Kodėl verta studijuoti politikos mokslus?

flags_around_the_worldPolitikos mokslų programa yra viena seniausių programų Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete. Ji dėstoma jau daugiau nei 15 metų. Savo mintimis apie šios programos privalumus dalijasi programos vadovė dr. Gerda Jakštaitė.

 Ar galėtumėte plačiau papasakoti apie šią programą, kuo ji siskiriasi nuo kitų?

Politikos mokslų studijų programų Lietuvoje nėra daug – Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Politikos mokslų programa yra klasikinė tokio tipo programa, sukonstruota, remiantis užsienio universitetų pavyzdžiu ir itin gerai įvertinta tarptautinių ekspertų. Iš kitų programų ji išsiskiria tuo, jog apjungia visas pagrindines žinių bei įgūdžių grupes, kurias turi turėti geras politikos mokslų specialistas – programoje studentams dėstomi dalykai apie vidaus ir užsienio politiką, tyrimo metodus, viešųjų ryšių, politinės filosofijos, psichologijos ypatumus, didelis dėmesys skiriamas įvairiems pasaulio regionams.

Politika tikrai gali ir, kaip pastebėjo vienas iš buvusių Lietuvos užsienio reikalų ministrų, turi būti profesija. Mūsų siūloma programa parengia tikrai gerus politikos mokslų specialistus, turinčius platų akiratį ir kritinį mąstymą. Politikos mokslų programa neorientuoja studento į siaurą specifinę sritį, priešingai – suteikia klasikinių politinių žinių bagažą, todėl absolventams lengviau prisitaikyti darbo rinkoje. Programa turėtų būti itin patraukli žmonėms, besidomintiems tarptautiniais santykiais ir užsienio politika – studentai gali rinktis klausyti dalykus apie JAV, Lotynų Amerikos, Rusijos, Baltijos šalių užsienio politiką, tarptautinį saugumą, geopolitiką.

Kam skiriamas didžiausias dėmesys? Kokie dalykai akcentuojami?

Politikos mokslų programa yra subalansuota taip, jog studentai gautų visavertį žinių ir įgūdžių bagažą – pirmaisiais studijų metais studentai klauso įvadinių dalykų apie politikos mokslus, Lietuvos politinę sistemą, tarptautinius santykius, ES, viešuosius ryšius. Vėliau gilina žinias ir greta privalomų dalykų savo nuožiūra gali rinktis jiems patinkančius dalykus iš įvairių sričių, pavyzdžiui, migracijos, rinkiminių kampanijų, diplomatijos, įvairių šalių užsienio politikos ir kt.

Verta paminėti, jog šioje programoje taikomi įvairūs studijų metodai – studentai ne tik diskutuoja, dirba su literatūra, bet ir dalyvauja simuliaciniuose žaidimuose (pavyzdžiui, „žaidžia“ derybas, posėdžius), debatuose, mokosi rašyti įvairaus žanro tekstus.


DSC_4236

 

Kokie dėstytojai  skaito paskaitas?

Politikos mokslų programoje dirbančių dėstytojų kolektyvas gana jaunas, bet veržlus ir labai profesionalus. Turime tarptautinių santykių, saugumo, Europos Sąjungos, JAV, Rusijos, politinių institucijų, politinių partijų, rinkiminių kampanijų, žmogaus teisių specialistų. Mūsų dėstytojai nuolat tobulinasi, dalyvauja stažuotėse, skaito pranešimus tarptautinėse konferencijose, vyksta dėstyti į užsienio universitetus.

Beje, nemažai Politikos mokslų dalykų buvo parengti remiantis gerąja užsienio universitetų patirtimi – mūsų dėstytojai stažavosi užsienio universitetuose ir gautą patirtį pritaikė programos dalykams atnaujinti (pavyzdžiui, Tarptautinių santykių pagrindams; Lyginamosios politikos įvadui). Dalykas „JAV vidaus ir užsienio politika“ buvo atnaujintas po laimėtos stažuotės JAV – JAV Valstybės departamentas organizavo specialius kursus mokslininkams dalykams apie JAV rengti.

 Ar yra numatyta studentų praktika studijų laikotarpiu?

Šioje studijų programoje teorinė informacija yra derinama su praktiniais įgūdžiais, todėl itin didelis dėmesys skiriamas studentų praktikai. Politikos mokslų programos studentai studijų metu atlieka 2 praktikas: pažintinę praktiką tyrimo centruose, politinėse partijose, nevyriausybinėse organizacijose ir kvalifikacinę praktiką valstybės institucijose (pavyzdžiui, ministerijose, tarp jų – ir Užsienio reikalų ministerijoje, ambasadose), savivaldybėse.

Ar yra sudaromos galimybės išvykti pusmečiui ar metams pastudijuoti užsienyje?

Programos studentai turi dideles galimybes vykti studijuoti užsienio universitetuose: per Erasmus programą arba dvišalių mainų programą. Programos studentai gali vykti studijuoti į Italijos, Čekijos, Danijos, Prancūzijos, Vokietijos, Estijos, Didžiosios Britanijos, Lenkijos, Belgijos, Turkijos ir kitus universitetus. Mūsų tarptautinių partnerių sąrašas išties ilgas – studentų galimybės šioje srityje didelės.

Šiuo metu daugiausiai studentų renkasi Jungtinės Karalystės, Italijos, Danijos, Prancūzijos universitetus pusmečio ar metų studijoms.

Kokiose srityse gali dirbti šios studijų programos absolventai?

Programos absolventai gali dirbti įvairiose valstybės institucijose (Seime, ministerijose, ES institucijose), savivaldybėse, nevyriausybinėse organizacijose, privačiame sektoriuje. Ne vienas mūsų programos absolventas dirba LR užsienio reikalų ministerijoje, LR Krašto apsaugos ministerijoje, įvairiose savivaldybėse, ES institucijose.

Ko palinkėtumėte būsimiems studentams, kurie planuoja pasirinkti politikos mokslų studijas?

John Kennedy yra pasakęs “The problems of the world cannot possibly be solved by skeptics or cynics whose horizons are limited by the obvious realities. We need men who can dream of things that never were and ask „why not?” Tad būsimiems studentams palinkėčiau būti smalsiems atkakliems idealistams: domėtis visais aplink vykstančiais procesais, ryžtingai siekti savo tikslų bei tikėti, jog jie gali pakeisti pasaulį. Nes kas gi kitas tai padarys? 

Interviu ėmė Politikos mokslų programos ketvirto kurso studentas Evaldas Kovalenkovas.