Fakulteto taryba

Fakulteto tarybą sudaro pariteto principu fakulteto padalinių deleguoti mokslininkai, dekanas ir prodekanai, taip pat studentai bei soc. partneris.

Fakulteto taryba priima nutarimus svarbiausiais studijų organizavimo, mokslo ir kitais klausimais. Svarsto fakulteto padalinių įkūrimo, reorganizavimo ir panaikinimo klausimus, skirsto padaliniams centralizuotai gautas lėšas, svarsto studijų programas. Svarsto kandidatūras profesorių ir docentų pareigoms eiti ir savo nuomonę teikia Senatui. Svarsto kandidatūras profesoriaus emerito, garbės daktaro ir garbės profesoriaus vardams įgyti ir savo nuomonę teikia Senatui. Viešo konkurso būdu slaptu balsavimu renka katedrų vedėjus ir teikia rektoriui. Viešo konkurso būdu slaptu balsavimu renka fakulteto lektorius ir asistentus.

2020 m. lapkričio mėnesį buvo sudaryta nauja Fakulteto taryba. Tarybos pirmininke 5 metų kadencijai išrinkta doc. dr. Ingrida Unikaitė Jakuntavičienė.

Fakulteto tarybos sudėtis:

Dekanato atstovai:                   

 • Prof. dr. Šarūnas Liekis
 • dr. Mindaugas Norkevičius
 • lekt. Aistė Žemaitytė

Politologijos katedros atstovai:

 • Doc. dr. Andžej Pukšto
 • Doc. dr. Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė (pirmininkė)
 • Doc. dr. Gintarė Žukaitė-Zelenkienė

Viešosios komunikacijos katedros atstovai:

 • Prof. dr. Audronė Nugaraitė
 • Prof. dr. Kristina Juraitė
 • Doc. dr. Ignas Kalpokas

Regionistikos katedros atstovai:

 • Prof. dr. Mindaugas Jurkynas
 • Doc. dr. Sima Rakutienė
 • Dr. Rytis Bulota

Viešojo administravimo katedros atstovai:

 • Prof. dr. Saulius Pivoras
 • Prof. dr. Ilona Tamutienė (pirmininkės pavaduotoja)
 • Doc. dr. Aistė Lazauskienė

Česlovo Milošo centro atstovas:

 • Dr. Tomasz Blaszczak (tarybos sekretorius)

UNESCO-UNITWIN Medijų ir informacinio raštingumo tyrimų centro atstovė:

 • Prof. dr. Auksė Balčytienė

Socialinės ir politinės kritikos centro atstovas:

 • Prof. dr. Gintautas Mažeikis

A. Sachorovo demokratijos plėtros tyrimų centro atstovas:

 • dr. Dainius Genys

Studentų atstovai:

 • Raminta Milašiūtė
 • Ernesta Čirvinskaitė
 • Gabija Paškevičiūtė
 • Vaida Auglytė

Socialinis partneris:

 • dr. Donatas Vainalavičius (alumni, URM)