Prof. Šarūnui Liekiui – Tautinių mažumų departamento apdovanojimas

Gruodžio 19 d. Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės už indėlį į tautinių mažumų integraciją, tapatumo puoselėjimą ir kultūros sklaidą žyminiu ženklu apdovanojo VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekaną prof. Šarūną Liekį.

Prof. Šarūnas Liekis yra ilgametis Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės patarėjas. Jis taip pat nuo 2012 m. yra Europos Tarybos Komisijos kovai prieš rasizmą ir netoleranciją narys-ekspertas.