Konkursas praktikai užsienyje pagal Erasmus+ programą

ViDSC_8973-2-195x130sus studentus,  norinčius dalyvauti Erasmus+ studentų ar Erasmus+ absolventų praktikų konkurse, prašome atrankos dokumentus pateikti iki 2016 04 24.

Erasmus+ studentų atrankoje gali dalyvauti visų kursų, išskyrus paskutiniųjų,  dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai.

Erasmus+ absolventų atrankoje gali dalyvauti I – III pakopos paskutinių kursų dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai. Atrankoje negali dalyvauti studentai jau išnaudoję daugiau kaip 10 mėn. (vientisųjų studijų studentai – 22 mėn.) Erasmus+ studijų / praktikos mainų laikotarpio studijų pakopoje, kurioje šiuo metu studijuoja. Ne ES piliečiai prieš prasidedant praktikai turi turėti TRP arba RP.

Dokumentai atrankai:

  • Atrankos anketa;
  • Priimančios organizacijos / įmonės patvirtinimas (pagal TRT nustatytą formą);
  • Fakulteto atstovo rekomendacija (tik absolventų praktikai).

Atrankos kriterijai:

  • studento motyvacija;
  • geros užsienio kalbos, kuria bus atliekama praktika, žinios;
  • praktikos atitikimas studijų programai;
  • studento darbo, studijų, stažuočių, dalyvavimo tarptautiniuose akademiniuose projektuose, visuomeninėje veikloje patirtis užsienyje ir Lietuvoje;
  • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai. Visų pakopų pirmojo kurso studentams: pirmojo semestro mokymosi rezultatai, neturint – bakalauro / magistrantūros diplomo priedėlyje atsispindintys mokymosi rezultatai.

Pirmenybė atrankoje teikiama:

  • studentams, kurių studijų programoje yra numatyta praktika;
  • studentams, kurie pirmą kartą dalyvaus Erasmus+ praktikos mobilume.

Praktikos laikotarpis – nuo 2 iki 4 mėn. (studentų praktika vėliausiai gali baigtis 2016-09-30, absolventų – per vienerius metus nuo studijų baigimo datos).

Paraiškų formas bei daugiau informacijos rasite VDU tinklapyje, adresu: http://www.vdu.lt/lt/studijos/tarptautines-studijos-ir-praktika/erasmus-praktika/.  Atrankos rezultatai bus skelbiami VDU tinklapyje, skelbimų lentoje, taip pat kiekvienas, atrankoje dalyvavęs studentas, bus informuotas el. paštu 2016-05-04.                                            

Studentai su negalia ar spec. poreikiais turi galimybę gauti papildomą finansavimą išlaidoms, patirtoms mobilumo metu, kompensuoti.