VDU lankysis gyvasis sociologijos klasikas Z. Baumanas

bauman-fbRugsėjo 7-8 dienomis vizitą Lietuvoje surengs prof. Zygmuntas Baumanas, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) garbės daktaras ir vienas iškiliausių pasaulio sociologų. Gyvasis sociologijos klasikas Kaune sudalyvaus dviejuose renginiuose: surengs diskusiją su filosofu, „VDU Academia cum laude“ vadovu prof. Leonidu Donskiu ir skaitys paskaitą „Ar pakanka blogį išsklaidyti“, kuri oficialiai atidarys pirmąją Lietuvoje individualių studijų akademiją „VDU Academia cum laude“.

Diskusijoje „Takusis blogis: gyvenimas su NĖJA (nėra jokios alternatyvos)“ („Liquid Evil: Living with TINA“) vienas svarbiausių socialinių mąstytojų, postmodernizmo tyrinėtojų prof. Z. Baumanas kartu su prof. L. Donskiu kalbės apie naują blogio rūšį ir naują aplinką, kurioje blogis tapo įprastesnis ir kartu klastingesnis, grasinantis atimti iš žmonijos jos svajones, nepritarimo galias.

„George‘as Orwellas aiškiai matė, kad naujos blogio formos paprastai prisidengia gėrio ir meilės pavidalu. Mylėk Didįjį Brolį. Priešingai nei Okeanijos partijos arba jakobinų, bolševikų ir nacių pirmtakams, bet kokia kankinystė yra draudžiama. Tavo gyvenimas praeis nepastebėtas arba tu būsi greitai ir tyliai reformuotas, priverstas perimti žodyną, kurį ilgai, aršiai neigei. Dabartinę blogio formą sunku pastebėti ir jai atsispirti. Ji mus suvilioja savo įprastumu ir tuomet iššoka be įspėjimo – todėl šiandieninis socialinis pasaulis yra tarsi minų laukas“, – diskusijos temą pristatė VDU profesorius Leonidas Donskis.

L. Donskis drauge su garsiuoju sociologu prof. Z. Baumanu šią temą analizuoja ir neseniai išleistoje knygoje „Liquid Evil“ – prieš trejus metus šių mąstytojų parengtos bendros knygos „Moral Blindness“ tęsinyje.

VDU garbės daktaras Zygmuntas Baumanas Lietuvoje dalyvaus ir dar viename renginyje – skaitys paskaitą tema „Ar pakanka blogį išsklaidyti“, kuri bus skirta Vytauto Didžiojo universiteto individualių studijų akademijos „VDU Academia cum laude“ atidarymui. Tai pirmoji, unikali tokio pobūdžio studijų sistema Lietuvoje, paremta kuratoryste. Studentai rinksis dalykus laisvųjų menų (lot. artes liberales) principu ir visų studijų metu dirbs su pasirinktu kuratoriumi – savo srities profesionalu, aukščiausio tarptautinio lygio mokslininku arba pripažintu menininku.

Prof. Z. Baumano ir prof. L. Donskio diskusija „Takusis blogis: gyvenimas su NĖJA (nėra jokios alternatyvos)“ vyks rugsėjo 7 d., trečiadienį, 11 val., VDU didžiosios salės fojė (S. Daukanto g. 28). Prof. Z. Baumano paskaita „Ar pakanka blogį išsklaidyti“ vyks rugsėjo 8 d., ketvirtadienį, 11 val., VDU didžiojoje salėje (S. Daukanto g. 28).

Universitete pradės veikti unikali studijų sistema

RE126430

Vytauto Didžiojo universitete įkurta ir rudenį pradės veikti „Academia Cum Laude“, pasiūlysianti studentams unikalią individualių studijų sistemą, kuri suteiks galimybes studijuojantiems rinktis dalykus artes liberales (lot. laisvieji menai) principu ir visų studijų metu dirbti su pasirinktu savo srities profesionalu, aukščiausio tarptautinio lygio mokslininku, tyrėju ar pripažintu menininku. Šios Lietuvoje precedento neturinčios studijos sieks suderinti Harvardo ir Kembridžo studijų modelius bei leis studentams patiems pasirinkti, kaip studijuoti – plečiant ar gilinant savo žinias.

Diplomas Cum Laude (lot. – su pagyrimu) teikiamas daugelyje pasaulio universitetų studentams, kurie baigė studijas ypač aukštais balais. Būtent tokiems motyvuotiems studentams, visuomet siekiantiems žinoti daugiau, ir bus skirtos naujosios studijos, o jų dėstytojai (tutoriai/kuratoriai) bus geriausi universiteto mokslininkai ir pripažinti menininkai – didžiausi autoritetai ir savo srities ekspertai ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Akademijoje studento ir dėstytojo bendradarbiavimas bus paremtas tutoryste. Artes liberales studijos visuomet buvo grįstos liberalia mokymosi atmosfera, čia negali būti jokios hierarchijos. Tokią VDU tradiciją ir bus siekiama išlaikyti akademijoje.

„Studentas savo srities profesionalo bus kuruojamas visų studijų metu – tutorius jam bus ne tik dėstytojas, bet ir mokslinės veiklos vedlys, pagalbininkas, kuris konsultuos studentą akademiniais klausimais, vadovaus jo moksliniams tyrimams, projektams, dalinsis sukaupta patirtimi ir padės jam siekti savo tikslų“, – tutoriaus vaidmenį patikslino VDU rektorius prof. Juozas Augutis.

Mokslinis potencialas yra didžiausia Universiteto stiprybė, kuri 2015 m. MOSTA tarptautiniame vertinime gavo aukščiausius balus Lietuvoje. Be to, VDU yra ir pagal dėstytojų tarptautiškumą Baltijos šalyse pirmaujantis universitetas: vien 2015-aisiais jame dėstė beveik 200 užsienio dėstytojų.

„Academia Cum Laude“ pasiūlys studijas, kurios sujungia dviejų geriausių pasaulio universitetų, britiškojo Kembridžo ir amerikietiškojo Harvardo, studijų modelius. Tai reiškia, kad studentas galės rinktis gilinti žinias konkrečioje studijų programoje, specializaciją pasirenkant vėliau, arba laisvųjų menų sistemą atitinkančias, platų dalykų spektrą apimančias studijas. Stodamas neretai studentas dar nėra galutinai apsisprendęs dėl savo specialybės, todėl studijuojantiems pagal individualią studijų sistemą bus suteikiama galimybė specializaciją rinktis vėlesniuose kursuose ar netgi ją keisti radikaliai.

Pavyzdžiui, filosofiją ir politinę kritiką studijuojantis studentas, norėdamas gilinti savo žinias šioje srityje, galės pasirinkti papildomų, šiai sričiai aktualių dalykų – graikų ar vokiečių kalbą, logiką, kiną ar medijas. Iš kitos pusės, norėdamas plėsti savo žinių spektrą, studentas galės rinktis su pagrindine studijų programa nesusijusius dalykus – išbandyti įvairių sričių derinius, išmokti mąstyti tarpdalykiškai.

„Į universitetą įstoja daug gabių, motyvuotų studentų, pagal stojimo balus esame antri Kaune po Lietuvos sveikatos mokslų universiteto. VDU tikslas – pasiūlyti tokią sistemą, kuri bus tikra meistriškumo mokykla siekiantiems dar daugiau žinių ir išminties“, – teigė VDU rektorius. Pasak prof. J. Augučio, baigęs individualių studijų programą, absolventas gautų ir reguliarųjį diplomą ir Academia Cum Laude priedėlį prie diplomo.

„Academia Cum Laude“, kurią sudarys ne tik fakultetų atrinkti aukščiausio lygio dėstytojai, bet ir konkursą laimėję studentai, veiks kaip universitetas universitete – sukurs sąlygas studentams, padedant tutoriui (kuratoriui), susidaryti individualių studijų planą iš visų universitete esančių dalykų. Pradėti studijuoti pagal šią sistemą studentai galės nuo 2 iki 6 studijų semestro. Akademijoje studentai mokysis gretutinių studijų pagrindu, lygiagrečiai su pagrindine studijų programa. Tutorių jie galės rinktis iš visų universiteto fakultetų – nebūtinai iš to, kuriame studijuojama pagrindinė studijų programa.