Išleista nauja dr. S. Rakutienės monografija

Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Regionistikos katedros vedėja dr. Sima Rakutienė išleido knygą-monografiją KUR SLYPI EUROPOS GALIA? Normatyviniai, instituciniai ir ekonominiai šaltiniai ES užsienio politikoje.

Šioje knygoje, remiantis autorės akademine ir profesine patirtimi nagrinėjama Europos Sąjungos užsienio politikos koherentiškumo ir legitimumo problema. Tiek teoriniame, tiek ir politikos formavimo ir įgyvendinimo praktiniame lygmenyje iškyla klausimas, kaip mes suvokiame ir interpretuojame ES, kaip tarptautinio veikėjo, galimybes. Kokius šaltinius, resursus europiečiai naudoja siekdami paveikti kitus tarptautinius veikėjus bei tarptautinę erdvę? Kuo yra grindžiama ES užsienio politika?

S. Rakutienė monografijoje siekia ištirti ir analizuoti Europos Sąjungos kuriamos kompleksinės užsienio politikos instrumentus ir institucijas, plėtojant santykius su trečiosiomis šalimis. Monografija parašyta laiku ir ženkliai prisideda prie ES studijų akademinio ir diskursinio puoselėjimo– PMDF dekanas prof. Šarūnas Liekis.