Apgintos daktaro disertacijos

Fakulteto doktorantų parengtos ir apgintos disertacijos yra aukščiausios kokybės ir buvo įvertintos Lietuvos mokslų akademijos apdovanojimais. Fakultete yra apginta per 30 politikos mokslų krypties daktaro disertacijų.

2017 m.

2016 m.

2015 m.

2014 m.

2013 m.

2012 m.

2011 m.

2010 m.

2009 m.

2008 m.