Prof. Tomui Venclovai ir LDK institutui – premija

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės institutas ir rašytojas, poetas, VDU garbės daktaras Tomas Venclova tapo Jurgio Giedraičio (Nagroda „Rzeczpypospolitej“ im. Jerzego Giedroycia) kasmetinės premijos, teikiamos jau 15 kartą, laureatais.

Premiją teikia Lenkijos dienraščio „Rzeczpospolita“ redakcija asmenims ir institucijoms, kurių veikla orientuota į gerų Lenkijos ir vidurio bei rytų Europos valstybių santykių konstravimą. Šį kartą žiuri nusprendė nesilaikyti nusistovėjusios tradicijos apdovanojimą suteikti lenkams ir pagerbė lietuvius. Apdovanojimo įteikimo ceremonija įvyko gruodžio 1 d. Respublikos rūmuose Varšuvoje.

Kaip pabrėžė premijos kapitulos sekretorė Hanna Wawrowska, LDK institutas išskirtas „už sunkų darbą, orientuotą į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikimo skatinimą dabartinės Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos ir Lenkijos teritorijose, ir ypač už skirtingų kultūrų, religijų ir tautų sugyvenimo tradicijos branginimą ir propagavimą“.

„Institutas puoselėja tradicijas, kurios yra kaip užmirštojo pasaulio daina ir skamba kaip atsiminimai apie Arkadiją. Tai susiję su harmoningu skirtingų kalbų, kultūrų, religijų ir tautų sugyvenimu“, – sakė Jan Malicki, Rytų Europos Studijų centro Varšuvos universitete direktorius. – „Lenkų žiuri nusprendė, kad tokių iniciatyvų kaip LDK institutas rėmimas yra „Lenkijos nacionalinis interesas“. Lenkijai gyvybiškai būtinas bendradarbiavimas ir sąjungos regione. Lenkijos ir Lietuvos santykiai reikalauja permainų į gerąją pusę. Nuodėmė, kad tokios istoriškai ir geografiškai artimos tautos šiandienos geopolitinių grėsmių akivaizdoje neužmezga dar artimesnės sąjungos“.

Dienraščio „Rzeczpospolita“ redakcija įsteigė Jurgio Giedraičio apdovanojimą 2001 m., per pirmąsias „Kultura“ – vieno žymiausių visų laikų Lenkijos intelektualinių žurnalų – redaktoriaus ir kūrėjo bei Literatūros instituto Paryžiuje steigėjo mirties metines. Šią garbę gali gauti asmenys arba institucijos, kurie savo veikloje vadovaujasi Jurgio Giedraičio formuluotomis vertybėmis. Pirmiausiai – tai nesavanaudiškas rūpinimasis visuomeniniais reikalais ir gerų Lenkijos santykių su vidurio ir rytų Europos kraštais konstravimas.

Apie LDK institutą

LDK institutas – tai nevyriausybinė organizacija, vienijanti intelektualus iš Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos ir kelių kitų regiono valstybių. Institutas glaudžiai susijęs su Vytauto Didžiojo universitetu, kuris yra vienas iš juridinių jo steigėjų.

Instituto dalininkai yra VDU profesoriai Egidijus Aleksandravičius ir Antanas Kulakauskas, docentas Andžej Pukšto, o direktorius – doc. Rūstis Kamuntavičius. Dr. Tomasz Błaszcak, irgi dirbantis VDU, yra administracijos narys. Rimantas Miknys iš Lietuvos istorijos instituto ir publicistas Jacek Jan Komar yra likę Lietuvą reprezentuojantys atstovai.

Iš Lenkijos pusės, instituto dalininkai yra Jan Malicki (Varšuvos universitetas), prof. Dariusz Szpoper (Varmijos-Mozūrijos universitetas), Tomasz Kopoczyński (Gdynia, advokatas) ir Małgorzata Sprek-Czyżewska (Seinai, „Paribio“ fondas). Instituto Mokslo tarybai priklauso grupė intelektualų iš Baltarusijos, Ukrainos, Gruzijos ir Latvijos.