Fakulteto taryba

Fakulteto tarybą sudaro pariteto principu fakulteto padalinių deleguoti mokslininkai, dekanas ir prodekanai, taip pat studentai.

Fakulteto taryba priima nutarimus svarbiausiais studijų organizavimo, mokslo ir kitais klausimais. Svarsto fakulteto padalinių įkūrimo, reorganizavimo ir panaikinimo klausimus, skirsto padaliniams centralizuotai gautas lėšas, svarsto studijų programas. Svarsto kandidatūras profesorių ir docentų pareigoms eiti ir savo nuomonę teikia Senatui. Svarsto kandidatūras profesoriaus emerito, garbės daktaro ir garbės profesoriaus vardams įgyti ir savo nuomonę teikia Senatui. Viešo konkurso būdu slaptu balsavimu renka katedrų vedėjus ir teikia rektoriui. Viešo konkurso būdu slaptu balsavimu renka fakulteto lektorius ir asistentus.

2017 m. spalio mėnesį buvo sudaryta nauja Fakulteto taryba. Tarybos pirmininke 5 metų kadencijai išrinkta prof. dr. Kristina Juraitė.

Fakulteto tarybos sudėtis:

Dekanato atstovai:                   

 • Prof. dr. Šarūnas Liekis

Česlovo Milošo centro atstovai:

 • Dr. Tomasz Blaszczak (tarybos sekretorius)

Politologijos katedros atstovai:

 • Doc. dr. Andžej Pukšto
 • Doc. dr. Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė
 • Dr. Gerda Jakštaitė

Viešosios komunikacijos katedros atstovai:

 • Prof. dr. Auksė Balčytienė
 • Prof. dr. Audronė Nugaraitė
 • Prof. dr. Kristina Juraitė (tarybos pirmininkė)

Regionistikos katedros atstovai:

 • Dr. Sima Rakutienė
 • Prof. dr. Mindaugas Jurkynas
 • Doc. dr. Rytis Bulota

Viešojo administravimo katedros atstovai:

 • Prof. dr. Liudas Mažylis
 • Prof. dr. Saulius Pivoras
 • Prof. dr. Ilona Tamutienė

Studentų atstovai:

 • Justinas Juozaitis
 • Martynas Švarcas
 • Sandra Matoškaitė
 • Lukas Gedvila