Profesorius iš Krokuvos apie JAV užsienio politiką

US_flag-600x449Rugsėjo 13-14 d. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete lankysis prof. Łukasz Wordliczek, kuris skaitys dvi paskaitas: „Introduction to the US Foreign Policy: Constitution as an invitation to struggle between the President and Congress” (rugsėjo 13 d., 16.15 val., Donelaičio 52 – 422) ir „Do the people matter? Public opinion and lobbying in US foreign policy” (rugsėjo 14 d., 11.15 val., Mažojoje salėje, Daukanto 28).

Prof. Łukasz Wordliczek dirba Jogailaičių universiteto Amerikos studijų ir lenkų išeivijos tyrimų institute. Jo moksliniai interesai koncentruojasi ties Jungtinių Amerikos Valstijų užsienio politikos klausimais. Profesorius išleido dvi monografijas – „Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento įgaliojimų užsienio politikoje kaita” (2003) ir „Užsienio politikos krypčių tąsa/keitimas: Jungtinių Amerikos Valstijų atvejis pasibaigus Antrajam pasauliniam karui” (2013). Jis yra dar penkių knygų, skirtų JAV tarptautiniam aktyvumui ir JAV politinei sistemai, bendraautorius. Be to, eina mokslinio žurnalo “Ad Americam: Journal of American Studies” atsakingo sekretoriaus pareigas.