Doc. dr. R. Baločkaitės pranešimas konferencijoje

Doc. dr. Rasa Baločkaitė  kovo 29- balandžio 1d.  Trinity College (Dublinas, Airija) vykstančioje konferencijoje skaitė  plenarinį pranešimą.

Pranešimo tema – Mergelės Marijos apreiškimai sovietinėje Lietuvoje kaip žemo profilio rezistencijos forma. Tai yra kitoks, nekonvencinis požiūris į politiką – galios santykius kasdienybėje, kontra hegemoninį kasdieninį žinojimą, klaidžias ir klaidinančias subalterno pasipriešinimo strategijas, kai pavaldžiosios grupės, negalėdamos veikti atvirai ir racionaliai, pasitelkia tas veiklos formas, kurias tyrėjai vertina kaip iki politines ar iki modernias.

Pagrindiniai šio tyrimo klausimai: kaip praktiškai išgyvendintas ir nunykęs tradicines, agrarinės, mažaraštės visuomenės reiškinys vėl atgyja pačios intensyviausios, prievartinės modernizacijos laikotarpiu; kaip apreiškimo naratyvas formuojasi veikiamas dviejų priešingų jėgų, bendruomenės palaikomųjų veiksmų ir KGB baudžiamųjų akcijų, kaip apreiškimo vieta tampa ideologinės kovos lauku (statomi ir vėl griaunami kryžiai, „genda” traktoriai, „baidosi” arkliai, ganomi gyvuliai „tampa” neramūs); kaip formuojasi kontra hegemoninis žinojimas, pvz. apie netikėtos smurtinės mirties ištiktus komunistus ar stebuklingai pasveikusius tikinčiuosius, kaip toliau klostosi pačių regėtojų likimai ir kodėl apreiškimai baigiasi 1990.