bei vidutinių valstybių užsienio bei saugumo politikos problematikai nagrinėti, pagrindinį dėmesį skiriant Vidurio Rytų ir Šiaurės Europos regionams.

Žurnalas leidžiamas anglų kalba du kartus per metus bendradarbiaujant su VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetu. Žurnalo leidybą finansuoja LR Užsienio reikalų ministerija. Moksliniu požiūriu, tai yra nepriklausomas atviros prieigos leidinys.

Žurnalo redkolegiją sudaro mokslininkai iš Jungtinės Karalystės, Čekijos, Estijos, Norvegijos.

Leidinio vyr. redaktorė: dr. Gerda Jakštaitė

Prieiga per internetą

BALTIC JOURNAL OF LAW & POLITICS

Leidykla: De Gruyter


Šis recenzuojamas tarptautinėse duomenų bazėse referuojamas žurnalas elektroniniu būdu leidžiamas nuo 2008 m. kartu su Teisės fakultetu. Žurnale publikuojami moksliniai teisės ir politikos bei tarpdalykiniai tyrimai. Žurnalo leidėjas – Vokietijos kompanija De Gruyter veikianti per jai priklausančią Lenkijos įmonę Versita. De Gruyter užtikrina pažangios elektroninės leidybos technologijos pritaikymą mokslinio straipsnio publikavimui – straipsnio talpinimą ir efektyvias jo paieškos galimybes duomenų bazėse, nuorodų elektroninį susiejimą, straipsnio citavimo kėlimą. Žurnalo redkolegiją sudaro mokslininkai iš JAV, Jungtinės Karalystės, Danijos, Estijos, Kroatijos, Lenkijos, Suomijos, Švedijos ir Lietuvos.

Žurnalas leidžiamas anglų kalba du kartus per metus.

Leidinio vyr. redaktorius doc. dr. Tomas Berkmanas.

Prieiga per internetą

MEDIA TRANSFORMATIONS

Leidykla: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla


Šis recenzuojamas tarptautinėse duomenų bazėse referuojamas žurnalas koncentruojasi ties medijų struktūriniais pokyčiais, besikeičiančiais medijų vaidmenimis ir funkcijomis šiuolaikinėje visuomenėje, medijų lyginamaisiais aspektais. Žurnale publikuojami straipsniai, susiję su medijų sistemų ir žurnalistinės praktikos globaliomis ir lokaliomis transformacijomis, ypač medijų struktūriniais ir kultūriniais pokyčiais, žurnalistikos komercializacija ir homogenizacija, besikeičiančiomis medijų vertybėmis ir politika, žurnalistiniais mokymais ir medijų švietimu, medijų ir kultūros industrijomis.

Leidinio vyr. redaktorė prof. dr. Auksė Balčytienė.

Prieiga per internetą

LIETUVA GLOBALIOJE ERDVĖJE

Leidykla: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla


Šis leidinys yra skirtas ne tik akademinei auditorijai, užsienio politikos tyrėjams, bet ir Lietuvos užsienio politikos formuotojams bei įgyvendintojams ir svarbiausia – visuomenei. Leidinį „Lietuva globalioje erdvėje“ autoriai mato kaip įsipareigojimą išeiti iš už griežtų akademinių rėmų ir padėti visuomenei suprasti Lietuvos užsienio politiką

Žurnalas leidžiamas kartą per metus lietuvių kalba.

Leidinio sudarytoja dr. Gerda Jakštaitė.

Prieiga per internetą