Studentų registracija į dalykus pavasario semestrui

III-sis užsirašymo į A, B ir C grupių dalykus 2016/2017 m. m. pavasario semestrui etapas vyks nuo 2017-02-01 10 val. iki 2017-02-14 24 val., kai galima išsibraukti iš nenorimo studijuoti dalyko sąrašo, arba užsirašyti į dalykus, kuriuose yra likę laisvų vietų. Užsirašymas vyksta tik per VDU Studentų savitarnos portalo (SSP) užsirašymo į dalykus sistemą REGIS.

Nuolatinės studijų formos magistrantams ir klausytojams užsirašymas į dalykus pavasario semestrui vyks vasario 1-14 dienomis.

Prisijungimui reikalingas VDU vidinio tinklo „FirstClass“ prisijungimo vardas bei slaptažodis. Jei studentas neturi savo anketos su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu arba pamiršo slaptažodį, jis turi kreiptis į Studentų centrą (S. Daukanto g. 27-206), atvykdamas asmeniškai su studento pažymėjimu. Smulkesnę informaciją apie įsirašymą į dalykus galima rasti SSP „Naudotojo vadovas studentams“.

Prieš užsirašant į studijų dalykus, kiekvienas studentas, susidarydamas individualų studijų planą, privalo per semestrą pasirinkti studijuoti studijų dalykus, kurių apimtis turi būti ne mažesnė kaip 24 ir ne didesnė kaip 36 kreditai. Rekomenduojama, kad bendra vienerių studijų metų kreditų apimtis būtų 60 kreditų. Jei studentas studijuoja gretutinėse ar individualiosiose studijose, semestro studijų dalykų apimtis negali būti didesnė kaip 42 kreditai.

Užsirašymo į studijų dalykus etapai

 • Nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų studijų studentams
  Etapai nuo iki
I. Pagrindinis užsirašymas 2016 m. lapkričio 23 d. 10:00 2016 m. gruodžio 4 d. 24:00
II. Užsirašymas į likusias laisvas vietas ir sąrašų koregavimas 2016 m. gruodžio 5 d. 00:00 2016 m. gruodžio 23 d. 24:00
III. Galutinis užsirašytų dalykų tikslinimas, išsibraukiant iš nenorimų studijuoti dalykų ir įsirašant į dalykus, kur likę laisvų vietų 2017 m. vasario 1 d. 10:00 2017 m. vasario 14 d. 24:00
 • Nuolatinės studijų formos magistrantams
 • Klausytojams
  Etapas nuo iki
III. Pagrindinis užsirašymas į dalykus ir tikslinimas 2017 m. vasario 1 d. 10:00 2017 m. vasario 14 d. 24:00


Visuose užsirašymo į studijų dalykus etapuose taikomi prioritetų kriterijai

 1. Aukštesnis kursas (pirmenybė suteikiama aukštesnio kurso studentams);
 2. Paskutiniojo semestro pažymių vidurkis (pirmenybė suteikiama studentams, turintiems aukštesnį vidurkį, pirmo kurso studentams – stojimo konkursinį balą).

Užsirašymo data ir laikas reikšmės neturi, bet registracijos eigoje kiekvienas studentas turi pasitikrinti:

 • ar pagal savo prioritetus pateko į dalykui skirtų vietų skaičių;
 • ar kiti studentai su aukštesniais prioritetais jo „neišstūmė“ iš užsirašyto dalyko.

Aukštą prioritetą turintis studentas antrame etape negali „išstumti“ žemesnį prioritetą turinčio studento, užsirašiusio pirmame etape, o trečiame etape negali išstumti pirmame ir antrame etapuose užsirašiusiųjų į dalykus studentų.

Privalote sekti savo užsirašymo eilę kiekvieno dalyko sąraše visų etapų metu, nes jei užsirašymo metu Jūs likote už dalyko registracijos ribos (prie Jūsų pavardės matosi „NE“), gali būti, kad po kurio laiko, kol vyksta užsirašymas, pateksite į dalyką – prie pavardės bus „TAIP“.

Atkreipiame dėmesį, kad studentas, išsibraukęs iš dalyko, užsirašyto pirmame ar antrame etapuose, trečio etapo metu jau nepateks į tą pačią vietą, jei norės vėl užsirašyti į dalyką, iš kurio išsibraukė.

Pasibaigus II-ajam užsirašymo etapui, bus naikinami A ir B grupių dalykai (išskyrus užsienio kalbas) bei pasirenkami studijų krypties (C gr.) dalykai, į kuriuos užsirašys mažai studentų. Prašome sekti skelbimus po šio registracijos etapo.

Semestro pradžioje paskaitų metu nebus pateikiami popieriniai dalykų sąrašai, kuriuose būtų galima įsirašyti ar išsibraukti, ir nebus galima užsirašymo į dalykus koreguoti prašymais.

Svarbi informacija nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų studijų studentams

 • Studentai, kurie 2016/2017 m. m. pavasario semestre studijuos Kompiuterinio raštingumo dalyką, privalo įsirašyti į du laikus: paskaitų ir laboratorinių darbų (paskaita + laboratoriniai darbai – iš viso 4 kreditai).
 • II ir vyresnių kursų studentai, neišklausę A grupės dalykų Gamtamokslinė pasaulio samprata ir  Šiuolaikinės Lietuvos tapsmas, arba turintys šių dalykų akademines skolas, 2016/2017 m. m. pavasario semestre privalo užsirašyti į vieną iš šių pasirinktų dalykų:
Vietoje Dalykas pasirenkamas iš:
Šiuolaikinės Lietuvos tapsmo

Humanitarinių mokslų srities pogrupio:

IST0103  Pasaulio lietuvių istorija arba

ETN0101 Lietuvių folkloras, tradicijos, mitologija (dėstoma anglų kalba) Lithuanian Folklore, Traditions, Mythology (In English)

Gamtamokslinės pasaulio sampratos

Fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų srities pogrupio:

FIZN0201 Astronomija   (dėstoma anglų kalba) Astronomy  (in English)
APLN0201 Aplinkotyra
BION0201 Biologija
BIO0101 Biotechnologija
BBK0101 Gyvybės chemija

Registracija į anglų kalbą

 • I kurso studentai, pradėję studijuoti Universitete anglų kalbą nuo aukštesnio nei A1 lygio, turi pasiekti akademinės anglų kalbos C1 lygį;
 • studentai, pradėję studijuoti anglų kalbą nuo A1 lygio arba įstoję į Universitetą 2015 metais ir anksčiau, turi pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį.

A, B ir C grupių dalykų tvarkaraštis

Daugiau informacijos:
 • VDU Studijų departamentas
 • Telefonas (8 37) 323 599
 • Adresas S. Daukanto g. 27, LT-44249 Kaunas
 • El. paštas: studijos@vdu.lt