Č. Milošo centras

Česlovo Milošo centras – Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto tyrimų ir edukacijos centras. Centro tyrinėjimų sritis  – tai tarptautiniai, dvišaliai ir daugiašaliai santykiai, istorijos, kultūros, visuomenės, ekonomikos, pasienio bendradarbiavimo ir kitos susijusios problemos. Geografiškai, Centras koncentruojasi į Vidurio Europos šalis, tokias kaip Lenkija, Baltarusija, Rusija ir Ukraina. Centras tyrinėja šių šalių tarpusavio bei šių šalių ir Lietuvos santykius. Šios problematikos kontekste analizuojamos Vakarų Europos, Azijos ir Amerikos šalys.

Kiekvienais metais Č. Milošo centras kartu su politinių tyrimų institutu „Politinė sfera“ organizuoja Tarptautinį Baltarusijos tyrėjų kongresą. Tai vienas reprezentatyviausių mokslinių ir ekspertinių renginių, kuriame dalyvauja visi pagrindiniai analitiniai centrai, dirbantys politinėje, visuomeninėje ir kultūrinėje srityse. Kongresas – puiki galimybė plėtoti naujų tyrimų ir visuomeninių projektų idėjas, keistis nuomonėmis ir įžvalgomis, užmegzti ryšius su mokslininkais ir ekspertais iš Baltarusijos ir kitų valstybių. Plačiau skaitykite oficialiame Kongreso tinklalapyje.

Centras aktLogotipai_geriyvus ir įgyvendinant mokslinius projektus. Naujausias įgyvendintas Nacionalinės dotacijos projektas – „Vidurio Rytų Europa: nacionalinių naratyvų ir atminties politikos konstravimo procesų tyrimas (1989–2011)” pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, Paramos mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai priemonę.

Šio projekto prioritetinis tikslas buvo nacionalinių naratyvų ir memorializacijos procesų palyginamųjų tyrimų Vidurio Rytų Europos regiono erdvėje vystymas, įtraukiant nacionalinių praeities refleksijų analizę į regioninio masto istorinius diskursus. Pagrindiniu tyrimų uždaviniu buvo įvairių regiono šalių persidengiančių istorinių pasakojimų lyginamosios analizės, ypatingą dėmesį skiriant konfrontuojančioms praeities interpretacijoms, atliepiančioms bendras ar artimas, kaimynystės lemiamas, regiono šalių istorines patirtis. Plačiau apie projektą.

Kontaktai

  • V. Putvinskio g. 23-508, LT-44243 Kaunas, Lietuva
  • Tel. (8 37) 32 78 43
  • El. p. cmc@pmdf.vdu.lt

Doc. dr. Rūstis Kamuntavičius

Centro vadovas


Mokslinių tyrimų kryptys

Lietuvos ir Vakarų Europos kraštų bendravimo istorija nuo seniausių laikų iki dabar, Vidurio Rytų Europos kraštų istorija ir dabartis.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: rustis.kamuntavicius@vdu.lt

 

Dr. Tomasz Błaszczak

Mokslo darbuotojas


Mokslo tyrimų kryptys

Tautiniai naratyvai, Lenkijos, Baltarusijos istorija

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: tomasz.blaszczak@vdu.lt

Dr. Irena Miklaševič

Mokslo darbuotoja


Mokslinių publiakcijų sąrašas

El. paštas: irena.miklasevic@vdu.lt