Apgintos daktaro disertacijos

Fakulteto doktorantų parengtos ir apgintos disertacijos yra aukščiausios kokybės ir buvo įvertintos Lietuvos mokslų akademijos apdovanojimais. Fakultete yra apginta per 30 politikos mokslų krypties daktaro disertacijų.

2019 m.

  • Mindaugas Norkevičius. Regioninio bendradarbiavimo dimensija Lenkijos užsienio politikoje. Mokslinis vadovas – doc. dr. Andžej Pukšto.

2018 m.

  • Arnoldas Stramskas. Mikropolitinės formacijos viešumo ideologijos sąlygomis: „mažųjų erdvių“ potencialas. Mokslinė vadovė – doc. dr. Jurga Jonutytė.
  • Danguolė Bardauskaitė. Vidurio Rytų kaip „Kito“ konstravimas ir perkonstravimas JAV užsienio politikoje po rugsėjo 11-osios. Mokslinis vadovas – prof. dr. Egdūnas Račius.
  • Ieva Gajauskaitė. Strateginių partnerysčių samprata kalbos aktų teorijos kontekste: Lenkijos ir Ukrainos atvejų analizė. Mokslinis vadovas – prof. dr.  Šarūnas Liekis.

2017 m.

2016 m.

2015 m.

2014 m.

2013 m.

2012 m.

2011 m.

2010 m.

2009 m.

2008 m.