Atnaujintose magistro studijose dėstys Rimvydas Valatka

IMG_7920-700x433Profesionalioji žurnalistika visuomenėje veikia tarsi institutas. Ji turi ne tik aiškiai apibrėžtus profesinius tikslus (tikslumo, įvairovės, objektyvumo) ir misiją ieškoti tiesos, žurnalistika – yra vienas svarbiausių demokratijos garantų.

Atrinkdami ir perteikdami naujienas žurnalistai suaktualina visuomenės gyvenimo realijas taip sukurdami erdvę įvairiems požiūriams ir viešoms diskusijoms. Žurnalistai atstovauja viešajam interesui. Jie stebi esančiuosius valdžioje, analizuoja jų priimamus politinius sprendimus, padeda siekti procedūrinio valdžios atstovų priimamų sprendimų aiškumo ir nuoseklumo.

Dinamiškoje medijų aplinkoje ryškėja nauji reikalavimai žurnalistams, intensyvėja verslo modelių kaita, keičiantis technologijoms gimsta nauji auditorijų įgūdžiai ir praktikos. „Siekdami atliepti šiuolaikiniams iššūkiams ir pokyčiams, stebėdami ir sekdami socialinių mokslų aktualijas, norėdami išlaikyti istoriškai susiklosčiusią tradiciją katedroje ugdyti tiek praktikus, tiek ir medijų tyrėjus, atnaujinome „Žurnalistikos ir medijų industrijos“ magistro studijų programą“, – studijų programos pasikeitimus komentuoja profesorė Auksė Balčytienė.

A.-Balcytiene-1

Atnaujintos Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto (PMDF) Viešosios komunikacijos katedros magistro studijų programos „Žurnalistika ir medijų industrijos“ tikslas – rengti kompetetingus žurnalistikos profesionalus, pasirengusius atsakingai dalyvauti šiuolaikinio komunikacinio diskurso kūrime, taikyti įvairius visuomenės informavimo instrumentus ir technikas, prisitaikyti prie kintančių medijų industrijų poreikių: kurti ir redaguoti tekstus ir vaizdus, dirbti interaktyvioje multimedijų aplinkoje, ieškoti naujų kūrybinių sprendimų.

Atitinkamai atnaujintas programos dalykų tyrinys, kur akcentuojama probleminio mokymosi ir praktinių įgūdžių lavinimosi svarba. Praktinius žurnalistinio darbo įgūdžius studentai gilins modernioje „Medijų laboratorijoje“. Dalis studijų dalykų bus dėstomi pusiau nuotoliniu būdu, derinant auditorinę bei virtualią studijų formas.

Viešosios komunikacijos katedra turi ilgametę žurnalistikos ir komunikacijos studijų bei mokslinių tyrimų vykdymo patirtį, yra pripažinta Lietuvos, taip pat Rytų ir Vidurio Europos regiono mastu. Katedroje dirba bei dėsto profesoriai, docentai, profesinio darbo patirties turintys lektoriai:  Auksė Balčytienė, Gintautas Mažeikis, Audronė Nugaraitė, Leonidas Donskis, Robert van Voren, Mykolas Drunga, Jaq Greenspon, Kristijonas Jakubsonas, Edita Buškevičiūtė, Algirdas Davidavičius, Rasa Baločkaitė, Kristina Juraitė, Natalija Mažeikienė, Artūras Tereškinas, J.D. Mininger, Ignas Kalpokas bei Rimantas Plungė, o nuo 2016 metų rudens dėstys ir profesionalus žurnalistas Rimvydas Valatka. Katedroje dirba kviestiniai profesoriai iš Estijos, Suomijos, Vokietijos, D. Britanijos ir JAV.

Nuo veiklos pradžios 1998 m. katedra išugdė per 800 absolventų. Šiuo metu bakalauro ir magistro studijų programose studijuoja 330 studentų.

Dokumentų priėmimas į magistro studijų programas VDU vyksta iki birželio 27 d. 17 val. internetu.

Birželio 29 d. 13 val. kandidatai kviečiami į motyvacinį pokalbį, kuris vyks Gedimino g. 44-302. Pokalbis gali vykti nuotoliniu būdu, prieš tai informavus komisiją el. p. adresu.

Planuojantiems karjerą viešajame sektoriuje

Vilnius_presidential_palace1-300x200Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešojo administravimo katedra sėkmingai vykdo Valstybės institucijų administravimo magistro studijų programą. Ši programa skirta asmenims, turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti ekspertinių-analitinių kompetencijų, reikalingų darbui politiką formuojančiose ir įgyvendinančiose valstybės institucijose. Baigusiems valstybės institucijų magistro studijų programą atsiveria galimybės siekti aukštos kvalifikacijos reikalaujančių pozicijų, vadovaujančio darbo karjeros viešajame sektoriuje.

Teoriniai ir raktiniai įgūdžiai viešojo sektoriaus veiklai tobulinti

Ši programa yra puikus pasirinkimas siekiantiems įgyti teorinių ir praktinių įgūdžių viešojo sektoriaus veiklai tobulinti. Studijuodami viešosios politikos formavimą, magistrantai įsigilins į priemones, per kurias socialinės problemos įtraukiamos į politikos darbotvarkę, kaip planuojamas jų sprendimas, ar jis efektyvus. Studentams atsivers galimybė pažinti, tirti, vertinti viešojo sektoriaus, valstybės tarnybos sistemą, valstybės tarnautojų karjeros planavimą, personalo valdymą ir veiklos vertinimą. Pasirenkamųjų dalykų įvairovė atvers galimybę studentams gilintis į jų interesams artimą sritį – švietimo, sveikatos, statutinių ir nevyriausybinių organizacijų veiklos organizavimą, migracijos valdymo ir kitas problemas. Todėl kryptingai organizuojantiems savo individualius studijų planus tiek paskaitų, tiek tiriamųjų bei baigiamojo darbo, Erasmus studijų perspektyvoje atsivers galimybė įgyti aukštą kvalifikaciją. Šalia teorinių įgūdžių, mes skatiname ir praktinius. Juos iniciatyvūs magistrantai įgyja dalyvaudami savanoriškoje praktikoje VDU socialinių partnerių institucijose (ministerijos, savivaldybės, įvairūs departamentai ir viešosios institucijos, NVO), dalyvaudami kitoje viešojo sektoriaus savanoriškoje veikloje, derindami apmokamą darbą ir studijas. Pasirinkę šią studijų programą įgysite įgūdžių tobulinti savo asmeninį, bendruomenės ir valstybės gyvenimą.

Valstybės institucijų administravimo studijų dalykus dėstys akademikai ir praktikai. Sėkmingai studijas baigę absolventai įgis reikalingų žinių tolesnei sėkmingai karjerai ne tik Lietuvos viešojo valdymo, bet ir tarptautinėse organizacijose.

Iššūkiai viešajai politikai ir viešajam administravimui

Per Lietuvą ir pasaulį slenkanti neoliberalizmo banga meta didelį iššūkį viešosios politikos formuotojams ir įgyvendintojams. Kaip pasiekti geriausių rezultatų mažiausiomis finansinėmis sąnaudomis? Naujoji viešoji vadyba siūlo perimti verslo sektoriaus idėjas. Valdysenos perspektyvoje į valstybės valdymą siekiama įtraukti bendruomenes, piliečius, kurie yra žmogaus teisių turėtojai , pilni lūkesčių ir reikalavimų sąlygotų gerovės visuomenės idėjos. Kaip užtikrinti sveikatos ir socialines paslaugas senstančiai visuomenei? Ką daryti, kad vaikai augtų šeimose, o ne vaikų globos namuose? Kaip valdyti žalą, kylančią dėl besaikio alkoholio vartojimo? Kaip mažinti savižudybes, patyčias mokyklose, migracijos srautus? Gal šioms ir kitoms gerbūvio problemomis spręsti reikia valstybinių programų? Jų rengėjų ir įgyvendintojų? Tam reikia geros valios, kryptingų studijų, ekspertinės-analitinės kompetencijos ir efektyvaus darbo viešajame sektoriuje. Jūs galite būti tie, kurie įprasmins savo gyvenimą siekdami ne tik savo, bet ir valstybės institucijų, valstybės geresnio funkcionavimo.

Valstybės institucijų administravimo magistro studijų programa skirta socialinių mokslų (viešasis administravimas, sociologija, socialinė politika, socialinis darbas, ekonomika, pedagogika, politikos mokslai, viešoji komunikacija, visuomeninė geografija ir kt.), humanitarinių mokslų (istorija, filosofija, filologija, etnologija) ir biomedicinos mokslų (visuomenės sveikata) bakalaurams, taip pat ir dirbantiems specialistams. Kilus klausimams, kreiptis Valstybės institucijų administravimo studijų komiteto vadovę (ilona.tamutiene@vdu.lt ).

Teksto autorė – Ilona Tamutienė VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto viešojo administravimo katedros docentė, Valstybės institucijų administravimo studijų programos komiteto vadovė.

VDU vykdys pirmąją Diplomatijos studijų programą šalyje

diplomacyNuo šio rudens Vytauto Didžiojo Universitete (VDU) Vilniuje (Lietuvos edukologijos universiteto patalpose) pradedama vykdyti nauja „Diplomatijos“ magistrantūros studijų programa. Tai bus pirmoji programa Lietuvoje, skirta specializuotoms diplomatijos studijoms. Kitaip nei iki šiol Lietuvos universitetų siūlomose Tarptautinių santykių programose, čia dėmesys bus kreipiamas ne tik į bendras pasaulio politikos problemas ir jas aiškinančias teorijas, bet bus mokoma ir praktinių diplomato darbui reikalingų įgudžių, tokių kaip retorika, politikos analizė ir raportavimas, protokolas ar derybų menas.

Programa atspindi augantį jaunų profesionalų poreikį

„Jaučiame tokios programos poreikį. Įvairiuose pokalbiuose, taip pat ir Užsienio reikalų minsterijoje, esame aptarę problemą, kad Lietuvoje nėra diplomatinės akademijos. Mūsų diplomatai yra iš labai skirtingų institucijų, su skirtingais diplomais, akademinėmis patirtimis ir žiniomis. Apskritai reikalinga Lietuvos diplomatų apmokymo koncepcija ir mokslinė bazė, gebanti patenkinti tiek Lietuvos diplomatinės tarnybos poreikius, tiek platesnius mūsų šalies atstovavimo pasaulyje uždavinius“ teigia VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanas Šarūnas Liekis. „Džiaugiamės, kad Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pasitiki VDU ir laiko univeristetą svarbiu Ministerijos socialiniu partneriu“.

Nors per pastaruosius 25 nepriklausomybės metus Lietuva užsiaugino gabių diplomatų, jiems šios profesijos daugiausiai teko mokytis iš praktikos. Kitaip nei kitose regiono valstybėse (Estijoje, Lenkijoje), mūsų šalyje iki šiol nesukurta nacionalinė diplomatų rengimo tradicija. Taip pat 2014 metais vyriausybiniu lygiu susirūpinta, jog kandidatai iš Lietuvos – vieni silpniausiai pasirodančių ir tarptautiniuose, ypatingai Europos Sąjungos, konkursuose. Tai dar kartą patvirtina VDU siūlomos „Diplomatijos“ programos poreikį: rengti jaunus profesionalus, ne tik išmanančius plačią tarptautinės politikos, ekonomikos ir saugumo tematiką, bet turinčius ir tarptautinio lygmens viešosios administracijos poreikius atitinkančių retorinių, informacijos valdymo, analitinių įgūdžių.

Programa turės tarptautinius partnerius

Vytauto Didžiojo universitetas vienintelis Lietuvoje priklauso Tarptautiniam diplomatų ugdymo forumui (International Forum on Diplomatic Training (IFDT)), kuris jungia daugelį pasaulio diplomatinių akademijų, tokių kaip Fletcher School of Diplomacy, Prancūzijos Viešojo administravimo mokyklą (ENA), Didžiosios Britanijos Foreign and Commonwealth Office Diplomatijos akademiją ir kitas.

VDU „Diplomatijos“ magistrantūros programa parengta atsižvelgiant į geriausius pasaulio diplomatinėse mokyklose dėstomų programų pavyzdžius. Prestižinės Vienos Diplomatinės Akademijos direktorius, ambasadorius Hans Winkler dalyvaus studijų programos komiteto veikloje. Ateityje bus pasirašomos sutartys su kitomis Europos ir pasaulio mokyklomis ir universitetais, kurių dėstytojai bus kviečiami dėstyti Lietuvoje.

Diplomatas – ne tik valstybės administracijoje pritaikoma profesija

Šiuolaikiniai diplomatinių praktikų tyrinėtojai diplomatiją apibrėžia ne tik kaip tarptautinę profesinę bendruomenę, tiesiogiai valdančią globalios politikos procesus, bet ir kaip fundamentalią socialinę praktiką, kurios esmę sudaro gebėjimas tarpininkauti, komunikuoti, atstovauti, greitai ir efektyviai įsisavinant reprezentuojamos organizacijos interesus, gerai orientuotis ir valdyti konfliktines situacijas.

“Šiame dinamiškame globalizacijos amžiuje diplomatija jau seniai peržengė tradicinių apibrėžimų ribas. Šiandieninė diplomatija maksimaliai mobili, efektyviai reaguojanti į netikėtus ir įvairius iššūkius. Neužmiršdami tradicinių diplomatinės tarnybos tikslų – atstovauti ir ginti savo šalies, piliečių interesus, diplomatai vis dažniau turi orientuotis ne į kabinetinius susitikimus, protokolus ir deklaracijų derinimus, o į nuolatinį lankstumą, inovatyvumą, gebėjimą kuo greičiau atsidurti reikiamoje vietoje, tarp reikiamų žmonių, reikiamu metu. XXI amžiaus diplomatai – mokantys lengvai bendrauti ir komunikuoti, išmanantys naujausias technologijas, žinantys netradicines užsienio kalbas,“ teigia ambasadorius Darius Degutis. Jo nuomone, „Diplomatijos magistro programa – puikus ir ilgai lauktas sprendimas“.

Programos teikiamos, į šiuolaikines aktualijas orientuotos žinios bus pritaikomos ne tik diplomatinėje, valstybės tarnyboje, dirbant tarptautinėse organizacijose, bet studentams bus naudingos ir privačiame sektoriuje, kur vis labiau reikalingi visapusiški, lyderio ir mediatoriaus savybių turintys darbuotojai.

Dėstys profesionalai

Rengiant programą buvo siekiama suburti profesionalią dėstytojų komandą. Paskaitas ir seminarus kviečiami vesti ne tik VDU profesoriai, tarptautinių santykių, teisės ir ekonomikos specialistai, tokie kaip prof. Mindaugas Jurkynas, prof. Egdūnas Račius, prof. Leonidas Donskis, bet ir ilgametės praktikos turintys diplomatai, komunikacijos, derybų, politikos analizės specialistai: ambasadorius Darius Degutis, Rytis Zemkauskas, dr. Nortautas Statkus ir kiti.

Programa vykdoma anglų kalba, o tai atveria galimybes kviesti studentus ir dėstytojus iš užsienio ir taip praturtinti programą skirtingomis akademinėmis tradicijomis ir patirtimis.