S. Lozoraičio stipendijos dėka – stažuotė Romoje

urte%cc%87-ambasadoje-225x300Šių metų rugpjūtis ir rugsėjis buvo ypatingi Urtei Januškevičiūtei, „Diplomatijos ir tarptautinių santykių“ antro kurso magistrantei. Dėl S. Lozoraičio fondo įsteigtos stipendijos, studentė atliko praktiką Lietuvos Respublikos ambasadoje Romoje.

Prieš penkerius metus stipendija buvo įsteigta tam, kad įamžintų garsaus diplomato, nepriklausomybės veikėjo ir „vilties prezidento“ – Stasio Lozoraičio asmenybę. Tai Lietuvių fondo Jungtinėse Amerikos Valstijose iniciatyva, kuri yra realizuojama glaudžiai bendradarbiaujant su VDU Politologijos katedra ir LR ambasada Italijos Respublikoje.

Projekto pagrindinė koordinatorė yra JAV gyvenanti Danutė Vaičiulaitytė – Nourse, artima Stasio ir Danielos Lozoraičių bičiulė. Ji nuosekliai, įvairiai būdais remia „Diplomatijos ir tarptautinių santykių“ programos raidą nuo pat jos įkūrimo 2001 m. Tokiu būdu yra įgyvendinama Lozoraičių šeimos valia: jie svajojo apie diplomatijos studijų atgimimą ir plėtrą Vytauto Didžiojo universitete.

„Man didelė garbė būti siejamai su išskirtine Stasio Lozoraičio asmenybe. Vardinė stipendija, skirta stažuotei Lietuvos Respublikos ambasadoje Italijoje, tapo paskata ne tik praktikoje išbandyti savo diplomatijos žinias, bet ir aktyviai įsitraukti į diplomatinę veiklą bei siekti visapusiško šios veiklos pažinimo”, – akcentavo Urtė Januškevičiūtė.

Magistrantė taip pat pabrėžė, kad praktika Romoje tapo neįkainojama patirtimi, kuri pranoko visus lūkesčius. Tai gerokai daugiau nei oficialiame apraše pateiktos užduotys: analitinių Italijos vidaus ir užsienio politikos pažymų rengimas, šalies žiniasklaidos apžvalga, darbas su konsulinėmis ir administracinėmis užduotimis bei ambasados projektais.

Didžiausią įspūdį Urtei paliko įvairiose Italijos ir tarptautinių organizacijų institucijose vykusios konferencijos, kuriose gauta vertingų žinių ir aktualios informacijos. Teko lankytis Italijos parlamente, Deputatų rūmuose, Senate, Užsienio reikalų ministerijoje, Prekybos rūmuose, Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijoje (UN FAO) ir kt.

Taip pat iniciatyviai bendraujant su ambasados darbuotojais ir savanoriškai prisiimant daugiau atsakomybės ir darbų, praktikantė turėjo galimybę gerokai praplėsti savo akiratį prisidedant prie kultūrinių renginių organizavimo ir populiarinimo, dalyvavo įvairiuose moksliniuose ir visuomeniniuose renginiuose bei oficialiuose diplomatiniuose priėmimuose.

Urtė Januškevičiūtė pabrėžė, kad „praktika suteikė galimybę perimti aukščiausio lygio specialistų, patyrusių diplomatų, įvairių sričių ekspertų patirtį ir žinias. Kiekvienas patarimas, pamokymas ar net kritika, gauti iš ambasadorės, įgaliotosios ministrės, konsulo ar atašė, padėjo geriau suprasti ir vertinti diplomatinius ryšius ir politinius įvykius“.