Skelbiamas „Erasmus+“ dėstymo vizitų konkursas

pexels-photo-3-700x433Skelbiamas dėstymo vizitų konkursas pagal „Erasmus+“ programą 2016-2017 m. m. pavasario semestrui. Vizitų įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. vasario 1 d. – 2017 m. birželio 30 d. Dėstymo vizito tikslas – skaityti paskaitas užsienio universiteto studentams bei pritraukti juos „Erasmus+“ studijoms Vytauto Didžiojo universitete (VDU).

Visus dėstytojai, norintys dalyvauti konkurse, kviečiami iki 2016 m. gruodžio 9 d. pateikti užpildytą dėstymo sutartį fakultetų tarptautinių programų vadovams. Dėstymo sutarties formą bei rekomenduojamų universitetų sąrašus galite rasti čia.

Atrankos metu pirmumas teikiamas dėstytojams:

Galima vizito trukmė: trumpiausia – 2 dienos, neįskaitant kelionės, ilgiausia – 6 dienos, įskaitant kelionę. Valandų skaičius: ne mažiau kaip 8 dėstymo valandos.

Atrankoje dalyvaujantys dėstytojai, turintys spec. poreikių, turi galimybę gauti papildomą finansavimą.

Atrankos rezultatai bus skelbiami gruodžio 16 d. (VDU interneto svetainėje, skelbimų lentoje, taip pat kiekvienas atrankoje dalyvavęs dėstytojas bus informuotas el. paštu).

„Erasmus+“ programos fakultetų koordinatoriai:

 • Milda Karčiauskaitė (Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Socialinių mokslų fakultetas ir Teisės fakultetas);
 • Gabrielė Gugytė (Humanitarinių mokslų fakultetas ir Katalikų teologijos fakultetas);

Daugiau informacijos

Atrankos skelbimas

Erasmus+ konkursas 2016/2017 m. m. pavasario semestrui

ow6hwqdjwk-700x433Nori įgyti tarptautinės studijų patirties, patobulinti užsienio kalbų žinias, tapti tarptautinės bendruomenės nariu bei Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) ambasadoriumi? Dalyvauk Erasmus+ studijų konkurse, pildyk el. atrankos  anketą iki 2016 m. rugsėjo 25 d.

Atrankoje gali dalyvauti visi VDU nuolatinių bei ištęstinių studijų studentai, išskyrus pirmo kurso bakalauro studentus. Aktyviai dalyvauti konkurse kviečiami studentai su specialiaisiais poreikiais, kurie turi galimybę gauti papildomą finansavimą.

Atrankos rezultatai bus skelbiami VDU interneto svetainėje, Tarptautinių ryšių tarnybos skelbimų lentoje, taip pat kiekvienas atrankoje dalyvavęs studentas bus informuotas el. paštu rugsėjo 30 d.

Daugiau informacijos apie Erasmus+ studijas, partnerines užsienio aukštojo mokslo institucijas, atrankos kriterijus, stipendijų dydžius galite rasti čia. Taip pat informacijos apie mainus bus galima sužinoti Erasmus+informaciniame susitikime ir individualių konsultacijų su fakultetų Tarptautinių programų koordinatoriais metu.

ERASMUS+ PROGRAMOS KOORDINATORIAI VDU TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ TARNYBOJE:

Skelbiamas ERASMUS+ studijų konkursas šalyse partnerėse

Erasmus-300x213Tarptautinių ryšių tarnyba kviečia visus universiteto studentus pasinaudoti galimybe įgyti tarptautinės studijų patirties išvykstant studijoms į Erasmus+ šalių partnerių aukštojo mokslo institucijas. Studentai, norintys dalyvauti konkurse, el. atrankos anketą turi pateikti iki 2016 balandžio 22 d. Atrankoje gali dalyvauti visų pakopų-nuolatinių ir ištęstinių studijų VDU studentai. Studentai, turintys specialiųjų poreikių, gali gauti papildomą finansavimą.

Erasmus+ skelbimas

Konkursas praktikai užsienyje pagal Erasmus+ programą

ViDSC_8973-2-195x130sus studentus,  norinčius dalyvauti Erasmus+ studentų ar Erasmus+ absolventų praktikų konkurse, prašome atrankos dokumentus pateikti iki 2016 04 24.

Erasmus+ studentų atrankoje gali dalyvauti visų kursų, išskyrus paskutiniųjų,  dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai.

Erasmus+ absolventų atrankoje gali dalyvauti I – III pakopos paskutinių kursų dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai. Atrankoje negali dalyvauti studentai jau išnaudoję daugiau kaip 10 mėn. (vientisųjų studijų studentai – 22 mėn.) Erasmus+ studijų / praktikos mainų laikotarpio studijų pakopoje, kurioje šiuo metu studijuoja. Ne ES piliečiai prieš prasidedant praktikai turi turėti TRP arba RP.

Dokumentai atrankai:

 • Atrankos anketa;
 • Priimančios organizacijos / įmonės patvirtinimas (pagal TRT nustatytą formą);
 • Fakulteto atstovo rekomendacija (tik absolventų praktikai).

Atrankos kriterijai:

 • studento motyvacija;
 • geros užsienio kalbos, kuria bus atliekama praktika, žinios;
 • praktikos atitikimas studijų programai;
 • studento darbo, studijų, stažuočių, dalyvavimo tarptautiniuose akademiniuose projektuose, visuomeninėje veikloje patirtis užsienyje ir Lietuvoje;
 • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai. Visų pakopų pirmojo kurso studentams: pirmojo semestro mokymosi rezultatai, neturint – bakalauro / magistrantūros diplomo priedėlyje atsispindintys mokymosi rezultatai.

Pirmenybė atrankoje teikiama:

 • studentams, kurių studijų programoje yra numatyta praktika;
 • studentams, kurie pirmą kartą dalyvaus Erasmus+ praktikos mobilume.

Praktikos laikotarpis – nuo 2 iki 4 mėn. (studentų praktika vėliausiai gali baigtis 2016-09-30, absolventų – per vienerius metus nuo studijų baigimo datos).

Paraiškų formas bei daugiau informacijos rasite VDU tinklapyje, adresu: http://www.vdu.lt/lt/studijos/tarptautines-studijos-ir-praktika/erasmus-praktika/.  Atrankos rezultatai bus skelbiami VDU tinklapyje, skelbimų lentoje, taip pat kiekvienas, atrankoje dalyvavęs studentas, bus informuotas el. paštu 2016-05-04.                                            

Studentai su negalia ar spec. poreikiais turi galimybę gauti papildomą finansavimą išlaidoms, patirtoms mobilumo metu, kompensuoti.

Skelbiamas DĖSTYMO VIZITŲ konkursas pagal Erasmus+ programą 2015-2016 m. m. pavasario semestre

Visus dėstytojus, norinčius dalyvauti konkurse, kviečiame iki 2015 m. gruodžio 6 d. pateikti užpildytą dėstymo programos formą PMDF prodekanui Giedriui Česnakui(g.cesnakas@pmdf.vdu.lt).

 Dėstymo programos formą galite rasti čia: www.vdu.lt //Apie VDU Kaune// Tarptautiniai ryšiai//Erasmus dėstymo vizitai

 Vizitų įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. vasario 1 d. – 2016 m. birželio 30 d. Dėstymo vizitams darbuotojai gali vykti į tas užsienio institucijas, su kuriomis jų akademinis padalinys yra sudaręs Erasmus+ programos bendradarbiavimo sutartis.

Erasmus+ programos sutarčių sąrašą galite rasti čia: www.vdu.lt// Apie VDU Kaune//Tarptautiniai ryšiai// Erasmus partneriai

Galima vizito trukmė: trumpiausia – 2 dienos, neįskaitant kelionės ilgiausia – 6 dienos, įskaitant kelionę. Valandų skaičius: ne mažiau kaip 8 dėstymo valandos

 Atrankoje pirmenybė teikiama:

 • kandidatams, kurie atrankos metu jau bus suderinę dėstymo vizitą (pateiks suderintą dėstymo programą);
 • kandidatams, kurie VDU dėsto anglų ar kita užsienio kalba;
 • kandidatams, dalyvaujantiems „Erasmus“ dėstymo vizitų programoje pirmą kartą (ar mažiau kartų lyginant su kitais kandidatais) per pastaruosius 2 metus;
 • kandidatams, kurie yra aktyvūs fakulteto nariai (studijų programų komitetų nariai, konferencijų, viešų renginių organizatoriai ir kt.);
 • vizitams, kurių metu (pa)rengiama nauja mokomoji medžiaga / bendros programos;
 • vizitams, kurių metu sustiprinami ir išplečiami akademinių padalinių ryšiai bei (pa)rengiami būsimo bendradarbiavimo projektai;
 • kandidatams, kurie vizito metu aptars „Erasmus+“ studentų studijų ir (ar) praktikos galimybes priimančioje AMI ar jos partnerinėse įmonėje / organizacijoje.

 Atrankoje dalyvaujantys dėstytojai, turintys spec. poreikių, turi galimybę gauti papildomą finansavimą.

 Atrankos rezultatai bus skelbiami gruodžio 14 d. (VDU interneto svetainėje, skelbimų lentoje, taip pat kiekvienas atrankoje dalyvavęs dėstytojas bus informuotas el. paštu)

 Daugiau informacijos apie Erasmus+ dėstymo vizitų organizavimą, atrankos kriterijus, stipendijų dydžius:

 www.vdu.lt// Apie VDU Kaune// Tarptautiniai ryšiai// Erasmus dėstymo vizitai

http://www.vdu.lt/lt/apie-vdu-kaune/tarptautiniai-rysiai/erasmus-destymo-vizitai/