Išeivijos filosofo prof. A. Mickūno paskaitos PMDF

Šį semestrą fakultete vėl lankysis vienas iškiliausių lietuvių išeivijos filosofų, Ohajo universiteto (JAV) profesorius emeritas Algis Mickūnas. Filosofijos ir politinės kritikos katedros magistrantams jis skaitys intensyvų kursą „Filosofija ir humanitarinių mokslų metodologija“, kurį kviečiami lankyti ir visi susidomėjusieji.

Paskaitų tvarkaraštis:

2017 m. vasario 27 d. 13:15 – 18:45 211 Donelaičio 52
2017 m. vasario 28 d. 10:30 – 16:00 211 Donelaičio 52
2017 m. kovo 1 d. 10:30 – 16:00 301 Gedimino 44

Prof. Algis Mickūnas (g. 1933) – tarptautiniu mastu pripažintas mokslininkas, tyrinėjantis šiuolaikinę Europos filosofiją, marksizmą, hermeneutiką, semiotiką, fenomenologiją, egzistencializmą, politikos ir demokratijos teorijas.

Per pastaruosius 20 metų skaitė paskaitas beveik visuose žymiausiuose pasaulio universitetuose kaip kviestinis profesorius. Laikomas dideliu fenomenologijos autoritetu ir JAV, ir Vakarų Europoje, ir kitose pasaulio šalyse.

Ypač dideli profesoriaus nuopelnai nepriklausomai Lietuvai, jos humanitariniams mokslams ir universitetams. A. Mickūnas daug jėgų ir energijos atidavė atgimusios Lietuvos švietimui, dažnai dirbo be atlygio. Nuo 1990 m. iki šiol skaito įvairiausio pobūdžio paskaitų kursus Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Vytauto Didžiojo universitetų studentams, veda seminarus.

Yra išleidęs ar pristatęs šimtus mokslinių straipsnių, dalyvavęs daugybėje konferencijų Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Japonijoje, Europoje, Indijoje, Viduriniuose Rytuose, parašęs keliolika knygų.

2007 m. jam skirta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įsteigta mokslo premija užsienio mokslininkams už mokslo pasiekimus ir lietuvybės puoselėjimą humanitarinių ir socialinių mokslų srityje.