Vyksta VDU universitetinis priėmimas

VDU-TF-Outside-2015-41-700x433

Asmenys, norintys dalyvauti universitetinio papildomo priėmimo konkurse valstybės nefinansuojamai studijų vietai Vytauto Didžiojo universitete (VDU) užimti, rugpjūčio 1–24 dienomis turi užpildyti prašymą internetu bei ten pat pateikti visus reikiamus dokumentus.

Pildant universitetinio priėmimo prašymą reikia pateikti šiuos dokumentus:

  • nustatytos formos prašymą, jame nurodant nuo vieno iki trijų pageidavimų;
  • asmens dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopijas;
  • brandos atestato ir jo priedų arba kitų vidurinį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas;
  • papildomų pažymėjimų / diplomų, liudijančių apie aktyvią, visuomenišką veiklą mokykloje kopijas.

Universitetinio papildomo priėmimo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 24 d. kiekvieną stojantįjį informuojant asmeniškai. Daugiau informacijos.

VDU gali skirti papildomą studijų kainos kompensaciją asmenims, įstojusiems į pirmosios pakopos valstybės nefinansuojamas studijų vietas Vytauto Didžiojo universitete ir atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigusiems bazinius karinius mokymus bei atitinkantiems reikalavimus, nurodytus 2012 m. balandžio 18 d. Nr. 442 LR Vyriausybės nutarime „Dėl nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Neradai atsakymo į savo klausimą? Nori pasitikslinti? Drąsiai kreipkis į Studijų informacijos centrą žemiau nurodytais kontaktais! Iki susitikimo VDU!

Išsamesnę informaciją apie sutarčių pasirašymą teikia:

  • VDU Studijų informacijos centras
  • Adresas Donelaičio g. 52-116, 44248, Kaunas
  • Telefonas (8 37) 323 206
  • El. paštas info@smt.vdu.lt