Apgintos daktaro disertacijos

Fakulteto doktorantų parengtos ir apgintos disertacijos yra aukščiausios kokybės ir buvo įvertintos Lietuvos mokslų akademijos apdovanojimais. Fakultete yra apginta beveik 30 politikos mokslų krypties daktaro disertacijų.

2017 m.

Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė. Visuomenės dalyvavimas formuojant šeimos politiką Lietuvoje. Mokslinis vadovas – prof. dr.  Šarūnas Liekis.

2016 m.

2015 m.

2014 m.

2013 m.

2012 m.

2011 m.

2010 m.

2009 m.

2008 m.