Atnaujintose magistro studijose dėstys Rimvydas Valatka

IMG_7920-700x433Profesionalioji žurnalistika visuomenėje veikia tarsi institutas. Ji turi ne tik aiškiai apibrėžtus profesinius tikslus (tikslumo, įvairovės, objektyvumo) ir misiją ieškoti tiesos, žurnalistika – yra vienas svarbiausių demokratijos garantų.

Atrinkdami ir perteikdami naujienas žurnalistai suaktualina visuomenės gyvenimo realijas taip sukurdami erdvę įvairiems požiūriams ir viešoms diskusijoms. Žurnalistai atstovauja viešajam interesui. Jie stebi esančiuosius valdžioje, analizuoja jų priimamus politinius sprendimus, padeda siekti procedūrinio valdžios atstovų priimamų sprendimų aiškumo ir nuoseklumo.

Dinamiškoje medijų aplinkoje ryškėja nauji reikalavimai žurnalistams, intensyvėja verslo modelių kaita, keičiantis technologijoms gimsta nauji auditorijų įgūdžiai ir praktikos. „Siekdami atliepti šiuolaikiniams iššūkiams ir pokyčiams, stebėdami ir sekdami socialinių mokslų aktualijas, norėdami išlaikyti istoriškai susiklosčiusią tradiciją katedroje ugdyti tiek praktikus, tiek ir medijų tyrėjus, atnaujinome „Žurnalistikos ir medijų industrijos“ magistro studijų programą“, – studijų programos pasikeitimus komentuoja profesorė Auksė Balčytienė.

A.-Balcytiene-1

Atnaujintos Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto (PMDF) Viešosios komunikacijos katedros magistro studijų programos „Žurnalistika ir medijų industrijos“ tikslas – rengti kompetetingus žurnalistikos profesionalus, pasirengusius atsakingai dalyvauti šiuolaikinio komunikacinio diskurso kūrime, taikyti įvairius visuomenės informavimo instrumentus ir technikas, prisitaikyti prie kintančių medijų industrijų poreikių: kurti ir redaguoti tekstus ir vaizdus, dirbti interaktyvioje multimedijų aplinkoje, ieškoti naujų kūrybinių sprendimų.

Atitinkamai atnaujintas programos dalykų tyrinys, kur akcentuojama probleminio mokymosi ir praktinių įgūdžių lavinimosi svarba. Praktinius žurnalistinio darbo įgūdžius studentai gilins modernioje „Medijų laboratorijoje“. Dalis studijų dalykų bus dėstomi pusiau nuotoliniu būdu, derinant auditorinę bei virtualią studijų formas.

Viešosios komunikacijos katedra turi ilgametę žurnalistikos ir komunikacijos studijų bei mokslinių tyrimų vykdymo patirtį, yra pripažinta Lietuvos, taip pat Rytų ir Vidurio Europos regiono mastu. Katedroje dirba bei dėsto profesoriai, docentai, profesinio darbo patirties turintys lektoriai:  Auksė Balčytienė, Gintautas Mažeikis, Audronė Nugaraitė, Leonidas Donskis, Robert van Voren, Mykolas Drunga, Jaq Greenspon, Kristijonas Jakubsonas, Edita Buškevičiūtė, Algirdas Davidavičius, Rasa Baločkaitė, Kristina Juraitė, Natalija Mažeikienė, Artūras Tereškinas, J.D. Mininger, Ignas Kalpokas bei Rimantas Plungė, o nuo 2016 metų rudens dėstys ir profesionalus žurnalistas Rimvydas Valatka. Katedroje dirba kviestiniai profesoriai iš Estijos, Suomijos, Vokietijos, D. Britanijos ir JAV.

Nuo veiklos pradžios 1998 m. katedra išugdė per 800 absolventų. Šiuo metu bakalauro ir magistro studijų programose studijuoja 330 studentų.

Dokumentų priėmimas į magistro studijų programas VDU vyksta iki birželio 27 d. 17 val. internetu.

Birželio 29 d. 13 val. kandidatai kviečiami į motyvacinį pokalbį, kuris vyks Gedimino g. 44-302. Pokalbis gali vykti nuotoliniu būdu, prieš tai informavus komisiją el. p. adresu.